Ortoperkus podľa Kurlova Ľavý a pravý obrys srdca. Patologické konfigurácie srdca.

Perkusia srdca sa vykonáva s cieľom určiť veľkosť, konfiguráciu, polohu srdca a veľkosť cievneho zväzku. Perkusiou sa určujú hranice relatívnej tuposti, ktoré sú skutočnými rozmermi srdca, a hranice absolútnej tuposti, to znamená časť srdca, ktorá nie je pokrytá pľúcami a je tvorená pravou komorou..

Perkusie srdca sa vykonáva vo zvislej polohe pacienta, u vážne chorých pacientov v horizontálnej polohe. Pesimeter prsta je rovnobežný s očakávanou hranicou. Pri určovaní hraníc relatívnej tuposti sa používa náraz strednej pevnosti, najtichšia je absolútna tuposť. Nárazové nárazy sa aplikujú na terminálny falanga, pričom prvý úder je krátky a náhle, druhý úder je potlačený. Značka okrajov srdca vedie pozdĺž okraja prsta, ktorý je otočený smerom k hlasnému zvuku. Najprv sa určia pravá, potom horná a ľavá hranica relatívnej tuposti srdca. Potom sa určia pravá, horná a ľavá hranica absolútnej tuposti srdca. Potom preskúmajte obrysy srdca - ortoperkusy srdca podľa Kurlova - a zmerajte šírku cievneho zväzku, dĺžku a priemer srdca.

Normálne hranice relatívnej srdcovej tuposti: vpravo (PP) - v IV m / rebro 1 cm laterálne k pravému okraju hrudnej kosti, horný (ucho LP) - na úrovni dolného okraja III r. pozdĺž ľavej parasternálnej línie vľavo - (vrchol LV) 1,5 cm smerom od ľavej stredovej klavikulárnej línie vo V m / rebro

Normálne hranice absolútnej srdcovej tuposti: vpravo - v intrakostálnom priestore IV pozdĺž ľavého okraja hrudnej kosti, horný - na úrovni dolného okraja IVr. pozdĺž ľavej parasternálnej línie vľavo - 1 - 2 cm smerom od ľavého okraja relatívnej srdcovej tuposti

Šírka cievneho zväzku sa určuje v druhom medzirebrovom priestore, obyčajne približne zodpovedá šírke hrudnej kosti (4 až 6 cm).

Oblúky pravého obrysu srdca sú normálne - vynikajúca vena cava (ERW) - pozdĺž okraja hrudnej kosti až do výšky III s., Pravá predsieň (PP) v 3 - 4 medzirebrových priestoroch na 1 cm smerom od pravého okraja hrudnej kosti..

Uhly pravého srdcového obrysu sú normálne - predsieňový uhol (medzi ERW a PP) a pravý kardio-bránica (medzi PP a bránicou v piatom medzikontálnom priestore v hrudnej kosti)

Oblúky ľavého srdcového obrysu sú normálne - intercostálny priestor na okraji hrudnej kosti je aortálny oblúk, II intercostal space na okraji hrudnej kosti je oblúk pľúcnej tepny, na úrovni III s. za okrajom hrudnej kosti je oblúk tvorený ľavým predsieňovým (LP) uchom, pod - ľavým oblúkom komory (LV)

„Pás“ srdca je uhol medzi cievnym zväzkom a oblúkom ľavej komory. Vrchol tohto uhla zodpovedá uchu LP. So zvýšením LV je pás srdca „vyhladený“ a so zvýšením LV je „zdôraznený“.

Ľavý kardiofrenický uhol - nachádza sa pod vrcholom LV

Priemer srdca - vzdialenosť od pravého okraja relatívnej srdcovej tuposti k zvislej čiare vedenej cez ľavý okraj relatívnej srdcovej tuposti (normálne 11 - 13 cm.)

Dĺžka srdca je vzdialenosť od pravého srdcového diafragmatického uhla k vrcholu LV (normálne 11 - 13 cm).

Normálna konfigurácia srdca: normálne hranice relatívnej a absolútnej tuposti, normálna dĺžka a priemer srdca, pás srdca sa nemení, sú stanovené kardiofrenické uhly (najmä ten pravý).

U pacientov s rôznymi ochoreniami kardiovaskulárneho systému sú zistené patologické zmeny v srdci.

Aortálna konfigurácia srdca sa vyznačuje zvýšením LV (kvôli jeho hypertrofii alebo dilatácii), zvyšuje sa dĺžka a priemer srdca, dôraz sa kladie na pás, príčinami sú stenóza aorty a arteriálna hypertenzia (preťaženie ľavej komory s nadmerným tlakom), nedostatok aortálnej chlopne s nadmerným objemom)..

Mitrálna konfigurácia I - pás srdca je vyhladený kvôli hypertrofii ľavej komory, cievny zväzok môže byť rozšírený kvôli „vydutiu“ pľúcnej tepny, je možné posunúť vonkajšiu stranu pravej hranice relatívnej srdcovej tuposti v dôsledku zvýšenia pravého srdca počas dekompenzácie choroby s rozvojom pľúcnej hypertenzie; dôvodom konfigurácie je mitrálna stenóza, pri ktorej dochádza k preťaženiu LP v diastole komôr v dôsledku zúženia ľavého atrioventrikulárneho otvoru.

Mitrálna konfigurácia II - zväčšenie ľavej predsiene, zväčšenie 4 oblúka ľavého obrysu v dôsledku zväčšenia ľavej komory, zväčšenie cievneho zväzku v dôsledku „vydutia“ pľúcnej artérie, dôvodom je nedostatočná mitrálna chlopňa, v ktorej je nadmerné množstvo LP a LV na neúplné uzatvorenie mitrálnej chlopne v komorovej systole.

„Lichobežníková“ konfigurácia srdca - srdce má tvar lichobežníka, pás srdca, atriovaskálny uhol a kardio-diafragmatické uhly „miznú“, dôvodom je hydroperikardium.

„Sférická“ konfigurácia srdca - obrys srdca sa podobá tvaru gule, dôvodom je porucha medzikomorového septa, v ktorej je krv prepúšťaná zľava do pravej komory..

Konfigurácia „kvapkania“ srdca - ľavý a pravý okraj srdcovej tuposti sa posúvajú dovnútra, oblasť srdcovej tuposti sa zmenšuje, srdce nadobúda tvar „kvapkania“ (tzv. „Laennecove srdce“), dôvodom je emfyzém.

„Cor bovinum“ („hovädzie“ srdce) - oblasť srdcovej tuposti sa výrazne zvyšuje kvôli hypertrofii a / alebo dilatácii jej hlavných oddelení, hlavným dôvodom je myokardiopatia, pokročilé formy srdcového zlyhania.

. Ďalej si prečítajte túto techniku ​​len v prípade, že:

Všeobecné podmienky pre výber drenážneho systému: Drenážny systém je vybraný v závislosti od charakteru chráneného.

Mechanické zadržiavanie zemských hmôt: Mechanické zadržiavanie zemských hmôt na svahu zabezpečujú rôzne stavebné konštrukcie.

Jednodielny drevený držiak a spôsoby spevnenia uhlových podper: VL podpery - konštrukcie určené na udržiavanie drôtov v požadovanej výške nad zemou, voda.

Svetová medicína

Reumatická aortálna stenóza sa zvyčajne kombinuje s aortálnou insuficienciou a defektmi mitrálnej chlopne. Reumatizmus je v rozvinutých krajinách zriedkavou príčinou ťažkej izolovanej aortálnej stenózy..

Subvalvulárna aortálna stenóza (subaortálna stenóza) je vrodená malformácia (nemusí sa objaviť pri narodení). Pod aortálnou chlopňou vo výtokovom trakte ľavej komory je spravidla membrána s otvorom. Táto membrána často prichádza do styku s predným letákom mitrálnej chlopne. Menej často to nie je membrána, ktorá spôsobuje obštrukciu, ale svalový vankúš vo výtokovom trakte ľavej komory..
Patogenéza subvalvulárnej aortálnej stenózy nie je jasná. Všeobecne sa uznáva, že ide o adaptívnu reakciu spôsobenú porušením hemodynamiky vo výtokovom trakte ľavej komory..
Subvalvulárna aortálna stenóza sa môže kombinovať s inými obštrukčnými defektami ľavého srdca (koarktácia aorty, Seanov syndróm atď.).

Nadklapanny aortálna stenóza - je zriedkavá. Prekážka je umiestnená nad ventilom vo stúpajúcej aorte. Môže sa vyvinúť v dôsledku ukladania lipoproteínov v ťažkých formách dedičnej hyperlipoproteinémie a môže byť tiež súčasťou dedičných syndrómov. Napríklad Williamsov syndróm, ktorý sa vyznačuje idiopatickou hyperkalcémiou, vývojovým oneskorením, zakrpatením, grotesknými rysmi, viacnásobnou stenózou aorty a vetvami pľúcnej artérie)..

patogenézy

V rozpore s hemodynamikou, primárnou prekážkou odtoku krvi z ľavej komory. To vedie k systolickému tlakovému gradientu medzi ľavou komorou a aortou. V dôsledku obštrukcie sa vyvinie dilatácia a zníženie objemu mŕtvice ľavej komory. Srdcový výdatok však zostáva dlhý čas normálny v dôsledku kompenzačného vývoja hypertrofie ľavej komory.
S postupujúcim stupňom stenózy aortálneho otvoru sa systolický tlak v ľavej komore stále zvyšuje, ale zriedka prekračuje 300 mmHg. st.

Fungovanie ľavej predsiene ako pomocnej pumpy bráni zvýšeniu tlaku v pľúcnych žilách a pľúcnych kapilároch na úroveň, ktorá môže spôsobiť preťaženie v pľúcach a súčasne udržuje konečný diastolický tlak v ľavej komore na zvýšenej hladine, ktorá je potrebná na jej účinné zníženie. Ak pravidelné a ťažké kontrakcie ľavej predsiene prestanú s fibriláciou predsiení alebo disioventrikulárnou disociáciou, príznaky choroby sa môžu dramaticky zvýšiť.

U väčšiny pacientov so stenózou aortálneho otvoru sa srdcový výdatok v pokoji udržuje na normálnej úrovni, ale nemôže adekvátne zvýšiť reakciu na fyzickú aktivitu..
V neskorších štádiách choroby sa zníži srdcový výdatok a tlakový gradient medzi ľavou komorou a aortou; zvýši sa priemerný tlak v ľavej predsieni, tlak zaseknutia pľúcneho kmeňa, tlak v pľúcnom kmeni a tlak v pravej komore.
V dôsledku hypertrofie svalovej hmoty ľavej komory sa zvyšuje spotreba kyslíka v myokarde. Keď sa dekompenzácia defektu postupne rozširuje, dutina ľavej komory sa zväčšuje, najprv je tonogénna a potom myogénna dilatácia..
Dekompenzácia funkcie ľavej komory naznačuje začiatok vývoja biventrikulárneho srdcového zlyhania. Medzi neskoré príznaky nevoľnosti patrí výskyt stagnácie a hypertenzie v pľúcnom obehu. So „zmiernením“ defektu a rozvojom pľúcnej hypertenzie je do patologického procesu zapojené správne srdce..

Nedostatok aortálnej chlopne

Aortálna insuficiencia sa vyznačuje neúplným uzavretím ventilových hrotov počas diastoly, čo vedie k spätnému toku diastolickej krvi z aorty do LV.

Izolovaná insuficiencia aortálnej chlopne sa vyskytuje v 4% prípadov všetkých srdcových vád a ďalších 10% - kombinuje sa s léziami iných chlopní. Muži trpia nedostatkom aortálnej chlopne podstatne častejšie.

Najčastejšie príčiny:

- Reumatizmus (asi 70% prípadov);

Medzi zriedkavejšie príčiny tejto poruchy patrí:

- systémový lupus erythematodes (lupus endokarditída Liebmana - Sachsa)

- reumatoidná artritída atď..

Malo by sa pamätať na možnosť výskytu relatívnej nedostatočnosti aortálnej chlopne v dôsledku prudkého rozšírenia aorty a vláknitého prstenca chlopne pri nasledujúcich chorobách:

 • arteriálna hypertenzia;
 • aneuryzmy aorty akéhokoľvek pôvodu;
 • ankylozujúca reumatoidná spondylitída.

Nedostatok aortálnej chlopne vedie k návratu významnej časti krvi (regurgitácia), ktorá sa dostáva do aorty, späť do ľavej komory počas diastoly.

Počas diastolového obdobia je teda ľavá komora naplnená ako dôsledok toku krvi z ľavej predsiene a aortálneho refluxu, čo vedie k zvýšeniu konečného diastolického objemu a diastolického tlaku v dutine ľavej komory. Výsledkom je, že ľavá komora je zväčšená a významne hypertrofovaná (konečný diastolický objem ľavej komory môže dosiahnuť 440 ml, s normou 60 až 130 ml)..

Hemodynamické zmeny pri aortálnej insuficiencii:

 • Voľné uzavretie chlopní aortálnej chlopne vedie k regurgitácii krvi z aorty do LV počas diastoly. Reverzný prietok krvi sa začína okamžite po uzavretí lunárnych chlopní, to znamená ihneď po II tóne, a môže pokračovať diastolou. Jeho intenzita je určená meniacim sa tlakovým gradientom medzi aortou a LV dutinou, ako aj veľkosťou defektu ventilu..

Zmiernenie viceprezidenta

„Mitralizácia“ aortálnej nedostatočnosti je výskyt relatívnej nedostatočnosti mitrálnej chlopne s významnou dilatáciou ľavej komory, zhoršenou funkciou papilárneho svalu a rozšírením vláknitého prstenca mitrálnej chlopne.
kde:

- ventilové klapky sa nemenia, ale počas komorovej systoly sa nezatvárajú úplne.

- zmeny sa vyvíjajú v neskorých štádiách ochorenia, s výskytom systolickej dysfunkcie ľavej komory a výraznou myogénnou dilatáciou srdcovej komory.

- regurgitácia krvi z LV do LP, jej expanzia a výrazné zhoršenie stagnácie v pľúcnom obehu.

Hlavné hemodynamické účinky nedostatočnosti aortálnej chlopne:

1) Kompenzačná excentrická hypertrofia ĽK (hypertrofia + dilatácia), ktorá sa vyskytuje na úplnom začiatku vzniku defektu..

2) Znaky systolickej nedostatočnosti ľavej komory, stagnácia krvi v pľúcnom obehu a pľúcna hypertenzia, ktorá sa vyvíja s dekompenzáciou defektu..

3) Niektoré znaky dodávky krvi do arteriálneho vaskulárneho systému pľúcneho obehu:

- zvýšený systolický krvný tlak;

- nízky diastolický krvný tlak;

- zvýšená pulzácia aorty, veľkých arteriálnych ciev av závažných prípadoch svalových artérií (arteriol) v dôsledku zvýšeného plnenia artérií v systole a rýchleho poklesu v diastole;

- porušenie perfúzie periférnych orgánov a tkanív v dôsledku relatívneho zníženia účinného srdcového výdaju a tendencie k periférnej vazokonstrikcii.

4) Relatívna nedostatočnosť koronárneho prietoku krvi.

Excentrická hypertrofia ľavej komory

- Zvýšenie diastolického plnenia LV krvou vedie k preťaženiu objemu tejto časti srdca ak zvýšeniu komorovej BWW. Výsledkom je výrazná excentrická hypertrofia ĽK (myokardiálna hypertrofia + dilatácia komorovej dutiny) - hlavný mechanizmus kompenzácie tejto poruchy. Zvýšenie sily kontrakcie ĽK, ktoré je dôsledkom zvýšenej svalovej hmoty srdcovej komory a začlenenia mechanizmu škorca, po dlhú dobu zaisťuje vylúčenie zvýšeného objemu krvi. Ďalším zvláštnym kompenzačným mechanizmom je tachykardia charakteristická pre aortálnu insuficienciu, ktorá vedie k skráteniu diastoly ak určitému obmedzeniu regurgitácie krvi z aorty..

Dekompenzácia srdca

Postupom času dochádza k poklesu systolickej funkcie ĽK a napriek pokračujúcemu zvyšovaniu komorovej BWW sa objem jeho mŕtvice už nezvyšuje alebo dokonca neznižuje. V dôsledku toho dochádza k zvýšeniu krvného tlaku v ľavej komore, plniacemu tlaku a podľa toho aj tlaku v LP a žilách pľúcnej cirkulácie. Teda, prekrvenie krvi v pľúcach, keď sa vyskytne systolická LV dysfunkcia (zlyhanie ľavej komory), je druhým hemodynamickým dôsledkom nedostatočnosti aorty. V budúcnosti, s progresiou porušovania kontraktility ľavej komory, sa vyvíja perzistentná pľúcna hypertenzia a hypertrofia, v zriedkavých prípadoch pankreatická nedostatočnosť. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pri dekompenzácii insuficiencie aortálnej chlopne, ako aj pri dekompenzácii aortálnej stenózy vždy prevládajú klinické prejavy zlyhania ľavej komory a stázy krvi v pľúcnom obehu, zatiaľ čo príznaky zlyhania pravej komory sú slabé alebo (častejšie) úplne chýbajú..

Charakteristiky prívodu krvi do arteriálneho vaskulárneho systému veľkého okruhu krvného obehu:

Najvýznamnejšie z nich sú: - zníženie diastolického tlaku v aorte, čo sa vysvetľuje regurgitáciou časti krvi (niekedy významnej) v LV;

- výrazné zvýšenie pulzného tlaku v aorte, veľkých tepnách a ťažkej nedostatočnosti aortálnej chlopne - dokonca aj pri svalových artériách (arteriolách).

To nastáva v dôsledku významného zvýšenia LVEF (zvýšenie systolického krvného tlaku) a rýchleho návratu časti krvi do LV („prázdny“ arteriálny systém), sprevádzaného poklesom diastolického krvného tlaku..

„Fixovaný“ srdcový výdatok

Po dlhú dobu môže LV vytlačiť zvýšený objem systolickej krvi do aorty, čo úplne kompenzuje nadmerné diastolické plnenie LV. Avšak pri fyzickej námahe, to znamená v podmienkach ešte väčšej intenzifikácie krvného obehu, nestačí kompenzačná zvýšená pumpovacia funkcia ľavej srdcovej komory na „zvládnutie“ s ešte väčším objemovým preťažením srdcovej komory a dochádza k relatívnemu zníženiu srdcového výdaja..

Porušenie perfúzie periférnych orgánov a tkanív - je to kvôli neschopnosti ľavej komory ďalej zvyšovať objem mŕtvice počas cvičenia (fixovaná UO). S dekompenzáciou defektu dochádza k poklesu systolickej funkcie ĽK (v pokoji aj počas cvičenia), ako aj aktivácii systémov CAS, RAAS a tkanivových neurohormonálnych systémov, vrátane endotelových vazokonstrikčných faktorov. Pri závažnej aortálnej regurgitácii môžu byť poruchy perfúzie periférnych orgánov a tkanív tiež spôsobené rýchlym odtokom krvi z arteriálneho systému alebo zastavením alebo spomalením toku krvi cez periférne cievy počas diastoly..

Koronárne zlyhanie obehu, príčiny

Nízky diastolický tlak v aorte. Naplnenie koronárneho vaskulárneho lôžka LV nastáva počas diastoly, keď sa intramyokardiálne napätie a diastolický tlak v dutine LV zníži a tlakový gradient medzi aortou (približne 70–80 mm Hg) a LV dutinou (5–10 mm Hg) sa rýchlo zvyšuje., To vedie k poklesu gradientu srdcovej komory aorty a ľavej komory a prietok koronárnej krvi významne klesá. Ťažká komorová dilatácia je sprevádzaná zvýšeným intramyokardiálnym napätím jej steny. V dôsledku toho prudko stúpa aktivita LV a spotreba kyslíka v myokarde, čo nie je úplne zabezpečené koronárnymi cievami, ktoré z hemodynamického hľadiska fungujú za nepriaznivých podmienok..

Klinické prejavy

- Pocit zvýšenej pulzácie v krku, v hlave, ako aj zvýšeného srdcového rytmu („Cítim svoje srdce“)

- Bolesť v srdci (angina pectoris).

Bolesť v srdci sa môže vyskytnúť u pacientov s výrazným defektom aortálnej chlopne dlho pred začiatkom známok dekompenzácie ĽK. Bolesť sa zvyčajne lokalizuje za hrudnou kosťou, ale jej charakter sa často líši od typickej angíny pektoris. Nie sú tak často spojené s fyzickou aktivitou alebo emočným stresom, ako záchvaty angíny pectoris u pacientov s ischemickou chorobou srdca. Bolesť sa často vyskytuje v pokoji a má naliehavú alebo kompresnú povahu, zvyčajne trvá dosť dlho a nie je vždy zastavená nitroglycerínom. Útoky nočnej angíny pectoris sú sprevádzané veľkým potením. Typické záchvaty angíny u pacientov s nedostatkom aortálnej chlopne spravidla naznačujú prítomnosť sprievodného ochorenia koronárnych tepien a aterosklerotického zúženia koronárnych ciev..

Dýchavičnosť - s progresívnym poklesom systolickej funkcie ĽK sa dýchavičnosť stáva ortopnoe. Potom sa k nemu pripoja dusivé útoky (srdcová astma a pľúcny edém). Pri námahe sa rýchlo objaví únava. Zo zrejmých dôvodov sa všetky príznaky spojené s mozgovou a koronárnou nedostatočnosťou zhoršujú, keď sa vyskytne zlyhanie ľavej komory. A nakoniec, v zriedkavých prípadoch, keď pľúcna hypertenzia pretrváva a progreduje dlho a pacienti neumierajú na zlyhanie ľavej komory, môžu byť zistené určité príznaky krvnej fázy v žilovom kanáli pľúcneho obehu (opuchy, ťažkosti v pravom hypochondriu, dyspeptické poruchy), spojené so znížením systolickej funkcie hypertrofovaného pankreasu. Častejšie sa to však nestane a vyššie opísaným príznakom dominujú vyššie opísané príznaky, ktoré sú spôsobené poškodením ľavého srdca, charakteristikami dodávky krvi do arteriálneho vaskulárneho systému veľkého kruhu a príznakmi krvnej fázy v žilách pľúcneho obehu..

Pri vyšetrení: Najprv - priťahuje pozornosť bledá koža, ktorá naznačuje nedostatočnú perfúziu periférnych orgánov a tkanív..

príznaky

- zvýšená pulzácia krčných tepien („karotický tanec“), ako aj pulzácia viditeľná v oku v oblasti všetkých povrchovo veľkých veľkých tepien (brachiálna, radiálna, temporálna, femorálna, tepny zadnej nohy atď.);

- Symptóm de Musset - rytmické kývanie hlavy dozadu a dopredu v súlade s fázami srdcového cyklu (v systole a diastole);

- Quinckeho symptóm („kapilárny pulz“, „predkapilárny pulz“) - striedavé sčervenanie (v systole) a blanšírovanie (v diastole) nechtového lôžka na spodnej strane nechtu s dostatočným intenzívnym tlakom na jeho špičku. Zdravý človek s takým tlakom v systole aj diastole si zachováva svetlú farbu nechtového lôžka. Podobná verzia Quinckeho „predkapilárneho pulzu“ sa zistí stlačením na pery skleneným podložným sklíčkom;

- Landolfiho príznakom je pulzácia žiakov vo forme ich zužovania a rozširovania;

- Mullerov príznak - pulzácia mäkkého podnebia.

Palpácia a búšenie srdca:

- Posilnenie chvenia

- Systolické trasenie založené na srdci

- Diastolický tras v predardiálnej oblasti

- Charakteristická je konfigurácia aorty s podčiarknutým „pásom“ srdca.

- Pri „zmiernení“ defektu môže dôjsť k vyhladeniu „pasu“ srdca..

Auskultácia srdca:

 • Zmeniť tón. Obvykle je tón I na vrchole oslabený v dôsledku prudkého odmerného preťaženia LV a spomalenia izovolumickej kontrakcie komory. Niekedy je tón rozdelený.
  Zmena tónu II. V závislosti od etiológie defektu II sa tón môže zvyšovať alebo znižovať, až kým nezmizne. Deformácia a skrátenie chlopňových chlopní v dôsledku reumatizmu alebo infekčnej endokarditídy prispieva k oslabeniu II tónu na aorte alebo k jeho vymiznutiu. Syfilická lézia aorty sa vyznačuje zosilneným II tónom s kovovým odtieňom („vyzváňací“ tón II).
 • Patologický tón III sa počuje pri aortálnej insuficiencii pomerne často. Vzhľad III tónu naznačuje výrazné preťaženie ľavej komory, ako aj zníženie jeho kontraktility a diastolického tónu.
 • Diastolická šelest na aorte je najcharakteristickejším prejavom auskulárnej nedostatočnosti. Hluk je najlepšie počuť v medzikostálnom priestore II napravo od hrudnej kosti a v medzikostálnom priestore III - IV na ľavom okraji hrudnej kosti a vedie sa k vrcholu srdca..

Cievne auskultačné javy:

 • Symptóm Durosier (dvojitý hluk Durosier) - počúva femorálnu artériu v trieslovine, priamo pod pupartickým ligamentom.
 • Traube s dvojitým tónom je pomerne zriedkavý zvukový jav, keď sú na veľkej tepne (napríklad stehennej kosti) počuť dva tóny (bez stlačenia cievy). Druhý tón je zvyčajne spojený s reverzným tokom krvi v arteriálnom systéme v dôsledku závažnej regurgitácie krvi z aorty v LV.

Arteriálny tlak:

- zvýšený systolický tlak

- zníženie diastolického krvného tlaku

- výsledkom je zvýšenie pulzného krvného tlaku.

Prístrojová diagnostika:

S nedostatkom aortálnej chlopne na EKG sa určujú:

- Znaky závažnej hypertrofie ĽK bez jej systolického preťaženia, t.j. bez zmeny konečnej časti komorového komplexu..

- Depresia segmentu RS - T a hladkosť alebo inverzia T sa pozorujú iba počas dekompenzácie defektu a rozvoja srdcového zlyhania..

- Pri „zmiernení“ aortálnej nedostatočnosti sa na EKG môžu objaviť okrem príznakov hypertrofie ľavej komory aj známky hypertrofie ľavej predsiene (P-mitrale).

Röntgenová štúdia: Pri priamej projekcii sa už vo veľmi raných štádiách vývoja choroby zisťuje významné predĺženie dolného oblúka obrysu ľavého srdca a posun vrcholu srdca doľava a dole. V tomto prípade sa uhol medzi vaskulárnym zväzkom a kontúrou ĽK stáva menej tupý a „pás“ srdca sa stáva viac zdôrazňovaným („aortálna“ konfigurácia srdca). Pri šikmej projekcii vpredu vpredu dochádza k zúženiu retrocardiálneho priestoru. Okrem opísaných rádiologických príznakov je u pacientov s aortálnou nedostatočnosťou stanovená expanzia stúpajúcej aorty. Nakoniec je dekompenzácia defektu sprevádzaná objavením sa príznakov venóznej stagnácie krvi v pľúcach..

Echokardiografia: Zvyšuje sa konečná diastolická veľkosť ľavej komory. Stanoví sa hypererkinéza zadnej steny ľavej komory a interventrikulárneho septa. Zaznamenáva sa vysokofrekvenčný flutter (trasenie) predného letáka mitrálnej chlopne, interventrikulárneho septa a niekedy aj zadného letáka počas diastoly. Mitrálna chlopňa sa predčasne uzavrie a počas doby jej otvorenia sa zníži amplitúda pohybu ventilov.

Srdcová katetrizácia: Počas srdcovej katetrizácie a vhodných invazívnych štúdií u pacientov s aortálnou insuficienciou sa stanoví zvýšenie srdcového výdaju, LV kardiopulmonálneho obtoku a regurgitačného objemu. Ten sa vypočíta ako percento objemu zdvihu. Objem regurgitácie pomerne dobre charakterizuje stupeň nedostatočnosti aortálnej chlopne..

liečba:

1. Liečba drogami:

 • Pri chronickej aortálnej insuficiencii sa používajú vazodilatátory - hydralazín, ACE inhibítory a vápnikové antagonisty. Hlavným cieľom liečby je spomaliť progresiu dysfunkcie ľavej komory a pozastaviť jej dilatáciu. Lieky nevylučujú potrebu konzultovať chirurgov so sťažnosťami alebo dysfunkciou ľavej komory.
 • Cieľom liekovej liečby pri akútnej aortálnej insuficiencii je stabilizovať hemodynamiku pred operáciou. Pri kardiogénnom šoku sa používajú intravenózne vazodilatátory; znižujú následné zaťaženie ľavej komory, znižujú end-diastolický tlak a zvyšujú srdcový výdatok. V závažných prípadoch je potrebná infúzia inotropných látok.

2. Endovaskulárne metódy:

 • Intra-aortálna balónková kontrapulzia so stredne ťažkou a ťažkou aortálnou insuficienciou, ako aj so stratifikovanou aortálnou aneuryzmou, je kontraindikovaná. Aortálna insuficiencia je tiež relatívnou kontraindikáciou balónovej valvuloplastiky pri aortálnej stenóze, pretože po tomto zásahu sa insuficiencia zvyšuje.

3. Chirurgická liečba: Plastická chirurgia aortálnej chlopne je niekedy možná. Je výhodné, ak aortálna insuficiencia je spôsobená prolapsom bicuspidálnej alebo tricuspidálnej aortálnej chlopne. Pri perforácii listov chlopne spôsobenej infekčnou endokarditídou je jej plasticita možná pomocou perikardiálnej náplasti.

predpoveď

Priemerná dĺžka života pacientov, dokonca aj s ťažkou aortálnou insuficienciou, je zvyčajne viac ako 5 rokov od okamihu diagnózy a za polovicu - dokonca viac ako 10 rokov..
Prognóza sa zhoršuje s pridaním koronárnej nedostatočnosti (záchvaty angíny) a srdcového zlyhania. Liečba drogami je v týchto prípadoch zvyčajne neúčinná. Priemerná dĺžka života pacientov po výskyte srdcového zlyhania je približne 2 roky. Včasná chirurgická liečba významne zlepšuje prognózu.

Kombinovaná aortálna choroba srdca: auskultácia, príznaky

Ak je pás vyhladený a dochádza k rozšíreniu srdcového tieňa doľava a čiastočne doprava, potom sa táto konfigurácia nazýva mitrálna. Vyskytuje sa s ochoreniami chlopní (vrodenými a získanými) medzi ľavým srdcom a ochoreniami pľúc.

Keď je pás v aorte zdôraznený, táto konfigurácia je znakom defektov aortálnej chlopne, hypertenzie a patológií srdcového svalu (srdcový infarkt, kardiomyopatia). Lichobežníková forma sa vyskytuje pri perikarditíde, zápale myokardu, poruchách. K dispozícii je tiež pľúcne srdce s rozšírením pravej komory a býk so zväčšenými kamerami.

Príčiny a patogenéza mitrálnej aorty

Aortálna stenóza sa tvorí postupne. Zvyšujúce sa zúženie vývodu vedie k zhrubnutiu srdcového svalu pracujúceho s námahou. Hypertrofia stien komory sa vyvíja, čo pomáha udržiavať normálny prietok krvi.
Ak je prekážka v toku krvi príliš veľká a závažnosť hypertrofie nie je dostatočná, prietok krvi sa postupne znižuje, znižuje sa kontraktilita srdca. V tejto fáze je účinok operácie horší ako pri normálnej ejekčnej frakcii.

Hypertrofia je adaptívny proces, ale je sprevádzaná nedostatočným prísunom krvi do myokardu. V dôsledku toho sa zvyšuje pravdepodobnosť bolesti na hrudníku (angina pectoris) a infarktu myokardu.

Po dlhom asymptomatickom období sa príznaky choroby rýchlo vyvíjajú, vyvíja sa srdcové zlyhanie a je charakteristické mdloby. Po objavení sa týchto príznakov je životnosť pacientov až 3 roky.

Pri akútnej aortálnej insuficiencii vedie rýchle zvýšenie objemu krvi vracajúcej sa z aorty do srdca k zvýšeniu tlaku v jej ľavých častiach. To spôsobuje reflexný vazospazmus a pľúcny edém..

Súčasne sa tlak v aorte a srdcovej dutine takmer nezmení, čo vedie k prudkému poklesu prietoku krvi v artériách vychádzajúcim z aorty a napájania myokardu. Ischémia sa vyvíja, je možná náhla smrť.

Chronické zlyhanie AK sa vyvíja pomaly. Spočiatku sa komora, ktorá sa vracia z aorty, roztiahne a jej stena zhustne.

Zmluvnosť zostáva mnoho rokov normálna. Srdcový sval sa postupne oslabuje a jeho kontraktilita klesá.

Nemusí to byť sprevádzané symptómami, ale už je to zrejmé echokardiografiou. Po začiatku poklesu ejekčnej frakcie u väčšiny pacientov sa klinické príznaky choroby objavia v nasledujúcich 2 až 3 rokoch.

Príčiny choroby

Aortálne malformácie môžu byť vrodené alebo získané. Medzi príčiny vrodených malformácií patria vedúce genetické, exogénne a patologické nálezy matky. Ak novorodenci majú závažnú kombinovanú srdcovú vadu, chirurgický zákrok sa vykonáva od veku šiestich mesiacov a u niektorých detí je chirurgický zákrok nevyhnutný ihneď po narodení..

Príčiny získaných chýb sa môžu líšiť..

Vyvoláva patológiu:

 1. infekčná alebo reumatická endokarditída,
 2. aterosklerotické zmeny,
 3. viscerálny syfilis,
 4. zranenia,
 5. poškodenie v dôsledku chirurgického zákroku,
 6. stratifikovaná aneuryzma,
 7. vysoký tlak.

Tieto faktory vedú k rôznym srdcovým defektom. Organicky postihnutý ventil prestáva normálne vykonávať svoju funkciu, čo spôsobuje kardiovaskulárne zlyhanie. V dôsledku prehĺbenia priebehu patológie pacienti prestávajú vykonávať fyzickú prácu, pri odovzdávaní provízie im bola poskytnutá skupina zdravotne postihnutých..

Príčiny a patogenéza mitrálnej aorty

Hlavné príčiny aortálnej stenózy:

 • ateroskleróza chlopní, v dôsledku ktorej sa podrobujú kalcifikácii, stvrdnutiu a zmenšuje sa otvor aorty;
 • reumatizmus spôsobujúci zápal a fúziu chlopní;
 • vrodené chyby.

Regurgitácia aorty (zlyhanie AK) môže byť spôsobená týmito chorobami:

 • zväčšenie aorty, ktoré nie je spojené s akoukoľvek chorobou (idiopatická);
 • vrodené malformácie, predovšetkým bicuspid AK;
 • ateroskleróza;
 • reuma;
 • Marfanov syndróm;
 • endokarditída;
 • arteriálna hypertenzia;
 • stratifikovaná aortálna aneuryzma.

Zriedkavé príčiny zlyhania AK:

 • trauma na hrudníku;
 • Ankylozujúca spondylitída;
 • Ehlers-Danlosov syndróm;
 • syfilis;
 • reumatoidná artritída;
 • deformujúca osteoartróza;
 • obrovská bunková aortitída;
 • Reiterov syndróm;
 • srdcové ochorenie - defekt komorového septa.

Väčšina týchto chorôb trvá roky a postupne sa vyvíjajú. Náhly vývoj aortálnej insuficiencie je možný kvôli traume, endokarditíde alebo disekcii aortálnej aneuryzmy..

Čo ukazuje röntgen

Pri štúdiu hrudných orgánov táto metóda určuje tieň srdca - oválny tvar, šikmo umiestnený na ľavej strane hrudnej kosti. U hustých jedincov sa tieň rozvíja vo vertikálnom smere, u chudých pacientov je umiestnený pozdĺž vertikálnej línie.


Zásah do srdca. Aortálne zmeny. Aortálna aneuryzma.

Pre podrobnejšie informácie použite snímku „Bezplatné dešifrovanie“.

Bližšie k lebke sú vizualizované veľké cievy. Priestor medzi týmito nádobami a oválnym tvarom je drážka, ktorá tvorí pás.

Svalové vlákna orgánu sú reprezentované hustým tieňom, ktorý má jednotnú štruktúru, výrazný klenutý obrys. Každý vizualizovaný oblúk zobrazuje srdcovú komoru. V prípade vyrovnania určitej časti tohto oblúka hovoríme o patológii myokardu, ktorá postupuje v tele subjektu.

Okrem opísaných štruktúr môžete na röntgenovom snímaní srdca vidieť:

 • oblasti kalcifikácie krvných ciev a chlopní;
 • odchýlky v štruktúre aorty a pľúcnej artérie;
 • zmeny vzorcov pľúc;
 • umiestnenie membrány
 • zvýšenie objemu perikardiálneho vaku.

Druhy a formy aortálnych malformácií

Kardiológovia z celého sveta klasifikujú poruchy srdca v aorte v závislosti od dysfunkcie srdca. Skôr v závislosti od toho, ako je ventil narušený. Druhy srdcových defektov spojených s činnosťou aortálnych chlopní sú uvedené nižšie..

Aortálna stenóza

Pri takomto zlyhaní srdca má bicuspidálna aortálna chlopňa defekt vo forme fúzie (stenózy), deformácie alebo kalcifikácie jej chlopní. V dôsledku takejto neobvyklej štruktúry dochádza k zúženiu úst aorty.

A to zase vyvoláva znížené uvoľňovanie krvného toku do neho a ďalšie progresívne preťaženie. V dôsledku toho dochádza k hypertrofii ľavej srdcovej komory v dôsledku pretrvávajúcej krvi a ďalšieho napínania stien komory..

Neskôr pacient v zóne ľavej komory a ľavej predsiene zvyšuje tlak. Potom sa v pľúcnom obehu vytvára krvná fáza.

Dôležité: Ak je otvor aorty mierne zúžený, pacient si nemusí ani všimnúť zmeny v práci srdca. V tomto prípade sa aortálna stenóza nazýva benígne ochorenie srdca..

Zvyčajne sa získajú defekty aorty, vyskytujú sa však aj vrodené formy. Sú spojené hlavne s fúziou ventilov..

Závažnosť aortálnej stenózy je určená prítomnosťou klinických príznakov. Aj pri malej oblasti otvorenia chlopne v kombinácii s nízkou kontraktilitou srdca, napríklad u starších pacientov, klinické prejavy nemusia byť prítomné a v tomto prípade nie je potrebný chirurgický zákrok..

Na kvantifikáciu závažnosti defektu sa použijú údaje, ako napríklad plocha aortálneho otvoru, rýchlosť prietoku krvi ním a gradient (tlakový rozdiel medzi komorou a aortou). Napríklad pri ploche otvoru 1 - 1,5 cm2 sa chyba považuje za miernu, a ak je táto hodnota menšia ako 1 cm2 - ťažká.

Závažnosť aortálnej insuficiencie sa hodnotí aj klinicky a na základe výsledkov echokardiografie, najmä oblasti regurgitácie (spätný tok krvi). Ak je 0,10 - 0,29 cm2, je to mierna regurgitácia. Ak je tento ukazovateľ 0,3 cm2 alebo viac, ide o závažné zlyhanie AK.

V závislosti od stavu chlopne a ústia aorty sa rozlišuje niekoľko typov srdcových aortálnych defektov:

 • nedostatočnosť aortálnej chlopne (aortálna nedostatočnosť);
 • stenóza aortálnej chlopne;
 • kombinácia aortálnej stenózy s nedostatkom aortálnej chlopne.

Malformácie aorty sú vrodené a získané. Vrodené malformácie sa vyvíjajú v prenatálnom období a sú zistené pomocou ultrazvukovej diagnostiky plodu. Takáto porucha sa môže prejaviť už v prvých dňoch života dieťaťa a môže ovplyvniť fungovanie nielen kardiovaskulárneho systému, ale aj iných orgánov..

Na liečenie týchto chorôb je zvolená medikačná metóda alebo chirurgický zákrok. Spôsob liečby závisí od závažnosti a rýchlosti ochorenia..

Lieková metóda pomáha zmierniť príznaky a zastaviť ďalšiu deformáciu chlopne a úst aorty. Chirurgická liečba eliminuje príčinu a umožňuje vám vrátiť sa do normálneho života bez konštantných liečebných cyklov po období rehabilitácie.

Zmena priemeru

Priemer je pojem dvoch priečnych rozmerov orgánu (pravý, ľavý). Takže konfigurácia srdca u zdravého človeka naznačuje jeho prítomnosť, ako aj veľkosť tejto časti 11 až 13 cm. Správny parameter sa meria vzdialenosťou od pravého okraja k prednej stredovej čiare. Malo by byť normálne 3 alebo 4 cm.

Veľkosť vľavo je určená vzdialenosťou od ľavého okraja k prednej stredovej čiare. Normálne by to malo byť 8 alebo 9 cm. S patológiou dochádza k zväčšeniu správnej veľkosti priemeru, ktorý je sprevádzaný dilatáciou pravej predsiene a srdcovej komory. Perikarditída tiež vedie k rozvoju patológie. K zmenám veľkosti prierezu vľavo dochádza pri poruchách, ktoré sú sprevádzané dilatáciou ľavej komory.

Závažnosť aortálnych srdcových defektov

Závažnosť aortálnej stenózy je určená stupňom stenózy (redukcie) otvorenia aortálnej chlopne..

Normálna plocha otvoru sa pohybuje od 2 do 3,5 cm na druhú.

Menšia (mierna) stenóza sa považuje za zúženú na 2 cm.

Mierne - od 1 cm do 2 cm.

Závažná stenóza sa vyskytuje, ak je plocha otvoru menej ako 1 cm na druhú.

Ako výrazná aortálna insuficiencia závisí od množstva krvi vrátenej do srdca (v ľavej komore). Čím väčší je objem, tým výraznejšie sú príznaky.

Tvar srdca

Pri diagnóze sa určuje umiestnenie pravého a ľavého obrysu orgánu. Kde by mali byť viditeľné? Pravý obrys by sa mal pozorovať v hornej časti hrudníka od prvého medzirebrového priestoru do tretieho tretieho rebra a ľavý obrys predstavuje prvý a druhý medzirebrový priestor, ľavá predsieň a ďalej dole úzky pruh ľavej komory..

Po určení konfigurácie srdca sa vykoná meranie dĺžky a priemeru. Čo to je? Dĺžka je vzdialenosť od horného bodu ľavého obrysu a vrcholu pravého kardiovaskulárneho rohu. Obvykle je to 13 cm u mužov a 12 cm u žien, priemer sa meria vzdialenosťou od najvzdialenejšieho bodu pravého a ľavého obrysu k stredovej línii srdca. U mužov je to 11 cm, u žien - 10 rokov. Potom sa medzi priemerom a dĺžkou meria uhol orgánu, ktorý umožňuje hovoriť o jeho polohe:

 • stredná poloha je označená sklonom 30 až 50 stupňov,
 • horizontálna poloha - od 30 stupňov alebo menej,
 • vertikálna poloha - od 60 stupňov alebo viac.

Stanovenie obrysov srdca u človeka umožňuje vyvodiť závery o príčinách, ktoré spôsobili ich zmenu.

Príznaky aortálnej choroby srdca

Príznaky ochorenia aortálnej chlopne závisia od druhu. Pri stenóze vykazujú pacienti ťažkosti s búšením srdca, arytmiami, bolesťou srdca a dýchavičnosťou, čo môže mať za následok pľúcny edém..

Počas auskultácie sa pozoruje počúvanie systolického šelestu nad aortálnym otvorom. V prípade nedostatočnosti, komplexného príznaku tanečnej karotídy, bolesti srdca, kombinácie zníženia diastolického tlaku a zvýšenia systolického tlaku..

Bežné príznaky zahŕňajú:

 • únava;
 • bolesti hlavy;
 • závraty s náhlymi pohybmi;
 • únava;
 • hluk v ušiach;
 • strata vedomia;
 • rozvoj opuchu dolných končatín;
 • zvýšená pulzácia v oblasti veľkých tepien;
 • zvýšenie srdcovej frekvencie.

Symptomatológia je rôznorodá, takže sa často stáva, že nestačí na správne stanovenie diagnózy. V tejto súvislosti sa lekári uchyľujú k ďalším metódam vyšetrovania pacientov.

Pri významnej aortálnej stenóze môže pacient predstavovať takéto ťažkosti:

 • dýchavičnosť pri námahe;
 • rýchla únava;
 • cardiopalmus;
 • závraty;
 • mdloby
 • bolesti hrudníka;
 • dusenie v noci pri ľahnutí.

Aortálna insuficiencia v neskorých štádiách spôsobuje nasledujúce klinické prejavy:

 • pocit pulzácie krčných ciev;
 • cardiopalmus;
 • bolesť hlavy
 • závraty;
 • mdloby
 • dýchavičnosť;
 • bolesť v hrudi
 • astmatické záchvaty v noci.

Ako vidíte, prejavy aortálnych malformácií sú podobné bez ohľadu na ich mechanizmus. Mnohé z nich sú spôsobené hypertrofiou ľavej komory a potom rozvojom jej nedostatočnosti.

Pri stretnutí s pacientom sa objavujú včasné príznaky zlyhania pravého srdca s vývojom edémového syndrómu, progresiou hepatomegálie a tvorbou ascitu, ktoré určujú sťažnosti pacientov..

Pri objektívnom vyšetrení je pulz zvyčajne častý.

Veľkosť srdca môže byť nezmenená alebo s výrazným procesom zväčšeným doprava. Zaznamenáva sa výskyt srdcového impulzu, expanzia absolútnej srdcovej mdlosti a epigastrickej pulzácie pankreatickej hypertrofie a dilatácie. Veľkosť srdca určí prevahu jedného z nich..

Apikálny impulz sa nezmení alebo nezoslabí v dôsledku rotácie srdca (v dôsledku zvýšenia pankreasu). Pozoruje sa aktívna epigastrická pulzácia.

Zároveň je možné zistiť pulzáciu pečene. Zároveň sa jeho veľkosť mierne zvyšuje v čase komorovej systoly (symptómom rovnováhy je oscilácia rúk výskumného pracovníka umiestnená nad srdcom a pečeňou). Objavuje sa zreteľné zvlnenie krčných žíl.

Klinický obraz kombinovaného mitrálno-aortálneho defektu závisí od povahy hemodynamických porúch v dôsledku prevahy jedného z defektov. Mitrálno-aortálna malignita s prevahou mitrálnej stenózy sa vyznačuje dýchavičnosťou, tachykardiou, arytmiami, hemoptýzou, spojenou s vývojom kongestívnych udalostí v malom kruhu a pľúcnou hypertenziou..

Objektívne príznaky sú acrocyanóza, „mitrálne červenanie“ a auskultačný fenomén „mačacej purr“ nad vrcholkom srdca. Pre mitrálno-aortálnu poruchu je typický posun apikálneho impulzu doľava a dole, čo je nezvyčajné pre izolovanú léziu mitrálnej chlopne..

Ktorého lekára kontaktovať

Pacienta so srdcovým ochorením zvyčajne sleduje kardiológ. Ak existujú náznaky na chirurgickú liečbu, pacient je poslaný na konzultáciu so srdcovým chirurgom. Najdôležitejšou úlohou v diagnostike je lekár funkčnej alebo ultrazvukovej diagnostiky, pretože hlavnou metódou diagnostiky defektu a jeho závažnosti je echokardiografia. Ak je porucha spôsobená reumatizmom alebo difúznymi chorobami spojivového tkaniva, je potrebná konzultácia s reumatológom. Nezabudnite, že poškodenie aortálnej chlopne a aorty sa často vyskytuje ako komplikácia syfilisu, títo pacienti sú na liečbu základného ochorenia postúpení venereológovi.

Hodnotenie: (hlasy - 1, priemer: 5,00 z 5)

Patologická diagnostika

Diagnóza je založená na externom vyšetrení (vykonáva sa to propedeutikou) a inštrumentálnych metódach výskumu. Pri vyšetrení by lekári mali zamerať svoju pozornosť na kožu, na pulzáciu centrálnych a periférnych tepien.

Stanovenie apikálneho impulzu má tiež diagnostický význam (je posunuté v medzikontálnom priestore 6-7). Diastolický šelest, oslabenie prvého a druhého tónu, prítomnosť vaskulárnych javov (auscultačný tón Traube) - to všetko je aortálne ochorenie srdca.

Okrem rutinných klinických testov v krvi a moči existuje niekoľko ďalších inštrumentálnych diagnostických metód:

 • elektrokardiogram;
 • phonocardiography;
 • echokardiografia;
 • rádiografiu
 • dopplerography.

V tomto patologickom stave je na elektrokardiograme zaznamenaná hypertrofia ľavej komory. Je to hlavne kvôli kompenzačným mechanizmom tela kvôli jeho zvýšenému stresu.

Výsledky rádiografie naznačujú expanziu aorty, ľavej komory, ktorá vedie k vývoju zmeny v osi srdca, zaznamenáva sa posun vrcholu doľava. Detekcia patologických srdcových šelestov je možná pomocou fonokardiografickej metódy..

Echokardiografia určuje veľkosť komôr, prítomnosť anatomických defektov.

Je možné navrhnúť vývoj chlopňového srdcového ochorenia s opatrnou auskultáciou (počúvaním). V tomto prípade je pre stenózu charakteristická systolická šelest, ktorá vytvára krv prechádzajúcu zúženým otvorom chlopne a oslabenie 2. tónu na aorte..

V prípade zlyhania AK sa stanoví hluk počas diastoly spôsobený spätným tokom krvi z aorty počas relaxácie srdca..

Ak je porucha pravdepodobná, je potrebný EKG a röntgen hrudníka, ako aj echokardiografia s dopplerografiou..

Na objasnenie závažnosti patológie sa môžu použiť ďalšie metódy:

 • srdce znie;
 • transezofágová echokardiografia;
 • MRI srdca.

Záťažové testovanie EKG sa zriedka používa kvôli nedostatku jasných údajov o jeho potrebe. Avšak pre niektorých pacientov je možné vylúčiť koronárnu nedostatočnosť..

Po lekárskom vyšetrení sa pozoruje bradykardia, slabosť pulzu a bledosť. Pri počúvaní zvukov srdca sa určuje fuzzy zvuk uzatvárania klapiek ventilu a hluk vírenia krvi vo ventile. Na presnú diagnózu sa musí pacient podrobiť kardiologickému vyšetreniu, ktoré pozostáva z Dopplerovho ultrazvuku, EKG, echokardiografie, srdcovej katetrizácie, rádiografie.

Prieskum využívajúci tieto inštrumentálne metódy vám umožňuje určiť mieru deformácie aorty a hemodynamických porúch. Kompletný klinický obraz umožňuje zvoliť vhodnú metódu liečby a lieky.

Na liečbu drogami je predpísané jedno alebo viac z nasledujúcich liekov:

 • diuretiká môžu znižovať objem cirkulujúcej krvi a tým znižovať tlak, sú účinné pri stagnácii krvi v pľúcnych cievach;
 • antianginózne lieky odstraňujú závažnosť a bolesť na hrudníku, prispievajú k okysličovaniu myokardu;
 • antibiotiká bojujú s infekciou, ktorá spôsobuje infekčnú endokarditídu a ochorenie chlopní.

Lieky pomáhajú s miernym zúžením otvoru aorty. Lekár berie do úvahy kompletný klinický obraz, ktorý vám umožňuje zvoliť najúčinnejšiu kombináciu liekov a dávok.

V prípade výrazného zhoršenia zdravotného stavu pacienta, sprevádzaného vážnou dýchavičnosťou a slabosťou, sa odporúča okamžitý chirurgický zákrok. Indikáciami pre chirurgický zákrok je tiež zúženie lúmenu vo ventile na plochu menšiu ako 1,5 m2.

Pri stenóze existujú dve možnosti chirurgického zákroku: implantácia chlopne a valvuloplastika balonu aorty. Výmena ventilu umožňuje eliminovať akékoľvek prejavy choroby a viesť úplný životný štýl.

Ako implantát sa môžu použiť umelé protézy alebo bioprotézy. Umelé protézy sú vyrobené zo silikónu alebo kovu a bioprostézy sú vyrobené z pľúcnej tepny pacienta, ako aj od darcu alebo zvieraťa.

Takáto operácia je indikovaná na významné porušenia pri priechode krvi aortálnou chlopňou alebo pri práci ľavej srdcovej komory..

Ak je implantácia kontraindikovaná alebo je pred výmenou chlopne predpísaná minimálne invazívna procedúra nazývaná aortálna balóniková valvuloplastika. Tento postup je možné vykonať pre deti a mladých ľudí mladších ako 25 rokov. Jeho nevýhodou je možné opakované zúženie dutiny aorty.

Chirurgia je kontraindikovaná u pacientov starších ako 70 rokov, pretože v tomto veku je vysoká pravdepodobnosť komplikácií z anestézie. Prítomnosť sprievodných patológií môže byť tiež kontraindikáciou pre chirurgický zákrok.

Chirurgická liečba je najúčinnejšia v skorých štádiách choroby, pred zmenami v štruktúre myokardu a iných orgánov..

Pri fyzickom vyšetrení sa súčasne s pulzom pozoruje pulzácia artérií, zúženie a expanzia žiakov. Deficit s prevahou aortálnej nedostatočnosti sa vyznačuje nízkym diastolickým tlakom a pokles systolického tlaku je indikátorom prevahy stenózy aortálnej chlopne..

Na diagnostikovanie ochorenia sa vykonáva všeobecná analýza moču a krvi, biochemické a imunologické krvné testy. Predpísané sú tiež EKG, echokardiografia, rádiografia, špirálová počítačová tomografia, koronárna angiografia..

Takýto počet analýz a inštrumentálnych diagnostických metód vám umožňuje presne určiť závažnosť oboch patológií a zobraziť úplný klinický obraz..

Na liečenie sprievodnej poruchy lekárskou metódou sa predpisujú tieto lieky:

 • ACE inhibítory alebo antagonisty receptora angiotenzínu 2 (zlepšujú stav krvných ciev a srdca, normalizujú krvný tlak a srdcový rytmus);
 • antagonisty vápnika (zabraňujú vzniku srdcových arytmií);
 • beta-blokátory znižujú srdcový rytmus.

Pri významných prejavoch stenózy alebo aortálnej insuficiencie, výskytu nebezpečných porúch v práci orgánov, je predpísaný chirurgický zákrok. Defekty aorty srdca sa dajú úplne odstrániť iba chirurgickým zákrokom.

Pri významnej zmene ventilových klapiek sa vykonávajú protetiká, to znamená, že ventil sa nahradí umelým alebo biologickým implantátom. Z šetrnejších metód sa používa plastická chirurgia, commissurotómia a kombinácia týchto dvoch metód..

Počas plastickej chirurgie je prietok krvi normalizovaný, pričom sa zachováva samotná pacientova chlopňa. Commissurotómia je predĺženie zúženej oblasti aorty. Kombinácia týchto chirurgických metód je efektívnejšia a znižuje riziko opätovného prejavu patológie..

Pri významných zmenách srdca a kritickom znížení jeho výkonnosti sa používa transplantácia srdca, čo je možné iba v prípade darcovského orgánu. Takáto operácia je komplexná, má veľa rizík a dlhé pooperačné rehabilitačné obdobie. V niektorých prípadoch však iba transplantácia môže predĺžiť život človeka..

Diagnóza a liečba mitrálno-aortálnej poruchy sa vykonáva koordinovanou interakciou kardiológa, srdcového chirurga a reumatológa. Diagnóza mitrálno-aortálnej poruchy sa robí na základe identifikácie príznakov každej poruchy osobitne.

Za týmto účelom sa vykonáva dôkladné fyzikálne vyšetrenie (auskultácia, búšenie srdca) a komplexná inštrumentálna diagnostika vrátane elektrokardiografie, fonokardiografie, rádiografie hrudníka, echokardiografie, ľavej komory, srdcovej sondy, koronarografie atď..

Konzervatívna terapia mitrálno-aortálnej malformácie je neúčinná. Liečba a preventívne opatrenia sa vykonávajú pred operáciou a po operácii, ako aj u pacientov, ktorí nie sú podrobení chirurgickému zákroku, aby sa predišlo prípadným komplikáciám alebo aby sa znížila ich dekompenzácia krvného obehu..

Pri mitrálno-aortálnom deficite, správnej organizácii fyzickej aktivity a pracovnej činnosti je nevyhnutná liečba interkurentných chorôb.

Liečba defektov mitrálnej aorty zahŕňa liečbu srdcových glykozidov, antiarytmík, diuretík, antikoagulancií, antagonistov vápnika, periférnych vazodilatátorov, cvičebnej terapie, kyslíkovej terapie.

Pretože defekty aorty sú často sprevádzané porušením priechodnosti koronárnych artérií, čo ohrozuje rozvoj infarktu myokardu, v niektorých prípadoch sa štep koronárnej artérie vykonáva súčasne..

Ako sa vyskytujú srdcové poruchy

Regulácia prietoku krvi do značnej miery závisí od fungovania aortálnej chlopne. Úlohou tohto konštrukčného prvku je prechod krvi a zabránenie jej spätného liatia. Aortálna chlopňa umožňuje, aby krv prúdila do srdcovej komory a uzatvára sa po prejdení určitého objemu, takže po stlačení komora nevtlačí časť krvi do aorty..

Ventil je vysoko koordinovaný, hoci má jednoduchú štruktúru. Skladá sa z prstenca (vláknitého tkaniva), ktorý udržuje konštantnú veľkosť a oddeľuje aortu od srdcovej komory. Ventil má tiež tri krídla, pre ktoré dostal meno trikuspid. Na prechod krvi sa ventilové klapky pritlačia na steny a krv vstúpi do aorty. Pri prechode dutinami sa ventily pohybujú do stredu, tlak klesá, ventily sa uzatvárajú a prechod do komôr nie je možný..

Ochorenie srdca aorty je porušením chlopne, ktoré je dôsledkom poruchy jeho štruktúry.

Liečba drogami

Zhromaždenie anamnézy, interpretácia výsledkov štúdie pomôže kvalifikovanému lekárovi ísť správnou cestou, urobiť správnu diagnózu a začať liečiť pacienta, ktorý je rozdelený na lekársky a chirurgický.

Prvý typ liečby sa používa iba v prípade menších zmien, ktoré spočívajú v vymenovaní liekov, ktoré zlepšujú tok kyslíka do srdcového svalu, odstraňujú príznaky arytmie a tiež normalizujú krvný tlak..

Z tohto hľadiska sa predpisujú lieky nasledujúcich farmakologických skupín: antianginózne lieky, diuretiká, antibiotiká. Najdôležitejšie lieky, ktoré prispievajú k normalizácii srdcového ri, Sustak, Trinitrolong. Eliminujú bolesť, bránia rozvoju angíny pektoris zvýšením saturácie kyslíkom v krvi.

Pri zvyšovaní objemu cirkulujúcej krvi je obvyklé predpisovať diuretiká, pretože tento ukazovateľ významne znižujú. Medzi ne patrí Lasix, Torasemide, Britomar.

Antibiotická liečba sa používa v prípade infekčných príčin rozvoja (s exacerbáciou angíny, pyelonefritídy). Pri liečbe prevládajú antibiotiká penicilínového pôvodu: „Bicilín-1“, „Bicilín-2“, „Bicilín-3“, ako aj liečivo glykopeptidovej skupiny - „vankomycín“.

Vždy treba pamätať na to, že indikáciu, dávkovanie, spôsob kombinovania a frekvenciu užívania konkrétneho lieku má predpísať ošetrujúci lekár, ktorého odporúčanie je pravidlo číslo jedna.

Lekárska prednáška je metodickým materiálom pre každého pacienta. Dokonca aj malé kolísanie dávky môže viesť k neúčinnej terapii alebo dokonca k zhoršeniu zdravia.

Chirurgické ošetrenie srdcového svalu sa používa v pokročilých prípadoch, keď plocha listu je menšia ako jeden a pol centimetra štvorca.

Existuje niekoľko možností pre chirurgický zákrok: balóniková valvuloplastika a implantácia chlopne. Hlavnou nevýhodou prvej techniky je jej možné zúženie. V prípade sprievodnej patológie (alebo kontraindikácií) sa chirurgický zákrok nevykonáva.

Poruchy kardiovaskulárneho systému sú naliehavým problémom pre celú populáciu. Toto je druhá patológia vo frekvencii výskytu srdcových chorôb.

Uskutočňovanie liekovej terapie alebo chirurgického zákroku načas významne zlepšuje kvalitu života a jeho trvanie, znižuje výskyt mnohých komplikácií.

Autor článku: Alexander Pyrlyk

Liečba liekmi je zameraná na zmiernenie príznakov srdcového zlyhania, zníženie záchvatov angíny pectoris a tiež na boj proti vaskulárnej ateroskleróze..

Hlavnými liekmi predpísanými kardiológmi sú statíny, ACE inhibítory, beta-blokátory, srdcové glykozidy, nitráty..

U ľudí s extrémnou mierou aortálnej stenózy je potrebné používať hypotenzívne lieky opatrne, ich dávky sa musia starostlivo vyberať pod dohľadom lekára, aby sa vylúčil prudký pokles krvného tlaku..

Dôležitý bod: v súčasnosti neexistuje osobitná liečba synkopy u pacientov so závažnou aortálnou stenózou. V tomto prípade môže pomôcť iba chirurgická liečba defektu..

Najlepším a najradikálnejším spôsobom liečby srdcových chorôb je samozrejme chirurgický zákrok. Pri aortálnej stenóze a nedostatočnosti aortálnej chlopne sa používajú dve metódy chirurgickej liečby:

 1. Valvuloplasty Valve.
 2. Umiestnenie protézy aortálnej chlopne.

V prvom prípade sú chyby odstránené zošitím alebo excíziou. V druhom prípade sú umelé chlopne protetické, ktoré sú mechanické aj biologické. Najčastejšie používané mechanické ventily. Rozmiestnenie umelej chlopne spravidla vedie na rozdiel od valvuloplastiky k úplnému obnoveniu funkcie aortálnej chlopne..

Iba chirurg srdca určuje, aký typ operácie sa vám zobrazuje, vzhľadom na príznaky choroby a diagnostický obraz. Ako ukazuje prax, bez chirurgickej liečby vedú defekty srdca k 50% dekompenzácii.

Valvulárne defekty sa môžu v závislosti od klinických prejavov liečiť konzervatívne alebo chirurgicky.

Drogová terapia

Ak pacient so stenózou AK nemá príznaky, potrebuje iba pravidelný lekársky dohľad a echokardiografiu:

 • vo vážnych vice - ročne;
 • s miernym - za rok;
 • s miernou - každé 3 až 4 roky.

Ak pociťujete dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, slabosť alebo mdloby, mali by ste sa okamžite poradiť s kardiológom.

Pacienti s aortálnou insuficienciou a normálnou ejekčnou frakciou sa každoročne podrobujú echokardiografii a každých šesť mesiacov so zhoršenou systolickou funkciou srdca..

Pri absencii príznakov aortálnej stenózy sa používajú iba dve skupiny liekov:

 • antibiotiká pre reumatickú povahu choroby pri opakovaných útokoch na reumatizmus;
 • lieky na zníženie krvného tlaku pri súbežnej arteriálnej hypertenzii.

Ak stenóza aorty, aj keď závažná, nie je sprevádzaná symptómami, nevykonáva sa náhradný chirurgický zákrok, obmedzený len na pozorovanie.

V prípade, že má pacient klinické prejavy a sťažnosti, ale operáciu odmietne, je predpísaný prostriedok na zmiernenie stavu:

 • malé dávky digoxínu, ACE inhibítory, diuretiká na zastavenie v pľúcach;
 • nízke dávky dusičnanov alebo betablokátorov v prípade angíny pectoris.

Pri aortálnej nedostatočnosti sa lieky predpisujú v dvoch prípadoch:

 • závažná malformácia sprevádzaná symptómami choroby alebo znížením kontraktility, ak nie je možné chirurgické ošetrenie;
 • krátky priebeh liekov na zlepšenie krvného obehu u pacientov so závažnými malformáciami pred operáciou.

Používajú sa vazodilatátory - nitroprusid sodný a hydralazín. Inhibítory ACE alebo antagonisty vápnika neovplyvňujú prognózu ochorenia a predpisujú sa iba v jednotlivých prípadoch.

Chirurgický zákrok

Protetika (náhrada) AK sa predpisuje v týchto prípadoch:

 • ťažká stenóza v kombinácii so sťažnosťami;
 • ťažká stenóza a sprievodné ochorenie koronárnych artérií, ktoré si vyžaduje štep koronárnych tepien;
 • závažná stenóza v kombinácii s inými chorobami, ktoré si vyžadujú chirurgický zásah do srdca;
 • ťažká stenóza so zníženou kontraktilitou srdca (ejekčná frakcia menej ako 50%);
 • závažné zlyhanie chlopne, sprevádzané klinickými prejavmi;
 • závažné zlyhanie a zníženie ejekčnej frakcie, a to aj pri absencii sťažností;
 • závažné zlyhanie chlopne, ak sú potrebné ďalšie operácie srdca;
 • asymptomatická nedostatočnosť chlopní s významným zvýšením srdcovej komory (veľkosť diastoly alebo KDD, väčšia ako 75 mm alebo veľkosť v systole alebo KSR, väčšia ako 55 mm).

Toto je jediná účinná metóda liečby ťažkej stenózy sprevádzaná klinickými prejavmi a akútneho zlyhania chlopne..

U detí sa často vykonáva valvulotomia - oddelenie fúzovaných ventilových klapiek od seba pomocou nafúknutého balónika. Zavádza sa cez cievu cez katéter, hrudník nie je otvorený. U dospelých sa táto metóda zriedka používa na dočasné zlepšenie stavu pred výmenou chlopne..

Na obrázku: 1 - Sapien v zloženom stave, pripevnený okolo špeciálneho balónika, na inom katétri, postupuje do koreňa aorty pod kontrolou echokardiografie a röntgenového žiarenia. 2 - Potom sa nafúkne balónik.

Oceľový rám umelého ventilu je nasadený, upevnený na stenách aorty a začína fungovať. 3 - Katéter s balónom je vytiahnutý späť cez femorálnu artériu.

Protetiká AK sa môžu vykonávať v akomkoľvek veku. Preto sa u starších ľudí sprievodné choroby stávajú hlavnými obmedzeniami:

 • následky mŕtvice;
 • vyčerpania;
 • onkologické choroby;
 • dekompenzovaný diabetes a ďalšie.

V každom prípade lekár posudzuje pravdepodobnosť komplikácií počas a po operácii, ako aj možnosť návratu pacienta k normálnemu životu v pooperačnom období. Pred protetikou je potrebná angiografia, ktorá tiež často obmedzuje počet operácií u starších pacientov.

Po operácii lekár predpíše následné vyšetrenie a echokardiografiu po 6 a 12 mesiacoch. Ak pacient opustil ventrikulárnu expanziu, predpisujú sa ACE inhibítory a betablokátory..

Defekty aorty srdca - stenóza a nedostatočnosť - sú spôsobené najmä aterosklerózou a reumatizmom. Po mnoho rokov ich nesprevádzajú sťažnosti. Po objavení sa príznakov je nevyhnutná rýchla náhrada chlopne, pretože stav pacienta sa rýchlo zhoršuje.

Predpíšte ß-blokátory, ktoré znižujú tón sympaticko-nadobličkového systému a sú účinné u 2/3 pacientov.

Aká je konfigurácia srdca, jeho indikátory sú normálne

Usporiadanie srdca je forma, kontúry ukazujúce expanziu alebo redukciu predsiení, komôr, cievneho zväzku. Zahŕňa okraje (horný, ľavý a pravý), pás (zúženie na spoji cievneho zväzku s ľavou komorou), uhly medzi bránicou (odrážajú sklon osi) a oblúky srdcových komôr. Ak je konfigurácia normálna, znamená to, že zodpovedajú parametrom (pozri tabuľku) zdravých ľudí:

 • relatívna tuposť srdca (jeho skutočná veľkosť) v hrudníku a absolútna (časť, ktorá nie je uzavretá pľúcami a priamo prilieha k rebrám);
 • dĺžka (dĺžka) a šírka (priemer);
 • v páse (zúženie kontúry, zúženie priemeru);
 • medzi oblúkmi sú uhly.
Obrysový pohľad a hlavné parametreČo sa formujetopLeftSprávny
Relatívna nudaSkutočné kontúrySpodné 3 rebrá na ľavom okraji hrudnej kostiPiaty medzirebrový priestor je 1,5 cm napravo od podmienenej čiary nakreslenej od stredu ľavej kľúčnej kostiŠtvrtý medzirebrový priestor 1 cm vpravo od okraja hrudnej kosti
absolútnyPravá komoraSpodné 4 rebrá na ľavom okraji hrudnej kosti2,5 - 3,2 cm napravo od čiary od stredu ľavej kľúčnej kostiŠtvrtý medzirebrový priestor na ľavom okraji hrudnej kosti
Šírka zväzku veľkých ciev (cievnych)Aorta, pľúcna tepna, žilyMedzera medzi 2. a 3. rebrom nepresahuje hranice hrudnej kosti (približne 4,5 - 5,5 cm)
Pravý obrys (oblúky)Vynikajúca vena cava, pravá predsieňOkraj hrudnej kosti s 3 rebrami a tretia alebo štvrtá medzera medzi rebrami 1 cm vpravo
Atriovazálny uhol vpravoMedzi vynikajúcou vena cava a átriom3 - 4 medzirebálny priestor
Kardio-diafragmatický uhol vpravoMembrána, pravá predsieň5 medzirebrového priestoru
Ľavý obrys (oblúk) blízko ľavého okraja hrudnej kostiaorta1 medzirebrový priestor
Pľúcna tepna2 medzirebrový priestor
Ľavá predsieňRebrá úrovne 3
Ľavá komoraZ troch rebier tesne za uchom ľavej predsiene
pásVaskulárny zväzok, ľavá komora (vľavo), pravá predsieň (vpravo)Rebrá úrovne 3
DlinnikDĺžka srdcaOd vrcholu po pravý kardiofrenický uhol by dĺžka mala byť medzi 11,5 - 12,7 cm
priemerŠírka relatívnej srdcovej tupostiZ pravého okraja do stredovej línie a zľava (najviac vyčnievajúca časť) do stredu, normálne 11-13 cm

Ak má pacient ochorenie srdca a / alebo veľkých ciev, najmä poruchy chlopní, záťaž na jeho oddeleniach sa zmení. Potom sa predsieň a komory zväčšia, čo sa prejavuje posunom v hraniciach relatívnej a absolútnej tuposti, zmenami rozmerov, uhlov vyhladenia, zmiznutím pásu..

Stanovenie konfigurácie perkusie srdca

Aby ste určili konfiguráciu srdca, musíte najskôr nájsť hranice nudnosti. Sú pomenovaní tak, pretože sa môžu vyšetriť počas fyzického vyšetrenia. Na tento účel použite metódu nárazu (poklepaním). Zvuk je zreteľný nad pľúcami, keď sú naplnené vzduchom, a len čo prst dosiahne obrys srdca, objaví sa nuda (relatívna nuda) a potom úplne nudný zvuk (absolútne)..

Najprv nájdite pravú hranicu srdca v hrudníku. Prst ľavou rukou sa pohybuje zvonka do stredu. Pretože orgán nesedí po celom povrchu hrudníka, jeho časť je zakrytá pľúcami a malá oblasť zostáva otvorená, po poklepaní môže byť určená tupým (hluchým) zvukom. Táto zóna (absolútna nuda) odráža veľkosť pravej komory. Zistilo sa, že sa pohybuje od stredu k okrajom.

Keď sa hranice nudnosti srdca menia

Zvýšenie relatívnej tuposti srdca je duch rozšírenia jeho dutín (komôr a predsiení). Vyskytuje sa s poruchami chlopní, vysokým krvným tlakom, oslabením srdcového svalu alebo jeho hypertenziou (zhrubnutie). Absolútna tuposť srdca sa tiež môže normálne meniť - napríklad pri nadúvaní, tehotenstve sa bránica zdvíha a približuje srdce k rebrám..

Rozšírenie môže byť ovplyvnené:

 • zhutnenie pľúcneho tkaniva (pneumoskleróza);
 • adhézie v hrudníku;
 • rozšírenie pravej komory.

Emfyzém (zvýšená priedušnosť), astmatický záchvat, nízke postavenie bránice so slabosťou dýchacích svalov môžu oblasť zmenšiť..

Röntgenová konfigurácia

Ak hranice tuposti (relatívna a absolútna) možno nájsť iba ťuknutím, potom meranie dĺžky, šírky, nájdenie pásu, uhlov a oblúkov konfigurácie nastane iba na röntgenovom snímaní hrudníka. Rádiológ na záver uvádza zhodu konfigurácie s konkrétnym typom a meria uhly, dĺžku a priemer.

Je dôležité pochopiť, že počas röntgenovej diagnostiky bude viditeľná iba expanzia tieňa srdca alebo jeho posun, neobvyklý tvar, ale na zistenie príčiny bude často potrebný ultrazvuk (echokardiografia). Iba posledná uvedená metóda pomôže študovať pohyb krvi cez chlopne, kontraktilitu srdcového svalu a jeho hrúbku.

Kardiologický expert

Atypická konfigurácia srdca nie je zďaleka vždy známkou choroby. Napríklad mladé ženy môžu mať podobu srdcového tieňa, ktorý je blízko mitrálne, zatiaľ čo staršie pacientky s nadváhou môžu mať aortálny tvar. Preto sa diagnóza nikdy neurčuje iba na základe röntgenového vyšetrenia.

Druhy konfigurácie srdca

Sú zvýraznené nasledujúce typy konfigurácií srdca:

 • normálny - pravý uhol medzi vaskulárnym zväzkom je približne v strede, druhý a tretí oblúk sú takmer rovnaké (každý 2 cm);
 • aortika - zriedka zdôraznený pás;
 • mitrál - rozšírenie hlavne doľava, čiastočne doprava, nie je pás;
 • blízko ku geometrickým tvarom: lichobežník, guľa, trojuholník;
 • „Býčí“ s výrazným nárastom všetkých kamier.

Prevencia aortálnej poruchy

Všetky preventívne opatrenia na prevenciu aortálnej choroby srdca sa delia na primárne a sekundárne. Hlavným cieľom je zabrániť zdravému životnému štýlu s výnimkou zlých návykov, včasného a úplného vyliečenia infekčných chorôb a sexuálneho života s dôveryhodným partnerom..

Sekundárne preventívne opatrenia zahŕňajú stabilizáciu stavu pacienta na pozadí už stanovenej diagnózy. To znamená, že pacient by mal zostať v výdajni, sledovať stav srdca a dodržiavať všetky odporúčania ošetrujúceho lekára. Kontraindikácie sú zlé návyky a nadmerná fyzická aktivita..

Srdcové defekty aortálneho typu prvého - druhého stupňa nezhoršujú kvalitu života pacienta, ale vyžadujú neustále sledovanie jeho zdravia. V treťom až piatom štádiu patológie by mal byť pacient o seba a svoje zdravie opatrnejší.

Prognóza takejto srdcovej patológie je všeobecne priaznivá, ale podlieha iba včasnej a primeranej liečbe.

Röntgenová diagnostika

Tvar takého orgánu, ako je srdce, má veľký význam. Preto sa často vykonáva röntgenová diagnostika. Najčastejšie ochorenia srdca sú poruchy, patológia myokardu. Takéto porušenia vedú k tomu, že sa konfigurácia srdca na roentgenograme mení. Pomáha to pri stanovení presnej diagnózy, čo je hlavnou vecou pri určovaní vhodnej liečby. Diagnostika umožňuje riešiť problémy týkajúce sa hodnotenia perfúzie myokardu pri srdcových ochoreniach..

Štúdium konfigurácie srdca je dnes naliehavým problémom. Moderné diagnostické metódy umožňujú odhaliť aj menšie zmeny vo veľkosti a umiestnení orgánu, čo môže viesť k rôznym komplikáciám. Pri röntgenovom snímaní sa analyzuje závažnosť oblúkov, ktoré tvoria okraje kardiovaskulárneho zväzku, ako aj ich ohraničenie pozdĺž ľavého obrysu. Ak je konfigurácia srdca normálna, na diagnostikovanie porúch v tele sa vykoná vyšetrenie iných orgánov..

Je Dôležité Mať Na Pamäti Dystónia

O Nás

Pred plánovaným doplnením v rodine musia manželia podstúpiť komplexné vyšetrenie, ktoré vopred umožní zistiť chronické choroby a skryté infekcie, ktoré si vyžadujú liečbu..