HCG počas tehotenstva je normálne - podľa týždňa

HCG (ľudský choriónový gonadotropín) alebo HCG (ľudský choriónový gonadotropín) je špeciálny tehotenský hormón. Hladina hCG môže byť nadhodnotená nielen počas tehotenstva a nielen u žien. Analýza hladiny voľného b-hCG sa používa pri skríningu vnútromaternicového vývoja a prítomnosti patológií plodu v prvom trimestri gravidity. Upozorňujeme, že štandardy hCG pre týždne tehotenstva, hoci sa začínajú od prvého týždňa embryonálneho vývoja, v súčasnosti sa výsledky prakticky nelíšia od výsledkov hCG u tehotných žien..

Normy úrovne hCG počas tehotenstva v rôznych obdobiach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ale pri hodnotení výsledkov normy hCG pre týždne tehotenstva sa musíte spoliehať iba na normy laboratória, kde ste boli testovaní na hCG.!

HCG je ľudský choriový gonadotropín, hormón, ktorý sa aktívne vytvára v bunkách choriónu (fetálna membrána) ihneď po jeho pripojení k maternicovej stene. „Produkcia“ tohto hormónu je nevyhnutná na udržanie a udržanie tehotenstva! Je to hCG, ktorá riadi produkciu hlavných hormónov gravidity - estrogénu a progesterónu. Pri vážnom nedostatku hCG sa oplodnené vajíčko odpojí od maternice a menštruácia sa začína znova - inými slovami dochádza k potratu. Normálne koncentrácia hCG v krvi nastávajúcej matky neustále rastie a dosahuje maximum do 10 - 11 týždňov tehotenstva, potom sa koncentrácia hCG postupne znižuje, aby zostala nezmenená ešte pred pôrodom..

Aké sú hladiny hCG počas normálneho tehotenstva a aká je hladina hCG počas mimomaternicového tehotenstva? Tehotné ženy dostávajú v laboratóriách špeciálne tabuľky, ktoré ukazujú, aká by mala byť hladina hCG v rôznych štádiách tehotenstva.

Pri dekódovaní analýzy získanej na hCG sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 1. Vo väčšine laboratórií je gestačný vek indikovaný „od počatia“, a nie od dátumu poslednej menštruácie.
 2. Pri vyhodnocovaní výsledkov testov vždy skontrolujte štandardy laboratória, ktoré vykonalo vašu analýzu. Pretože rôzne laboratóriá môžu mať počas tehotenstva rôzne hladiny hCG
 3. Ak sa vaša hladina hCG líši od normy laboratória - neprepadajte panike! Najlepšie je dešifrovať analýzy dynamiky. Zopakujte analýzu po 3 až 4 dňoch a až potom urobte závery.
 4. Ak máte podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo, nezabudnite si urobiť ultrazvukové vyšetrenie, ktoré vám umožní presnú diagnostiku..

NORM HCG V KRVE V ŽENÁCH POČAS PREGNANCIE

HCG indikátory počas tehotenstva, med / ml (laboratórne štandardy INVITRO)

Muži a tehotné ženy0 - 5
Norma hCG - u tehotných žien:
1 - 2 týždne25 - 156
2 - 3 týždne101 - 4870
3 až 4 týždne1110 - 31500
4 až 5 týždňov2560 - 82300
5 - 6 týždňov23100 - 151000
6 až 7 týždňov27300 - 233000
7 až 11 týždňov20900 - 291000
11 - 16 týždňov6140 - 103000
16 - 21 týždňov4720 - 80 100
21 - 39 týždňov2700 - 78100

Hodnoty hCG v rozmedzí od 5 do 25 mU / ml neumožňujú potvrdiť alebo zamietnuť tehotenstvo a po 2 dňoch je potrebné ich znovu vyšetriť..

Prvýkrát je možné zistiť hladinu hCG krvným testom asi 11 dní po počatí a 12 až 14 dní po počatí pomocou močového testu. Pretože obsah hormónov v krvi je niekoľkokrát vyšší ako v moči, je krvný test podstatne spoľahlivejší. V normálnom priebehu tehotenstva je hladina beta-hCG v 85% prípadov dvojnásobná každých 48 - 72 hodín. So zvýšením gestačného veku sa čas potrebný na zdvojnásobenie môže zvýšiť na 96 hodín. Hladina hCG dosahuje svoj vrchol v prvých 8 - 11 týždňoch tehotenstva a potom začína klesať a stabilizuje sa počas zostávajúceho obdobia..

Normy HCG počas tehotenstva

Ľudský chorionický gonadotropínový hormón sa meria v miliónoch - medzinárodných jednotkách na mililiter (mIU / ml)..

HCG hladina nižšia ako 5 mIU / ml naznačuje neprítomnosť tehotenstva a hodnota nad 25 mIU / ml sa považuje za potvrdenie tehotenstva..

Len čo hladina dosiahne 1 000 - 2 000 mIU / ml, transvaginálny ultrazvuk by mal vykazovať aspoň fetálny vak. Pretože sa počas tehotenstva môžu normálne hladiny hCG u rôznych žien významne líšiť a dátum počatia sa dá vypočítať nesprávne, diagnóza by sa nemala zakladať na výsledkoch ultrazvukového vyšetrenia, kým hladina hormónov nedosiahne aspoň 2000 mIU / ml. Výsledok jediného testu hCG nestačí pre väčšinu diagnóz. Na stanovenie zdravého tehotenstva sú potrebné viaceré merania ľudského chorionického gonadotropínu s rozdielom niekoľkých dní.

Je potrebné poznamenať, že tieto ukazovatele by sa nemali používať na určenie trvania tehotenstva, pretože tieto údaje sa môžu veľmi líšiť.

Dnes existujú dva typy rutinných krvných testov na hCG. Test kvality určuje prítomnosť hCG v krvi. Kvantitatívny test hCG (alebo beta-hCG, b-hCG) meria presne, koľko hormónu je prítomný v krvi..

Hladiny HCG za týždeň

Hladiny HCG týždenne od začiatku posledného menštruačného cyklu *

3 týždne: 5 - 50 mIU / ml

4 týždne: 5 - 426 mIU / ml

5 týždňov: 18 - 7340 mIU / ml

6 týždňov: 1080 - 56 500 mIU / ml

7-8 týždňov: 7650 - 229000 mIU / ml

9-12 týždňov: 25700 - 288000 mIU / ml

13-16 týždňov: 13300 - 254000 mIU / ml

17-24 týždňov: 4060 - 165400 mIU / ml

25-40 týždňov: 3640 - 117000 mIU / ml

Nie tehotné ženy: Zvýšené hladiny hCG

Muži a tehotné ženy:

 1. choriónový karcinóm, relaps chorionokarcinómu;
 2. cystický drift, relaps cystického driftu;
 3. Seminoe;
 4. semenníkový teratóm;
 5. novotvary gastrointestinálneho traktu (vrátane kolorektálneho karcinómu);
 6. novotvary pľúc, obličiek, maternice atď.
 7. štúdia sa uskutočnila do 4 až 5 dní po potrate;
 8. hCG lieky.

Tehotná žena:

 1. viacnásobné tehotenstvo (úroveň ukazovateľa sa zvyšuje úmerne k počtu plodov);
 2. predĺžené tehotenstvo;
 3. nesúlad medzi skutočným a preukázaným gestačným vekom;
 4. skorá toxikóza tehotných žien, gestóza;
 5. cukrovka u matky;
 6. fetálna chromozomálna patológia (najčastejšie s Downovým syndrómom, mnohopočetnými malformáciami plodu atď.);
 7. podávanie syntetických progestogénov.

Zníženie HCG

Tehotná žena. Alarmujúce zmeny úrovne: nesúlad s tehotenstvom, extrémne pomalý nárast alebo absencia zvýšenia koncentrácie, postupné znižovanie hladiny, viac ako 50% normy:

 1. mimomaternicové tehotenstvo;
 2. nevyvíjajúce sa tehotenstvo;
 3. hrozba prerušenia (hladiny hormónov postupne klesajú, viac ako 50% normy);
 4. chronická placentárna nedostatočnosť;
 5. skutočné predbiehanie tehotenstva;
 6. prenatálna smrť plodu (v trimestroch II - III).

Falošne negatívne výsledky (nezistenie hCG počas tehotenstva):

 1. test sa uskutočnil príliš skoro;
 2. mimomaternicové tehotenstvo.

Pozor! Test nie je špecificky validovaný na použitie ako nádorový marker. Molekuly HCG sekretované nádormi môžu mať normálnu alebo zmenenú štruktúru, ktorá nie je vždy detekovaná testovacím systémom. Výsledky testov by sa mali interpretovať opatrne, v porovnaní s klinickými údajmi a výsledkami iných typov vyšetrení ich nemožno považovať za absolútny dôkaz o prítomnosti alebo neprítomnosti choroby..

Hladina hCG počas mimomaternicového tehotenstva bude výrazne nižšia ako stanovené normy, čo vám umožní včas reagovať na aktuálnu situáciu..

Analýza hladiny voľného b-hCG sa používa pri skríningu vnútromaternicového vývoja a prítomnosti patológií plodu v prvom trimestri gravidity. Tento test sa vykonáva v období od 11 do 14 týždňov embryonálneho vývoja. Jeho účelom je identifikovať možné patologické zmeny vo vývoji vo forme trizómie 18 alebo 13 párov chromozómov. Takto môžete zistiť tendenciu dieťaťa k ochoreniam, ako sú Downova choroba, Patauova a Edwardsova syndróm..

Tento test sa nevykonáva ako stanovenie predispozície plodu k vyššie uvedeným chorobám, ale s cieľom ich eliminácie sa preto nevyžadujú špeciálne indikácie na vykonanie analýzy. Je plánovaný ako ultrazvuk po 12 týždňoch.

Zvýšenie hladín hCG počas tehotenstva sa môže vyskytnúť s:

 • viacnásobné tehotenstvo;
 • toxikóza, gestóza;
 • materská cukrovka;
 • fetálne patológie, Downov syndróm, viacnásobné malformácie;
 • nesprávne tehotenstvo;
 • brať syntetické gestagény atď...

Zvýšené hodnoty je možné pozorovať aj počas týždňa, keď test prešiel potratom. Vysoké hladiny hormónov po potratoch naznačujú progresívne tehotenstvo.

Nízka hladina hCG počas tehotenstva môže znamenať potrat v tehotenstve alebo známky závažných porúch, ako napríklad:

 • mimomaternicové tehotenstvo;
 • nevyvíjajúce sa tehotenstvo;
 • oneskorenie vývoja plodu;
 • hrozba samovoľného potratu;
 • chronická placentárna nedostatočnosť;
 • smrť plodu (v trimestri II-III tehotenstva).

Pravidlá pre prípravu na krvný test na hCG počas tehotenstva

 1. Darcovstvo krvi by sa malo uskutočniť ráno (od 8 do 10 dní). Pred vykonaním testu je lepšie jesť mastné jedlá, ráno raňajky raňajkovať.
 2. Deň pred odberom krvi je prísne zakázané piť alkohol, drogy a cvičiť.
 3. Niekoľko hodín pred testom nefajčite, nepite nič iné ako čistú vodu; vylúčiť stres a emocionálnu nestabilitu. Pred testom je lepšie si oddýchnuť a upokojiť sa..
 4. Neodporúča sa darovať krv po fyzických procedúrach, vyšetreniach, masážach, ultrazvuku a rádiografii.
 5. Ak je potrebné test opakovať, aby sa skontrolovali ukazovatele, odporúča sa nemeniť podmienky darcovstva krvi (denný čas, jedlo)..

HCG test počas tehotenstva - dôležitosť

Po prvé, analýza hladiny hCG v krvi je schopná potvrdiť, že sa stanete matkou, už 5 až 6 dní po počatí. Je to omnoho skôr a predovšetkým oveľa spoľahlivejšie ako pri použití bežných rýchlych testov.

Po druhé, na určenie presného gestačného veku je potrebný test. Nastávajúca matka veľmi často nedokáže uviesť presný dátum počatia alebo ju pomenuje, ale nesprávne. Súčasne s každým termínom zodpovedajú určité ukazovatele rastu a vývoja, odchýlky od normy môžu naznačovať výskyt komplikácií.

Po tretie, hladina hCG v krvi dokáže presne „povedať“, či sa vaše dieťa vyvíja správne.

K neplánovanému zvýšeniu hladiny hCG zvyčajne dochádza pri viacnásobnom tehotenstve, gestóze, užívaní syntetických gestagénov, cukrovke u budúcej matky a môže hovoriť aj o niektorých dedičných chorobách dieťaťa (napríklad Downov syndróm) a viacnásobných malformáciách. Abnormálne nízka hladina hCG môže byť príznakom mimomaternicového a nevyvíjajúceho sa tehotenstva, oneskoreného vývoja plodu, hrozby spontánneho potratu a chronickej placentárnej nedostatočnosti..

Neponáhľajte sa však, aby zaznel alarm: vyššie alebo nižšie hodnoty môžu tiež naznačovať, že gestačný vek bol pôvodne nastavený nesprávne. Váš lekár vám pomôže správne interpretovať výsledky testu..

Chemická štruktúra hCG a jej úloha v tele

Glykoproteín je dimér s molekulovou hmotnosťou približne 46 kDa, syntetizovaný v placentárnom syntetitrofoblaste. HCG sa skladá z dvoch podjednotiek: alfa a beta. Alfa podjednotka je identická s alfa podjednotkami hypofyzárnych hormónov TSH, FSH a LH. Beta podjednotka (P-hCG) použitá na imunometrické stanovenie hormónu je jedinečná.

Hladina beta-hCG v krvi už 6-8 dní po počatí umožňuje diagnostikovať tehotenstvo (koncentrácia β-hCG v moči dosahuje diagnostickú úroveň o 1 až 2 dni neskôr ako v krvnom sére)..

V prvom trimestri gravidity poskytuje hCG syntézu progesterónu a estrogénu potrebnú na udržanie tehotenstva s corpus luteum vo vaječníku. HCG pôsobí na žlté telo ako luteinizačný hormón, to znamená, že podporuje jeho existenciu. Stáva sa to, až kým komplex „fetus-placenta“ nezíska schopnosť samostatne tvoriť potrebné hormonálne pozadie. U mužského plodu hCG stimuluje Leydigove bunky, ktoré syntetizujú testosterón potrebný na tvorbu mužských pohlavných orgánov..

Syntéza hCG sa uskutočňuje trofoblastovými bunkami po implantácii embrya a pokračuje počas tehotenstva. V normálnom priebehu tehotenstva, medzi 2 - 5 týždňami tehotenstva, sa obsah β-hCG zdvojnásobí každých 1,5 dňa. Maximálna koncentrácia hCG sa objavuje po 10 - 11 týždňoch tehotenstva, potom sa jej koncentrácia pomaly znižuje. Pri viacnásobnom tehotenstve sa obsah hCG zvyšuje úmerne k počtu plodov.

Znížené koncentrácie hCG môžu naznačovať mimomaternicové tehotenstvo alebo hroziace potraty. Stanovenie hCG v kombinácii s inými testami (alfa-fetoproteín a voľný estriol v 15. až 20. týždni tehotenstva, tzv. „Trojitý test“) sa používa pri prenatálnej diagnostike na identifikáciu rizika abnormalít vývoja plodu..

Okrem tehotenstva sa hCG používa v laboratórnej diagnostike ako nádorový marker nádorov trofoblastového tkaniva a zárodočných buniek vaječníkov a semenníkov, ktorý vylučuje choriový gonadotropín..

Krvný test HCG: čo to je, dešifrovanie

Ľudský choriový gonadotropín (hCG, CG) je glykoproteínový hormón, ktorý sa syntetizuje v tele tehotných choriových klkov od momentu oplodnenia. V periférnej krvi sa objavuje 6 až 10 dní tehotenstva. V budúcnosti bude placenta zodpovedná za syntézu CG.

HCG krvný test je potrebný na včasné zistenie skutočnosti, že oplodnenie. U mužov a negravidných žien je hladina tohto hormónu minimálna. Zvýšenie jeho koncentrácie môže naznačovať rast nádorov s trofoblastickou zložkou. Z tohto hľadiska sa hematologický test na stanovenie hormónu predpisuje nielen na potvrdenie tehotenstva, ale aj na vylúčenie zhubných nádorov..

Presnosť hematologického testu na choriónový gonadotropín dosahuje 99,8%. V moči jeho koncentrácia stúpa až po 14 dňoch od okamihu oplodnenia. V tomto období budú rýchle tehotenské testy v moči informatívne.

Krvný test HCG - čo to je?

Choriónový gonadotropný hormón sa skladá z a- a p-podjednotiek. Α-podjednotka má podobnú štruktúru ako hormóny stimulujúce štítnu žľazu, folikuly stimulujúce a luteinizujúce hormóny, β-podjednotka je jedinečná.

Hematologický test na chronickú hepatitídu C je založený na detekcii špecifických β častíc v krvi. Maximálna koncentrácia CG sa pozoruje za 2 - 3 mesiace tehotenstva. O štyri mesiace hladina hormónu klesá a zostáva nezmenená až do 34 týždňov. Jeho úroveň opäť dosahuje maximum, čo pravdepodobne stimuluje pracovnú aktivitu. Týždeň po pôrode alebo potrate sa hladina hCG zníži na minimum.

Biologická úloha hormónu:

 • účasť na tvorbe placenty;
 • konzervácia corpus luteum počas tehotenstva a stimulácia jeho produkcie progesterónu;
 • príprava imunitného systému matky na odber plodu;
 • stimulácia delenia Leydigových buniek u mužského plodu;
 • stimulácia nadobličiek a pohlavných orgánov plodu.

Korpusové luteum v tele negravidnej ženy existuje 12 až 14 dní, po ktorých nasleduje. S úrodom plodu sa v dôsledku chronickej hepatitídy C zvyšuje a aktívne syntetizuje progesterón. Okrem toho choriónový hormón zvyšuje produkciu kortikosteroidov v kôre nadobličiek matky..

U mužov a negravidných žien je hladina tohto hormónu minimálna. Zvýšenie jeho koncentrácie môže naznačovať rast nádorov s trofoblastickou zložkou.

Indikácie pre štúdium koncentrácie CG:

 • zistenie tehotenstva;
 • neprítomnosť vajíčka plodu v maternici podľa ultrazvukového obrazu na pozadí známok vyvíjajúceho sa tehotenstva;
 • prenatálny skríning: vylúčenie vývojovej patológie, chromozomálne mutácie (Downov syndróm, Edwards);
 • podozrenie na smrť plodu;
 • podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo;
 • diagnostika, monitorovanie liečby a vylúčenie recidívy nádorov produkujúcich hormóny.

Hematologický test na chronickú hepatitídu C nám umožňuje vyhodnotiť koncentráciu neporušenej formy a voľnej β-podjednotky. Ten sa používa na diagnostiku chromozomálnych abnormalít: v prvom trimestri - v kombinácii s určením hladiny PAPP-A, v druhom - ako súčasť trojitého testu (v kombinácii s koncentráciou AFP a voľného estriolu)..

Krvný test HCG: ako a kedy užívať

Materiál na analýzu je venózna krv. Štúdia sa uskutočňuje enzýmovým imunotestom. Aby sa zabezpečila maximálna citlivosť a špecifickosť testu, analýza sa podáva ráno na lačný žalúdok. 8-10 hodín pred darovaním krvi nejedzte a tiež vylučujte ťažkú ​​fyzickú námahu. Pri užívaní liekov, ktoré ovplyvňujú hormonálnu aktivitu, by mal byť na to laboratórny pracovník upozornený.

Mnoho pacientov, ktorí nevedia, ako dlho sa majú urobiť krvné testy počas tehotenstva (hCG), robia štúdiu príliš skoro. Analýza ukáže pozitívny výsledok až po týždni od počatia. Najpriaznivejšia doba na diagnostikovanie tehotenstva je 4–5 dní oneskoreného menštruačného krvácania. V tejto dobe sa často v moči objaví hCG.

Ak je koncentrácia CG v krvi ženy 5–25 mU / l, tehotenstvo nie je možné definitívne potvrdiť ani vylúčiť. V tomto prípade sa druhá štúdia uskutoční po 2 až 3 dňoch.

V trimestri II sa stanoví hladina chorionického gonadotropínu na diagnostiku fetálnych patológií. Po potratu sa odporúča vykonať lekársky potrat, aby sa po 48–72 hodinách vykonal krvný test hCG. Vysoká hladina tohto hormónu naznačuje neúplné odstránenie vajíčka z maternice.

Ako dlho trvá analýza? Načasovanie získania výsledkov analýzy je obvykle asi 2 až 3 dni, čo závisí od vybavenia konkrétneho laboratória. Aby ste nemuseli dlho čakať, môžete urobiť expresný test. Táto metóda umožňuje získať výsledky za 2-3 hodiny.

Dekódovanie výsledkov krvného testu na hCG

Referenčné hodnoty sú uvedené vo formulári výsledkov. Ten vyzerá ako tabuľka s dvoma stĺpcami. Analýzu HCG môžete dešifrovať sami. Ďalšia starostlivosť o tehotenstvo alebo otázka jej ukončenia je úlohou ošetrujúceho lekára. Krv tehotných žien normálne obsahuje 0–5 mIU / ml. U mužov by jej koncentrácia nemala prekročiť 2,5 mIU / ml.

Pri normálne sa rozvíjajúcom tehotenstve sa úroveň chorionického hormónu zdvojnásobuje každý druhý deň..

Čo znamená zvýšenie hladiny hCG v krvi

Zvýšenie koncentrácie chorionického gonadotropínu v krvi u žien, ktoré nemajú plod a u mužov naznačuje nádorový proces. Ak sú počas záťaže porušené normy CG, je to dôvod na návštevu lekára a ďalšie vyšetrenie.

Zvýšená chronická hepatitída C počas tehotenstva sa pozoruje v nasledujúcich stavoch:

 • nesprávny gestačný vek;
 • preeklampsie;
 • chromozomálne abnormality plodu (Trisomy 21, Shereshevsky-Turnerov syndróm);
 • gestačný diabetes mellitus;
 • podávanie syntetických gestagénov;
 • presádzanie;
 • viacnásobné tehotenstvo.

Najpriaznivejšia doba na diagnostikovanie tehotenstva je 4–5 dní oneskoreného menštruačného krvácania.

Samostatne je izolovaná patológia, ako je cystický unášaný pohyb. Je produktom hnojenia vajíčok, ale netvorí vyvíjajúci sa plod. Chorionické vily rastú vo forme bublín, čo mu dodáva vzhľad hrozna. V počiatočných štádiách je ťažké odlíšiť cystické šmyky od normálneho oplodnenia, ale úroveň chronickej hepatitídy je mnohokrát vyššia ako štandardné hodnoty..

Čo ukazuje nízky hCG počas tehotenstva

Nesúlad úrovne hCG s tehotenstvom je dôvodom okamžitej lekárskej starostlivosti.

Znížený indikátor chorionického hormónu môže naznačovať nasledujúce stavy:

 • prenatálna smrť plodu;
 • mimomaternicové tehotenstvo;
 • fetoplacentálna nedostatočnosť;
 • trizómia 13 (Patauov syndróm), trizómia 18 (Edwardsov syndróm);
 • anencephaly;
 • riziko potratu;
 • spomalenie rastu plodu.

Mimomaternicové (mimomaternicové) tehotenstvo je život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitú diagnostiku a liečbu. Charakteristickým rysom jeho vývoja je pomalý nárast hladiny chorionického hormónu.

Prudký pokles hCG pravdepodobne naznačuje smrť plodu. Hormón prestane byť produkovaný a nenachádza sa v periférnej krvi.

Koncentrácia chorionického gonadotropínu určuje gestačný vek. Ak existuje nesúlad medzi ukazovateľmi HG a očakávaným obdobím, musia sa vykonať hormonálne štúdie.

Môže byť tehotenský test nesprávny?

Krvný test na hCG je najspoľahlivejšou metódou potvrdenia tehotenstva. Citlivosť tejto štúdie je 0,8 IU / l (to znamená, že hormón je už detekovaný pri hladinách nad 0,8 IU / l). Pretože v tehotenstve je koncentrácia hCG najmenej 10 IU / l, citlivosť metódy je zrejmá.

Špecifickosť testu dosahuje 100% (to znamená, že metóda určuje hormón v krvi, ak je prítomný). Presnosť štúdie je podľa štatistických výpočtov 99,8%.

Oveľa menej spoľahlivá je rýchla močová skúška na HCG. Citlivosť testovacieho prúžku začína pri 5 IU / L. Špecifickosť však dosahuje aj 100%. Celková spoľahlivosť analýzy sa pohybuje od 98 do 99%.

Mimomaternicové (mimomaternicové) tehotenstvo je život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitú diagnostiku a liečbu. Charakteristickým rysom jeho vývoja je pomalý nárast hladiny chorionického hormónu.

Falošne pozitívny výsledok hematologického testu na hCG môže byť v týchto prípadoch:

 • užívanie liekov s hCG (tehotná, Horagón);
 • poruchy hormonálnej sekrécie;
 • nediagnostikované zhubné nádory.

Falošne negatívnu odpoveď je možné získať v dôsledku neskorej ovulácie a / alebo implantácie vajíčka, nevyvíjajúceho sa alebo mimomaternicového tehotenstva..
Neexistujú žiadne jednotné normy chorionického hormónu. Každé laboratórium používa svoje vlastné štandardné hodnoty. V tomto ohľade iba lekárka môže definitívne uviesť alebo vylúčiť graviditu (diagnóza).

video

Ponúkame vám možnosť pozerať video na tému článku

Dekódovanie výsledkov analýzy hCG

Pre stanovenie tehotenstva, hodnota hCG je veľmi dôležitá, výsledky, interpretácia takéhoto vyšetrenia môže povedať o prítomnosti choriónu v tele, čo naznačuje začiatok tehotenstva.

p, blokuj citáciu 1,0,0,0,0 ->

Aké vlastnosti štúdie krvi pre hodnoty hCG existujú, ako sa vykonáva analýza, čo znamenajú jej výsledky a aké sú možné odchýlky od normálnych hodnôt?

p, blokuj citáciu 2,0,0,0,0 ->

p, blokuj citáciu 3,0,0,0,0,0 ->

Aká je podstata postupu

HCG je hormón, ktorý môže s veľkou pravdepodobnosťou pomôcť určiť počiatočné štádium tehotenstva, pretože už v 6. deň po oplodnení naznačuje jeho prítomnosť v tele počatie..

p, blokuj citáciu 4,0,0,0,0,0 ->

Ukazuje začiatok tehotenstva. Úloha tejto látky je obrovská: stimuluje syntézu hormónov potrebných na udržanie tehotenstva.

p, blokuj citáciu 5,0,0,0,0 ->

Ak je tento proces bez odchýlok, potom v budúcnosti plod dostáva takéto látky z placenty.

p, blokuj citáciu 6,0,0,0,0,0 ->

Gonadotropín u samčích embryí stimuluje tvorbu buniek, ktoré sú zodpovedné za produkciu testosterónu. HCG je zodpovedný za rast mužských orgánov a ovplyvňuje kôru nadobličiek plodu.

p, blokuj citáciu 7,0,0,0,0 ->

Existujú alfa a beta hCG. Zložka je podobná látkam ako TSH, FSH, LH. Ďalšie testovanie na beta hormóny však vykazuje jedinečné výsledky..

p, blokuj citáciu 8,0,0,0,0 ->

Preto je klinicky dôležité skúmať obsah hormónov: taký krvný test je presnejší..

p, blokuj citáciu 9,0,0,0,0 ->

Na základe princípu citlivosti na hormón je možné pomocou testov určiť začiatok obdobia nosenia dieťaťa.

p, blokuj citáciu 10,0,0,0,0 ->

V tomto čase sa zvyšuje množstvo látky v krvi. Takýto test je však stále menej presný, domáce vyšetrenia navyše neurčujú hCG v dynamike. Presnejšie výsledky poskytuje laboratórna definícia hormónu..

p, blokuj citáciu 11,0,0,0,0 ->

Indikácie na skúšku

Lekár môže odporučiť ženu, aby vykonala špecifikovanú analýzu v týchto prípadoch:

p, blokuj citáciu 12,0,0,0,0 ->

 • na zistenie tehotenstva,
 • vyvrátiť mimomaternicové tehotenstvo,
 • vyhodnotiť účinok indukovaného potratu,
 • výsledky analýzy určujú dynamiku tehotenstva,
 • ak existuje riziko potratu,
 • s hrozbou nevyvinutého tehotenstva,
 • ak existuje hrozba rastu nádoru,
 • na stanovenie malformácií plodu.

Takáto analýza je v niektorých prípadoch potrebná pre mužov, aby určili prítomnosť novotvaru v semenníkoch..

p, blokuj citáciu 13,0,0,0,0 ->

p, blokuj citáciu 14,0,0,0,0 ->

Tabuľka ukazovateľov tejto látky môže určiť jej prítomnosť v tele. Kvôli prehľadnosti je množstvo hormónu stanovené v ME.

p, blokuj citáciu 15,0,0,0,0 ->

Údaje o tomto hormóne sú nasledujúce:

p, blokuj citáciu 16,0,1,0,0 ->

muži, tehotné ženymenej ako 5 medov v ml,
o 1, 2 týždneod 25 do 300 jednotiek,
2, 3 týždneod 1500 do 5000 v ml,
3, 4 týždne.10, 30 tisíc medu,
4, 5 týždňov20, 100 tisíc v 1 ml,
5, 7 týždňov50 200 200 kusov,
7, 8 týždňov20 200 000.,
8, 10 týždňov20, 100 tisíc v 1 ml,
11, 12 týždňov20, 90 tisíc,
13, 14 týždňov.15, 60 tisíc,
15, 25 týždňov.10, 35 tisíc v ml,
až 37 týždňov.od 10 do 60 tisíc kusov.

Je potrebné vziať do úvahy, že tieto hodnoty sa berú ako výsledok krvného testu na hCG od počatia, a nie od okamihu, keď bola posledná menštruácia, preto sa tento deň líši od oplodnenia..

p, blokuj citáciu 17,0,0,0,0,0 ->

Všetky tieto ukazovatele nie sú príkladom normy, každé laboratórium má svoje vlastné referenčné hodnoty. Takéto nezrovnalosti možno vysvetliť diagnostickou metódou..

p, blokuj citáciu 18,0,0,0,0 ->

Niekedy je potrebné prenášať hodnoty z MME do iných. Na tento účel existujú určité odporúčania, ktoré môže určiť iba špecialista.

p, blokuj citáciu 19,0,0,0,0 ->

Hodnoty ovulácie

Niekedy sa hCG počíta v dňoch DPO (dni potom, ako vajíčko opustí folikul). Hodnoty v závislosti na dni po uvoľnení vajíčka môžu byť vyjadrené v MMe alebo iných jednotkách.

p, blokuj citáciu 20,0,0,0,0 ->

Môžu sa líšiť v závislosti od preferovaného spôsobu stanovenia výsledku..

p, blockquote 21,0,0,0,0 ->

HCG v dňoch po ovulácii pomaly rastie od 7 dní. Na siedmy deň sa teda pohybuje od 2 do 10 jednotiek, pričom do 14 už dosahuje 29, 170.

p, blokuj citáciu 22,0,0,0,0 ->

Veľké množstvá testovanej látky naznačujú, že došlo k otehotneniu. Analýza DPO vám umožňuje určiť, či spermie oplodnili vajíčko.

p, blokuj citáciu 23,0,0,0,0 ->

Je potrebné pamätať na to, že hodnoty MME v prvých týždňoch nosenia dieťaťa rastú a zdvojnásobujú sa každé 2 alebo 3 dni.

p, blokuj citáciu 24,0,0,0,0 ->

Je potrebné sledovať, koľko dní dôjde k takémuto zdvojeniu, aby ste mohli posúdiť, ako prebieha tehotenstvo. V priebehu 10, 12 týždňov dosahuje hormón maximum.

p, blokuj citáciu 25,0,0,0,0 ->

Zvýšenie a zníženie

V normálnom priebehu tehotenstva sa koncentrácia gonadotropínu postupne zvyšuje. To znamená, že neexistujú žiadne odchýlky.

p, blockquote 26,0,0,0,0 ->

Väčšina žien sa zaujíma o to, keď sa látka začne v tele tvoriť. Stáva sa to po oplodnení, takže sa vytvárajú priaznivé podmienky pre vývoj plodu.

p, blockquote 27,0,0,0,0 ->

Významný prebytok množstva hormónu sa pozoruje pri:

p, blokuj citáciu 28,0,0,0,0 ->

 • viacnásobné tehotenstvo,
 • cukrovka,
 • patologický stav plodu,
 • vývoj fetálnej Downovej choroby,
 • malformácie (najmä viacnásobné),
 • ak sa štúdia gestačného obdobia vykonala nesprávne,
 • ak žena brala umelé gény.

Množstvo gonadotropínu sa môže zvýšiť nielen počas tehotenstva.

p, blokuj citáciu 29,0,0,0,0 ->

Ak sa tento hormón začal zvyšovať u mužov a žien aj po tehotenstve, môže to byť príznak vývoja nebezpečných chorôb:

p, blokuj citáciu 30,0,0,0,0 ->

 1. Nádory u semenníkov u mužov,
 2. Gastrointestinálne nádory,
 3. Pri zvýšenom gonadotropíne je u žien možný vývoj nádorových patológií maternice,
 4. Nádory v pľúcach alebo žalúdku,
 5. Vývoj choriónového karcinómu môže byť spôsobený vysokým chorionickým hormónom,
 6. Ak osoba užíva analógy testovaného hormónu,
 7. Ak sa štúdia uskutočnila 2 dni po ukončení tehotenstva, potom sa hormón stále vyrába.

Ak vyšetrenie po mini-potratoch ukázalo vysoký obsah hormónov, znamená to, že tehotenstvo stále pokračuje.

p, blokuj citáciu 31,0,0,0,0 ->

Gonadotropín sa nesmie vyrábať v dostatočnom množstve. Bola urobená chyba a lekár bol nesprávne informovaný o tom, ako dlho trvá tehotenstvo.

p, blockquote 32,0,0,0,0 ->

p, blockquote 33,1,0,0,0 ->

Nízka hladina gonadotropínu v krvi naznačuje prítomnosť patológií:

p, blockquote 34,0,0,0,0 ->

 • vývoj mimomaternicového tehotenstva,
 • mrazené tehotenstvo,
 • oneskorenia normálneho vývoja plodu,
 • zníženie viac ako 2-násobku v 1 litri krvi naznačuje, že pacient má veľmi vysoké riziko nedobrovoľného potratu,
 • chronická patológia placenty,
 • presádzanie,
 • vnútromaternicová smrť plodu (ak sa tak nestane v 1. trimestri).

Negatívny výsledok krvných testov (keď hormón nie je v tele) naznačuje, že sa uskutočnil skoro alebo sa vyvíja mimomaternicové tehotenstvo..

p, blokuj citáciu 35,0,0,0,0 ->

Kedy a ako sa robí analýza

Ak je žena požiadaná: urobte krvný test na taký hormón, nemusíte to robiť nikdy.

p, blockquote 36,0,0,0,0 ->

Je dôležité dodržiavať všetky odporúčania lekára..

p, blockquote 37,0,0,0,0 ->

HCG pred menštruáciou dáva úplne iný výsledok. Lekár určí, ktorá norma tohto hormónu bude v každom prípade optimálna..

p, blokovanie 38,0,0,0,0 ->

Je dôležité vedieť, ktoré jednotky HCG používa konkrétne laboratórium..

p, blockquote 39,0,0,0,0 ->

Na analýzu sa odoberie iba žilová krv. Technika na jej vykonanie je rovnaká ako pri biochemickom vyšetrení. Krv by sa mala darovať ráno na lačný žalúdok.

p, blockquote 40,0,0,0,0 ->

Ak darujete krv v inom čase, nemali by ste jesť jedlo najmenej 6 hodín.

p, blokuj citáciu 41,0,0,0,0 ->

Určite informujte svojho lekára o užívaní akýchkoľvek hormonálnych liekov: môžu výrazne zmeniť výsledok.

p, blokuj citáciu 42,0,0,0,0 ->

Predtým, ako prejdete analýzou, nemali by ste zásadne meniť dennú rutinu, pôst.

p, blockquote 43,0,0,0,0 ->

Je lepšie vyhnúť sa zvýšenému vzrušeniu, emočnému preťaženiu a iným faktorom, ktoré môžu nejakým spôsobom ovplyvniť výsledok štúdie s gonadotropínom. Deň pred analýzou je zakázané prejedať sa.

p, blokuj citáciu 44,0,0,0,0 ->

p, blokuj citáciu 45,0,0,0,0 ->

Neustále zvyšujúci sa choriový gonadotropín v šedej zóne naznačuje, že u človeka sa vyvíja nejaká choroba.

p, blokuj citáciu 46,0,0,0,0 ->

Dešifrovať analýzu môže iba lekár. Na stanovenie počiatočných dátumov je potrebné darovať krv po 3, 5 dňoch oneskorenia. Existujú rôzne jednotky zmeny, takže niekedy je potrebné ich správne preložiť.

p, blokuj citáciu 47,0,0,0,0 ->

Aby sa zistila patológia plodu, je potrebné darovať krv v 14 - 18 týždňoch tehotenstva.

p, blokuj citáciu 48,0,0,0,0 ->

Výroba látky je stále dosť vysoká. Na presnú diagnostiku patológie plodu sa musia vykonať ďalšie testy: na ACE, voľný estriol a ďalšie.

p, blokuj citáciu 49,0,0,1,0 ->

Ostatné ukazovatele výsledku

Vo výsledkoch analýzy sa niekedy zobrazuje hodnota šedej zóny hCG. To znamená, že hormónový index sa približuje k takzvaným referenčným hodnotám.

p, blokuj citáciu 50,0,0,0,0 ->

Indikátor sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 5 do 25 jednotiek. Takže stále nie je jasné, či pacientka začala tehotenstvo. Normálne sa zvýšená syntéza hormónov skutočne začína až po 5 alebo dokonca siedmom dni po počatí.

p, blokuj citáciu 51,0,0,0,0 ->

V tejto dobe sa zygota ešte nepripojila k maternicovému endometriu, čo naznačuje, že neexistuje tehotenstvo..

p, blokuj citáciu 52,0,0,0,0 ->

Hormón hCG by mal produkovať iba chorión (teda jeho názov). A to je možné iba vtedy, keď sa v zárodku objaví konkrétny obal.

p, blokuj citáciu 53,0,0,0,0 ->

Keď sa hormón začína vytvárať, jeho koncentrácia sa zvyšuje, môžeme s istotou povedať, že pacientka otehotnie.

p, blokuj citáciu 54,0,0,0,0 ->

Ak dešifrovanie hCG určuje tzv. Sivú zónu, znamená to, že je potrebné diagnózu znovu odovzdať.

p, blokuj citáciu 55,0,0,0,0 ->

Možno, že následná analýza ukáže úplne odlišné údaje, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia tehotenstvo pacienta.

p, blokuj citáciu 56,0,0,0,0 ->

V súčasnosti existuje rýchla testovacia metóda na choriogén goronadotropínu. Odpovedá tiež na otázku začiatku tehotenstva a jeho diagnostiky v skorých štádiách.

p, bloková citácia 57,0,0,0,0 ->

Stále však treba pamätať na to, že na získanie najspoľahlivejších diagnostických výsledkov je potrebné kontaktovať laboratórium.

p, blokuj citáciu 58,0,0,0,0 ->

p, blokuj citáciu 59,0,0,0,0 ->

Iba špecialista bude schopný rozlúštiť analýzu hCG a pochopiť, čo sa deje v tele ženy.

p, blokuj citáciu 60,0,0,0,0 ->

Čo ešte treba urobiť na diagnostikovanie tehotenstva

Analýza množstva hormónov v krvi človeka samozrejme nie je jediným vyšetrením predpísaným žene. Gynekológ ju môže odporučiť na vykonanie nasledujúcich vyšetrení:

p, blokuj 61,0,0,0,0 ->

 • ultrazvukové vyšetrenie orgánov umiestnených v panve,
 • hormonálny skríning,
 • MRI,
 • všeobecné a biochemické krvné testy,
 • iné testy (podľa označenia).

Ak sa podľa diagnostických výsledkov zistia významné rozdiely medzi normálnym obsahom chorionického gonadotropínu v krvi, predpíše sa určitá liečba zameraná na nápravu porúch plodu.

p, blokuj citáciu 62,0,0,0,0 ->

Ak to nie je možné, môže sa uviesť umelé ukončenie tehotenstva..

p, blokuj citáciu 63,0,0,0,0 ->

Ak je diagnostikovaná nadmerná hladina chorionického gonadotropínu u mužov alebo ne tehotných žien, je potrebná ďalšia diagnostika a liečba chorôb..

p, blokuj citáciu 64,0,0,0,0 ->

Nezabudnite, že ak lekár odporučí analýzu, nemusíte takéto rozhodnutie odkladať, ale urobte to čo najskôr..

p, blockquote 65,0,0,0,0 -> p, blockquote 66,0,0,0,0,1 ->

Vždy dôverujte iba osvedčeným metódam skríningu krvi choriových gonadotropínov a moderným analytickým laboratóriám.

Analýza hCG počas tehotenstva, prepis výsledku a tabuľka

V zozname testov, ktoré by žena mala podstúpiť počas tehotenstva alebo plánovala stať sa matkou, nájdete skratku „hCG“, ale čo je to? Táto analýza ukazuje množstvo ľudského choriónového gonadotropínu, podrobnejšie ho zvážte..

HCG čo to je?

HCG je hormón bielkovinovej povahy a skladá sa z dvoch frakcií - alfa a beta. Frakcia beta hormónu je klinicky zaujímavá, pretože alfa má podobnú štruktúru ako ostatné ženské hormóny. A beta je jedinečný - uľahčuje jeho stanovenie v krvi.

Biologická úloha hCG v tele tehotnej ženy:

1. Hormón hCG pomáha udržiavať luteum v tele počas tehotenstva a produkciu progesterónu v ňom až do úplného fungovania placenty. Prispieva to k zachovaniu tehotenstva a porodu zdravého dieťaťa. Bez dostatočného množstva hormónu sa materstvo nestane. Placenta začína syntetizovať samčie hormóny sama od asi 16 týždňov.

2. Choriónový gonadotropín pomáha žene zvyknúť si na tehotenstvo, stimuluje nadobličky, aby produkovali glukokortikoidy, čím sa nastávajúca matka stáva odolnejšou voči stresu. Nosenie dieťaťa je stresom pre ženské telo, najmä v počiatočných štádiách.

3. Keď sa už placenta vytvorila (po 16 týždňoch), hCG poskytuje správnu výživu a vývoj, čím bráni predčasnému uvoľneniu.

4. V medicíne sa praktizuje injekcia hormónu. Stimuluje ovuláciu a podporuje počatie u žien. Použitie takýchto injekcií u mužov môže zvýšiť hladinu pohlavných hormónov a zlepšiť kvalitu spermií.

Miera HCG u žien

Nie je ťažké otestovať hladinu hCG: je to obyčajná vzorka krvi zo žily. Výsledok analýzy sa obvykle vydáva v ten istý deň alebo nasledujúci deň..

Interpretácia výsledku analýzy hCG spočíva na pleciach lekára. Je ťažké pochopiť množstvo čísel a významov sami. Mali by ste si však pamätať na to, ako sa hladina hormónov mení v závislosti od dĺžky tehotenstva a poznať priemerné hodnoty pre tehotné ženy (pozri tabuľku)..

Dôležité! Normálne ukazovatele sa môžu líšiť v závislosti od laboratória, ktoré vykonáva analýzu.

U dievčat a mužov by hodnoty hCG mali byť 0–5 mU / ml. Toto množstvo je také zanedbateľné, že test na stanovenie hCG v moči naň nereaguje a ukáže jeden prúžok..

Od prvých dní tehotenstva sa hladina hCG zvýši. Stáva sa to až do 11-12 týždňov, keď je zaznamenaná najvyššia hodnota hormónu. Ďalej gonadotropín postupne klesá av posledných štádiách gravidity vykazuje približne rovnakú hodnotu.

Zvýšený hCG počas tehotenstva

S nástupom oplodnenia sa zvyšuje úroveň chorionického gonadotropínu. Stáva sa to doslova bezprostredne po oplodnení..

Kvantitatívne zloženie hormónu neustále rastie a dosahuje maximum do 11 týždňov a potom klesá. V druhej polovici tehotenstva sa ukazovatele stabilizujú a málo sa menia..

Rýchle testy predávané v lekárni na určenie tehotenstva môžu zmeniť farbu, keď je HCG v moči. Aj keď táto metóda nie je taká odhaľujúca ako krvný test hCG, je stále celkom presná. U negravidnej ženy bude výsledok negatívny, zatiaľ čo žena v pozícii bude schopná zistiť prítomnosť tehotenstva skôr, ako sa objavia ďalšie príznaky..

Krvný test na choriónový gonadotropín je schopný dať odpoveď po 7-10 dňoch od momentu, keď sa vajíčko a spermie stretnú. Získanie výsledkov analýzy hCG v takom skorom termíne umožňuje kontrolovať priebeh tehotenstva takmer od okamihu oplodnenia..

Starostlivá kontrola hladiny najdôležitejšieho hormónu tehotenstva zabráni komplikáciám v tehotenstve vrátane ukončenia tehotenstva. Platí to pre ženy, ktoré sa neúspešne pokúsili zažiť radosť z materstva, ako aj u neskoronarodených alebo u žien so zaťaženou pôrodníckou históriou..

Ak hladina hCG u ženy „v zaujímavom postavení“ prekračuje normu, môže to byť dôkazom nasledujúcich procesov v tele:

 1. Pri prenášaní dvoch alebo troch druhov ovocia.
 2. Chromozomálne ochorenia plodu (Downov syndróm).
 3. Anamnéza diabetes mellitus.
 4. Ťažká gestóza počas tehotenstva.
 5. Používanie ženských hormónov zvonka.

Zníženie HCG počas tehotenstva

Hladiny gonadotropínu sa môžu znížiť v nasledujúcich prípadoch:

 1. S atypickým umiestnením vajíčka plodu (tehotenstva v prípade vajíčka alebo mimomaternicového plodu).
 2. Ak plod zaostáva vo svojom vývoji.
 3. So zmrazeným tehotenstvom.
 4. Ak je narušený krvný obeh medzi dieťaťom a placentou alebo medzi placentou a maternicou.
 5. Ak plod zomrel v 2. alebo 3. trimestri.
 6. Pri predbiehaní.

Zvýšená hCG u žien a mužov

Krvný test na hormón hCG u tehotnej ženy alebo u mužov poskytuje dôležité diagnostické informácie. Boli prípady, keď kvôli vtipu muži vykonali analýzu pomocou tehotenského testu a dostali dva prúžky.

Na jednej strane sa to zdá smiešne a nemožné, ale na druhej strane to nie je dôvod pre vtipy. Choriónový gonadotropín sa môže objaviť v tele mužov a žien s vývojom malígneho nádoru.

Jedná sa o takzvané hormóny produkujúce hormóny, ktoré sa môžu tvoriť v orgánoch reprodukčného systému, pľúcach, žalúdku.

Dešifrovanie analýzy hCG, tabuľka

Dekódovanie výsledku analýzy hCG u lekára prináša počas tehotenstva veľa informácií. Analýzou krvného obrazu z hľadiska kvantitatívneho obsahu hormónu lekár s vysokou presnosťou určí gestačný vek a bude mať tiež podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo, niektoré patológie, objavujúci sa potrat atď..

Pomôže to prijať opatrenia na ochranu požadovaného dieťaťa a podniknúť kroky zamerané na predchádzanie komplikáciám nastávajúcej matky a jej dieťaťa.

Samozrejme iba hladina tohto hormónu nie je diagnostikovaná. Potrebný je ďalší výskum. Ale je to množstvo hlavného hormónu materstva, ktoré naznačuje možný problém a usmerňuje lekára správnym smerom, aby tento problém identifikoval..

Gestačný vekPriemerná hodnota, mIU / mlLimitné hodnoty, mIU / ml
2 týždne15050-300
3-4 týždne20001500-5000
4-5 týždňov2000010000 až 30000
5-6 týždňov50.00020000-100000
6-7 týždňov100.00050000-200000
7-8 týždňov80.00040000-200000
8-9 týždňov70.00035000-145000
9-10 týždňov65.00032500-130000
10-11 týždňov60.00030000-120000
11 - 12 týždňov55.00027500-110000
13-14 týždňov50.00025000-100000
15-16 týždňov40.00020000 až 80000
17-21 týždeň3000015000-60000

Výsledky analýzy hCG uskutočnenej v laboratóriu sa môžu uviesť v rôznych merných jednotkách: IU / ml, IU / lm, IU / ml, mIU / ml - to je jedno a to isté. Pamätajte, že výsledky sa môžu v jednotlivých laboratóriách mierne líšiť.!

Online kalkulačka HCG: dekódovanie analýzy beta hCG

HCG (ľudský choriový gonadotropín) je hormón vylučovaný počas tehotenstva. Pomocou laboratórneho krvného testu sa stanoví koncentrácia beta podjednotiek. Koncepcia sa dá zistiť touto metódou už 6. až 8. deň. Test hCG tiež odlišuje normálne tehotenstvo od mimomaternicového tehotenstva. Online kalkulačka hCG vám pomôže s dekódovaním krvného testu. Môžete sledovať dynamiku rastových hormónov a určiť dĺžku tehotenstva.

Čo je hCG - beta?

HCG je hormón, ktorý vytvára samotný plod, alebo skôr fetálna membrána embrya (chorión). Tento proces sa začína okamžite po implantácii embrya do maternice. V tomto okamihu plod stále vyzerá ako malá injekčná liekovka s tekutinou, pozostávajúca z embryoblastu (z ktorého sa plod bude v budúcnosti tvoriť) a trofoblastu (bunky, ktoré tvoria chorión)..

Pod vplyvom gonadotropínu vytvára teliesko luteum hormóny, ktoré podporujú stav endometria (vnútornú výstelku maternice) potrebnú pre normálne tehotenstvo. Zvýšenie koncentrácie hCG naznačuje, že došlo k oplodneniu.

Zloženie hCG zahŕňa:

 • Alfa podjednotky. Nie sú určené, pretože počas tehotenstva nemajú diagnostickú hodnotu.
 • Beta podjednotky na určenie skutočnosti počatia a doby vývoja plodu.

Preto termín choriónový gonadotropín v tehotenských testoch znamená jeho beta zložku.

Ako sa mení hladina hCG počas tehotenstva?

Prvýkrát je stanovené zvýšenie hladiny beta-hCG od šiesteho dňa po počatí. Koncentrácia hormónu sa najprv zdvojnásobí každé dva dni. Ďalej, zvýšenie koncentrácie hCG sa spomaľuje a keď sa dosiahne hladina 1200 mU / ml, každých 72 až 96 hodín sa začína zdvojovanie. Po dosiahnutí rýchlosti 6000 mU / ml dochádza k rastu každých 96 hodín.

Ukazovateľ koncentrácie nie je len nudné číslo: pomáha určiť dĺžku tehotenstva.

Po 11 týždňoch sa hormón v tele zmenšuje, ale jeho hladina je stále zvýšená. V období 34 týždňov dôjde k druhému zvýšeniu hCG. Podľa vedcov tento nárast spôsobuje pracovnú aktivitu. Po narodení sa obsah beta-hCG v krvi postupne znižuje.

HCG online kalkulačka

Kalkulačka vám pomôže pri dekódovaní krvných testov na hCG. Môžete sledovať dynamiku rastu Beta-hCG a určiť gestačný vek.

Beta-hCG v rôznych štádiách tehotenstva

Dni po poslednej menštruácii

Tehotenstvo (dni / týždne)

Neskorá koncentrácia choriogonadotropínu

Med na koncentráciu HCG / ml

Prečo je krvný test beta-hCG citlivejší ako lekárenský test

Tehotenské testy nie sú presné z nasledujúcich dôvodov:

 • Koncentrácia hCG v moči je takmer dvakrát nižšia ako v krvi, takže aj ten najcitlivejší test dá falošne negatívny výsledok v skorých štádiách.
 • Testy choriových gonadotropínov predávané v lekárňach sú rozmarné a nemusia správne fungovať. Dôvody: nepresná analýza, doba použiteľnosti činidla, nesprávne uloženie testu.
 • Ak pijete veľa vody večer alebo si užívate diuretikum, test nezistí tehotenstvo. Testy poskytujú falošne negatívne výsledky v prípade ochorení obličiek..

Na svete každý rok existujú tisíce matiek, ktoré dlho nepremýšľali o svojej „zaujímavej situácii“ a dôverujú farmaceutickým prúžkom..

Aká je analýza chorionického gonadotropínu

Na analýzu potrebujete krv zo žily ráno na lačný žalúdok. Meranie koncentrácie beta-hCG sa neuskutočňuje skôr ako 3 až 5 dní po oneskorení menštruácie. Keď užívate hormóny, musíte o tom informovať svojho lekára - môžu ovplyvniť koncentráciu hCG.

Pre diagnostiku vrodených patológií (perinatálny skríning) sa analýza na hCG vykonáva v 14-18 týždňoch. Stanovenie hCG u mužov a tehotných žien (analýza nádorových markerov) sa môže vykonať každý deň.

Koncentrácia beta-hCG sa líši od normy, čo to znamená?

Online kalkulačka hCG funguje iba na určenie tehotenstva. Ak tehotenstvo nie je potvrdené a neexistujú žiadne ďalšie príznaky tehotenstva, musíte sa prihlásiť k onkológovi. Zvýšenie hormónu hCG môže byť u tehotných žien aj mužov. To indikuje zhubné nádory maternice (chorionepiteliom, chorionokarcinóm) alebo semenníky. Zvýšenie hormónu je tiež zaznamenané pri rakovine močového mechúra, obličiek, čriev, pľúc.

Viacnásobné tehotenstvo. Pri dvojitom alebo trojitom stupni je úroveň úmerná počtu jadier

Smrť embrya alebo plodu

Downova choroba (potrebné ďalšie štúdie)

Je Dôležité Mať Na Pamäti Dystónia

O Nás

Lupus je jednou z tých chorôb, pri ktorých sa dva až tri príznaky môžu ľahko vyvinúť na päťdesiat. A po celom tele.Koža, kĺby, obličky, pľúca, dokonca aj srdce - je to len malý zoznam orgánov, ktoré môžu byť lupusom postihnuté v krátkom čase.