Blokáda pravej nohy zväzku (I45.0)

Verzia: MedElement Disease Guide

všeobecné informácie

Stručný opis

Blokáda pravého ramena jeho zväzku v EKG znamená porušenie alebo úplné zastavenie excitácie pozdĺž pravého ramena jeho zväzku. Časti srdca, ktoré spadajú pod blokádu, sú vzrušené neobvyklým alebo kruhovým objazdom.

Úplná blokáda nohy nastane, ak vodivosť pozdĺž nohy úplne chýba. Ak vzrušujúci impulz napriek tomu prechádza pozdĺž poškodenej časti vodivého systému srdca, ale prechádza s ťažkosťami a spomalene, hovoria o neúplnej blokáde..

- Profesionálni lekárski sprievodcovia. Štandardy liečby

- Komunikácia s pacientmi: otázky, recenzie, stretnutia

Stiahnite si aplikáciu pre ANDROID

- Profesionálni lekárski sprievodcovia

- Komunikácia s pacientmi: otázky, recenzie, stretnutia

Stiahnite si aplikáciu pre ANDROID

klasifikácia

Etiológia a patogenéza

Mechanizmy úplnej blokády pravého odbočkového zväzku

príčiny

epidemiológia

Znaky prevalencie: Zriedkavo

Pomer pohlaví (m / f): 1

Blokáda pravej časti zväzku jeho (BPNPG) u mladých ľudí sa vyskytuje v 0,1 - 0,2% prípadov. S vekom sa jej frekvencia zvyšuje a dosahuje u ľudí starších ako 40 rokov 0,3–0,24–4,5%. BPNP sa vyskytuje častejšie u mužov.

Pri akútnom infarkte myokardu sa BPNPG vyskytuje v 2 - 3,7% prípadov a hlavne s predným infarktom, častejšie s transmurálnou. Čiastočný BPNG sa vyskytuje pri zadnom infarkte myokardu..

Klinický obraz

Klinické diagnostické kritériá

Príznaky, samozrejme

diagnostika

Kritériá EKG:
Úplná blokáda

- S blokádou pravej nohy sa komplex QRS rozšíri na 0,12 s alebo viac.
- Diagnóza blokády pravej nohy sa vykonáva hlavne na hrudných elektródach. V pravom hrudníku vedie V1, V2. EKG má tvar rsR. Zub RV1 na takom EKG je zvyčajne široký a často vysoký - vyšší ako rV1. Na vzostupnom kolene RV1 sa občas pozoruje zárez alebo zhrubnutie krivky. V niektorých prípadoch má komplex QRS vo zvodoch V1, V2 tvar rSR RSR, RsR, rR alebo má tvar M. Čas aktivácie pravej komory v týchto elektródach sa predĺžil.
- Segment STV1, V2 je obvykle umiestnený pod izolínom. Jeho oblúk je vypuklý.
- Zub TV1, V2 je negatívny. Vrchol vlny T je obvykle umiestnený blízko jej konca. Negatívna T vlna sa niekedy pozoruje nielen vo zvodoch V1, V2, ale aj vo V1 - V3 a príležitostne dokonca od V1 do V4..
- V ľavých prsných elektródach V5, V6 sa obvykle zaznamenáva komplex QRS typu qRS. V tomto prípade je zub S široký, zaoblený, z väčšej časti plytký, niekedy zúbkovaný. Výška zubu RV5, V6 môže byť v porovnaní s normou mierne znížená. Čas aktivácie ľavej komory v týchto elektródach sa nezvyšuje. Segment STV5, V6 je umiestnený na úrovni izolínu alebo občas mierne nad ním, zub TV5, V6 je pozitívny.

- Šírka komplexu QRS je> 0,12 s. QRSV1, typ III rsR, vo V4 - V6. I, aVL typu qRS. STV1, III pod izolínom, TV1, III negatívne. Neskoré RaVR.

- Prechodová zóna je často posunutá na ľavý hrudný vodič. Elektrická os srdca počas blokády pravej nohy sa často vertikálne alebo menej mierne vychýli doprava alebo sa zaznamená elektrická os typu SI - SII - SIII. Často sa však pozoruje normálna poloha elektrickej osi srdca. Prudká odchýlka elektrickej osi srdca doprava pre izolovanú blokádu pravej nohy nie je charakteristická.

EKG v štandardnom elektrode I av elektróde aVL sa tvarom podobá komplexu QRS vo elektródach V5, V6, t.j. má tvar qRS. Komplex QRS v štandardnom zvode III a v zvode aVF je zvyčajne podobný EKG vo zvodoch V1, V2, t.j. má tvar rsR alebo rSR (R je zvyčajne nízka).

- Zub TaVR je negatívny. Blokáda pravej nohy je charakterizovaná predĺžením elektrickej komorovej systoly (QT).

Neúplná (čiastočná) blokáda pravej nohy je indikovaná v prípadoch, keď tvar QRS komplexu pripomína blokádu pravej nohy a šírka komplexu QRS je 0,08 - 0,11 s). Komorové komplexy v tomto prípade často predstavujú kríženie medzi normálnym EKG a komorovými komplexmi s blokmi nôh. V pravých hrudných elektródach (V1, V2) má EKG spravidla charakteristický vzhľad, komplex QRS má tvar rSr, rSR, rsR alebo rsr.

Pri izolovanej blokáde pravej nohy Jeho zväzku na EKG sú prítomné všetky hlavné kritériá blokády, ale elektrická os sa buď neodchyľuje, alebo má tendenciu odchýliť sa vľavo (atypická verzia Wilsona).
S ostrou odchýlkou ​​elektrickej osi vľavo s ∠α = 30 30 ° alebo menej oproti pozadiu úplnej blokády pravej nohy jeho zväzku, hovoria o Baileyovi.

Odlišná diagnóza

Často je ťažké rozlíšiť zmeny EKG pozorované pri hypertrofii pravej komory a pri neúplnej blokáde pravého zväzku vetiev, keď je šírka komplexu QRS menšia ako 0,12 s. V takýchto prípadoch prítomnosť širokých R vĺn vo zvodoch V1, V2 a širokých S vo zvodoch V5, V6 naznačuje blokádu pravej nohy;.

komplikácie

liečba

Blokáda pravej nohy jeho zväzku nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Výskyt BPNPG v akútnom období infarktu myokardu nevyžaduje profylaktickú stimuláciu endokardu. Ak je to potrebné, liečte základné ochorenie, ktoré spôsobilo BPNPG.

predpoveď

Mladí ľudia bez organického srdcového ochorenia sú relatívne priazniví. Niektorí autori naznačujú zriedkavú (1,8–6%) progresiu BPNPG v AV bloku II alebo III stupňa.

Spojenie sa s BPNPG na pozadí hypertenzie alebo ischemickej choroby srdca zhoršuje prognózu a zvyšuje úmrtnosť takmer trikrát. Prognóza sa zhoršuje kardiomegáliou, zlyhaním srdca, predĺžením intervalu N - V. Prognóza pre BPNPG je vždy lepšia ako pre blokádu ľavého zväzku vetvenia..

Na pozadí akútneho infarktu myokardu výsledný úplný alebo čiastočný BPIPH neprechádza do úplnej AV blokády a nezhoršuje výsledok choroby. Niektorí autori s BPNPG zaznamenali zvýšenie úmrtnosti, ale iba pri rozsiahlom transmurálnom infarkte myokardu so zlyhaním srdca. BPNPG neovplyvňuje dlhodobú prognózu srdcového infarktu, aj keď existuje opačný názor.

Srdcový blok

Všeobecné informácie

Jednoducho povedané, srdcový blok je porušením vedenia nervových impulzov pozdĺž dráh.

Vodivý systém srdca predstavuje niekoľko štruktúr:

 • Sínusový alebo sinoaurikulárny uzol. Je kardiostimulátorom, v ňom sa generujú impulzy, ktoré určujú srdcový rytmus. Nachádza sa v pravej predsieni.
 • Atrioventrikulárny uzol. Prenáša impulzy z kardiostimulátora do zostávajúcich štruktúr.
 • Zväzok jeho. Nohy tohto lúča sú pulzmi do pravej a ľavej komory srdca cez najmenšie štruktúry - Purkinje vlákna.

patogenézy

Činnosť vodivého systému srdca závisí od niekoľkých faktorov:

 • Krvný prísun myokardu. Pri ischémii dochádza k posunu acidobázickej rovnováhy, čo vyvoláva spomalenie neuromuskulárneho vedenia.
 • Stav sympatického a parasympatického nervového systému. Sympatický mediátor Norepinefrín urýchľuje vedenie impulzov a parasympatický mediátor Acetylcholín naopak spomaľuje.
 • Hypo- a hyperkalémia.
 • Hormonálne pozadie.

Pod vplyvom faktorov, ktoré menia intenzitu vodivého systému srdca as vývojom patologických stavov, sa vyvíjajú rôzne poruchy nazývané srdcový blok..

klasifikácia

I Sinoaurikulárny (sinoatriálny, CA) blok. Zaznamená sa spomalenie alebo úplné zastavenie elektrického impulzu, ktorý vychádza zo sínatového uzla cez sinoatriálne spojenie. Klinicky je to takmer asymptomatické, závraty, pocity prerušenia činnosti srdca, môže sa objaviť mdloby.

II. Predsieňový (intraatriálny) blok. Prejavuje sa porušením impulzu pozdĺž vodivých ciest v predsieni. Je asymptomatický. Na EKG sa zaznamenáva štiepenie a predĺženie trvania P vlny (viac ako 0,11 s). Žiadna špecifická terapia.

III Atrioventrikulárny, atrioventrikulárny blok. Vyznačuje sa spomalením alebo ukončením impulzov prechádzajúcich z predsiení do komôr..

Stupne srdcového bloku:

 • 1 stupeň. Klinicky sa neprejavuje, vyznačuje sa spomalením vedenia impulzov z predsiení do komôr, ktoré sa zaznamenáva na EKG ako predĺženie intervalu PQ o viac ako 0,2 sekundy..
 • 2 stupne. Je rozdelená na 2 typy. Pacienti môžu pociťovať pauzy v práci srdca vo forme stmavnutia očí, závratov. So stratou niekoľkých komorových komplexov v rade sa klinické príznaky zvyšujú. Mobitz I alebo proximálna blokáda. EKG ukazuje postupné zvyšovanie PQ intervalu s periódami Samoilov-Wenckbach (prolaps komorového komplexu). Samotný komplex QRS sa nemení. Mobitz II alebo distálny blok. Na EKG klesajú QRS komplexy náhodne alebo pravidelne, interval PQ sa nepredlžuje.
 • 3 stupne (úplný srdcový blok). Impulzy do komôr sa nevykonávajú. Avšak v samotných komorách sa vytvára ich vlastné heterotopické zameranie idioventrikulárneho rytmu.

AV blok 1 stupeň nevyžaduje nešpecifickú liečbu, ale odporúča sa podstúpiť pravidelné vyšetrenia. Pri AV bloku II-Mobitz I sa podáva subkutánne alebo intravenózne Atropine 0,6 mg 2-3 krát denne. Pri úplnom AV bloku a AV bloku II-Mobitz II je indikovaná implantácia kardiostimulátora.

IV Blokáda vetiev jeho zväzku (Intraventrikulárna blokáda). Môže byť postihnutá jedna, dve alebo tri vetvy, čo zodpovedá mono-, bi- a trifascikulárnej forme. Klinicky sa zväzok Jeho zväzku neprejavil.

 • Intraventrikulárna blokáda pravého zväzku vetvenia. Kompletná blokáda pravej nohy His - QRS komplexu na viac ako 0,12 sekundy, Neúplná blokáda pravej nohy zväzku His - menej ako 0,12 sekundy. Dôsledky sú malé. Neúplná blokáda sa neprejavuje symptomaticky.
 • Blokáda ľavého vetvového bloku zväzku. Úplná blokáda ľavej nohy zväzku His je charakterizovaná expanziou QRS o viac ako 0,12 sekundy a neúplná blokáda ľavej nohy zväzku His je kratšia ako 0,12 sekundy. Neúplná alebo čiastočná blokáda sa neprejavuje symptomaticky.

Lokálna blokáda konečných vetiev (miestna, arborizácia, perifokálna, nešpecifická, fokálna). Takýto podtyp je často spôsobený akútnym poškodením - infarktom myokardu. Fokálna blokáda je charakterizovaná prítomnosťou akútneho „poškodeného bloku“ predstavovaného nekrotickými kardiomyocytmi. Nekróza zabraňuje priechodu impulzu po dráhach.

príčiny

Všetky príčiny srdcového bloku sú rozdelené do niekoľkých skupín v závislosti od vedúceho mechanizmu ich rozvoja..

Funkčné. Takéto blokovania sú spôsobené dysreguláciou a môžu byť vyvolané:

 • neuroendokrinné poruchy;
 • vegetatívne poruchy;
 • psychoemocionálne nadmerné zaťaženie;
 • maladaptívne poruchy.

Blokáda môže byť spôsobená reflexne s:

Toxický. Blokády sa tvoria po otrave soľami ťažkých kovov, drog, alkoholových nápojov, ako aj pri predávkovaní liekmi (srdcové glykozidy, antibiotiká, diuretiká). Endogénna intoxikácia, ktorá sa vyvíja s infekčnými léziami a rakovinou, patrí do rovnakej skupiny..

Posun elektrolytu.

Zmeny hormonálneho pozadia počas tehotenstva, pri hypotyreóze, tyreotoxikóze, v puberte a počas menopauzy.

Vrodené poruchy v štruktúre dráh srdcového vedenia a impulzného vedenia (idiopatická kalcifikácia, komorová preexcitácia, syndróm krátkeho a krátkeho QT).

Mechanický. Vyskytujú sa po lekárskych a diagnostických postupoch na srdci, po zraneniach.

Idiopatické príčiny blokády srdca.

Príznaky srdcového bloku

Hlavné znaky naznačujúce porušenie srdcového vedenia:

 • pocit prerušenia práce srdca;
 • pocit „zamrznutia“, zástava srdca;
 • opakujúce sa mdloby;
 • pomalý srdcový rytmus;
 • bledosť a cyanóza kože;
 • bolesť v hrudi.

Príznaky s úplným srdcovým blokovaním

Klinicky sa prejavuje zvýšenou závažnosťou srdcového zlyhania počas fyzickej aktivity, ktorá je spojená s nízkou srdcovou frekvenciou. Neúplný blokáda srdca počas prechodu na plný výkon je charakterizovaný:

 • strata vedomia;
 • silná dýchavičnosť;
 • neschopnosť určiť pulz;
 • kŕče
 • nedostatok zvukov srdca;
 • nedobrovoľné močenie, vyprázdnenie.

Útok môže skončiť za 1-2 minúty objavením idioventrikulárneho rytmu. Ak blokáda trvá 3 až 4 minúty, pacient zomrie.

Diagnóza, EKG so srdcovým blokom

Blokáda CA.

Na EKG sa zaznamenáva strata jednotlivých srdcových komplexov (QRS a P vlny) a pauza medzi dvoma susednými zubami R-R sa v porovnaní s obvyklým intervalom zdvojnásobí. Pri klinických prejavoch sa Atropín podáva subkutánne alebo intravenózne, 0,6 - 2,0 mg 2-3 krát denne. Možno použitie 2,5 - 5,0 mg izoprenalínu až 3 - 4-krát denne.

Celý blok AV

 • rovnomerné striedanie predsieňových komplexov;
 • P vlny nie sú nijako spojené s komplexmi QRS;
 • P vlny môžu prekrývať komorové QRS;
 • komorový rytmus je správny.

Blokáda pravého vetveného bloku zväzkov na EKG

 • Komplexy QRS majú tvar M vo forme RsR vo zvodoch V1 a V2;
 • Je zaznamenaná depresia segmentu ST v pravých hrudných elektródach;
 • T-vlna dvojfázová alebo negatívna;
 • zub S je rozšírený a zúbkovaný vo zvodoch I, aVL, V5 a V6;
 • elektrická os odklonená doprava (variabilná).

Blokáda ľavého vetvového bloku zväzku

 • Komplexy QRS sú prezentované vo forme RsR alebo pri vlne R, ktorej vrchol je rozšírený a rozdelený. Kompletný ľavý intraventrikulárny blok - QRS väčší ako 0,12 s.
 • Zaznamenáva sa depresia segmentu ST v ľavých hrudných elektródach.
 • T vlna negatívna alebo dvojfázová.
 • Komorové komplexy sú rozšírené, zdeformované a prezentované ako rS, QS vo zvodoch V1, V2, III a aVF..
 • Odchýlka ľavej osi.

Ako liečiť srdcový blok?

Liečba ponúka dva spôsoby liečby srdcového bloku:

 • symptomatické;
 • terapia základného ochorenia, ktoré spôsobilo poruchu rytmu.
 • odmietnutie kofeínu;
 • korekcia liečebných režimov, ktoré ovplyvňujú dráhy;
 • odstránenie stresových psychoemotívnych účinkov.

Aká je blokáda správneho vetvenia blokov a ako s tým žiť?

Aká je blokáda správneho vetvenia blokov a ako s tým žiť?

Každý rok stále viac ľudí trpí chorobami orgánov kardiovaskulárneho systému, ktoré vážne ohrozujú nielen zdravie a pohodu, ale aj život. Poruchy normálneho fungovania srdca sa čoraz viac určujú u ľudí mladšej vekovej kategórie, ktorá je spojená so životným štýlom (vplyv cigariet, alkoholu, nedostatok spánku, stresové situácie atď.). Srdcové patológie zahŕňajú poruchy elektrickej vodivosti, tento proces sa nazýva blokáda pravej nohy jeho zväzku, čo vyvoláva spomalenie kontraktilnej funkcie srdca..

Dysfunkcia impulzného vedenia nie je vytvorená ako primárny proces, zvyčajne pôsobí ako doplnok ku kardiopatológiám a prejavuje sa ako prejav primárnej patológie. Blokáda pravej nohy jeho zväzku je viac ovplyvnená staršími mužmi ako ženami. Preto by mali všetci starí pacienti pravidelne navštevovať kardiologický úrad v mieste bydliska.

Jeho zväzok - koncentrácia atypických vlákien v srdcovom svale. V intrakardiálnom septe tvoria vlákna pravé a ľavé nohy, pozdĺž ktorých sú za normálnu kontrakciu myokardu excitačné vlny..

Rizikové faktory, čo sa stane?

Vzhľadom na možnosti kurzu v klinickej kardiológii je tento proces podmienečne rozdelený na čiastočný a plný.

V prípade čiastočného poškodenia vlna prechádza pravou nohou, práca ľavého alebo jedného z jej vetiev je zachovaná, vlny prechádzajú zdravými vláknami, ale tento proces nastáva oneskorene - to je presne to, čo sa stane, keď je blokovaný prvý stupeň..

Ak nastane excitácia v neúplnom objeme, diagnostikuje sa stupeň 2.

S vývojom stavu, ako je úplná blokáda pravej nohy zväzku Jeho, sú signály úplne blokované.

Počas elektrokardiografického testu sa môže patológia vyskytnúť ako prerušovaná (periodická) alebo trvalá. U niektorých pacientov sa blokáda vyskytuje iba počas zvýšeného alebo spomaleného srdcového rytmu.

Blokáde pravého ramena jeho zväzku vždy predchádzajú poruchy chlopní alebo patológie koronárneho systému, ktoré sú viditeľné na EKG. V klinickej kardiológii je obvyklé rozlišovať tieto patologické faktory:

 • predávkovanie alebo dlhodobé užívanie niektorých liekov: antiarytmiká;
 • pretrvávajúce zvyšovanie počtu hormónov štítnej žľazy v tele;
 • porušenie rovnováhy voda-elektrolyt;
 • anamnéza závažných endokrinných patológií;
 • alimentárna (primárna) obezita;
 • nedostatok železa v tele;
 • dlhodobé užívanie alkoholu vo veľkých dávkach;
 • syndróm rezistentný na inzulín;
 • poruchy fungovania imunitného systému (autoimunitné procesy);
 • Pľúcna embólia (zablokovanie pľúcnej tepny trombom alebo jeho vetvami);
 • COPD
 • dlhodobé fajčenie.

Súbor anatomických formácií srdca má zložitú štruktúru, kvôli ktorej ochorenie pokračuje podľa nasledujúcich typov:

 • porucha vodivosti jedného vlákna;
 • pozdĺž dvoch vlákien (pozdĺž pravej a prednej ľavej vetvy);
 • do procesu sú zapojené všetky vetvy lúča.

Prečo vzniká?

Srdcové zlyhania, ako napríklad blokádni provokatéri na pravej nohe zväzku Jeho, sú:

 • vrodená alebo získaná počas celého života srdcových chorôb: stenóza atrioventrikulárneho otvoru a aortálnej chlopne, koarktácia aorty, chlopňová chlopňa, abnormality septa v predsieni);
 • choroby spôsobujúce štrukturálne a funkčné poruchy v myokarde, neprítomnosť patológií koronárnych tepien a chlopňového aparátu, ako aj za podmienok normálnych parametrov krvného tlaku;
 • ischemická choroba srdca;
 • dystrofické procesy v myokarde;
 • Brugada syndróm (génová mutácia, vyznačujúca sa vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti);
 • prítomnosť infarktu myokardu v histórii života;
 • patologická hypertrofia steny ľavej komory;
 • vláknité zmeny vo vodivých vláknach impulzov;
 • myokarditída.

Klinický obraz

Ochorenie sa môže vyskytnúť bez príznakov alebo mať zmeny na EKG, blokáda pravej nohy jeho zväzku môže byť vyjadrená závratmi, mdloby, spomaľovaním srdcovej frekvencie (bradykardia).

Pri špecializovanom vymenovaní je blokáda pravého zväzku vetvenia založená na detegovaných zmenách počas profylaktického prechodu elektrokardiogramom alebo pri hľadaní ďalších chorôb CVD, obvykle je táto diagnóza spontánna..

Pri absencii príznakov je hlavnou úlohou lekára včasná prevencia ďalších prejavov.

Jednorázová lézia nemá špecifické príznaky. Klinické príznaky sa zaznamenávajú v dôsledku blokády tromi lúčmi a prejavujú sa vo forme ťažkej bradykardie (so srdcovým rytmom menej ako 30 úderov za minútu), porušením frekvencie a hĺbky respiračných funkcií pri absencii fyzickej námahy, arytmiou, závratmi, krátkodobým omdlievaním a výskytom cyanózy na koži..

Patologická diagnostika

Poruchy vedenia môžu byť zistené počas vyšetrenia kardiológom na základe sťažností, najčastejšie na EKG, vykonáva sa dlhodobé zaznamenávanie EKG, ktoré sa vyznačuje fixáciou elektrokardiogramu 24 hodín alebo viac pomocou špeciálneho prenosného zariadenia. Táto metóda má zmysel, ak bolo ochorenie spôsobené srdcovým ochorením..

CPEPI je nevyhnutný na vyhodnotenie rytmu a srdcovej kontraktility pomocou malých dávok elektrického prúdu do oblasti miesta srdca, ktoré sa nachádza najbližšie k pažeráku..

Laboratórne testy sú neinformatívne, nie sú schopné zistiť blokádu pravej nohy zväzku His, krvné testy sa predpisujú na určenie základnej príčiny choroby.

Po vykonaní presnej diagnózy je potrebná konzultácia s odborníkmi v oblasti kardiológie a srdcovej chirurgie.

Terapia v rôznych fázach

Liečba drogami ľudí s blokádou pravej nohy zväzku jeho zahŕňa zníženie závažnosti primárneho ochorenia. Ak je prenos impulzov sprevádzaný srdcovým zlyhaním, pretrvávajúcou hypertenziou alebo angínou pectoris, je potrebné uviesť udržiavaciu terapiu, napríklad: lieky nitrátovej skupiny, antiarytmiká a kardiotonické lieky rastlinného pôvodu a antihypertenzíva.

V prítomnosti skrytého kurzu zahŕňa taktika riadenia sledovanie stavu kardiológa.

Ak existuje atrioventrikulárny blok (AB) alebo trojuholníkový blok, kardiológ spolu so srdcovým chirurgom ponúka pacientom inštaláciu kardiostimulátora, inými slovami kardiostimulátor, ktorý reguluje kontrakčný cyklus a normalizuje srdcový rytmus..

predpoveď

Detekcia ochorenia v skorých štádiách umožňuje potrebnú liečbu a zvyšuje šance pacienta na dožitie.

Aké je nebezpečenstvo blokovania pravej nohy jeho zväzku a čo pacient očakáva v budúcnosti? Prognóza života priamo súvisí s hlavnou príčinou vývoja, dôležité miesto zaujíma klinická verzia kurzu a závažnosť symptomatického komplexu. Pri diagnostikovaní lézie s jedným lúčom je prognóza podmienečne priaznivá.

Blokáda pravej nohy jeho zväzku bez vhodných opatrení môže viesť k náhlej smrti, dĺžka života pri takomto porušovaní nepresiahne 4 roky. Ak je kauzatívnym faktorom infarkt myokardu a v priebehu patológie sa angína pectoris, zväčšené srdce, fibrilácia predsiení spája, zaznamenáva sa významné zhoršenie stavu pacienta a zvyšuje sa riziko úmrtia..

Prevencia chorôb

Patológie srdca a krvných ciev majú mnoho príznakov, ktoré môžu zhoršiť kvalitu života a ovplyvniť rozvoj závažných stavov, ktoré predstavujú veľké riziko pre život. Podľa niektorých odporúčaní môžete v budúcnosti znížiť riziko vzniku patológií CCC:

 • je potrebné upraviť stravu: do každodennej stravy zahrňte čerstvé ovocie a zeleninu, odmietajte mastné, vyprážané jedlá, údené mäso a slanosť; mäso je vhodnejšie zvoliť odrody s nízkym obsahom tuku;
 • dodržiavanie pitného režimu - deň najmenej 1,5 - 2 litre vody;
 • plný spánok, najmenej 8 hodín denne;
 • je veľmi užitočné robiť denné prechádzky na čerstvom vzduchu, vykonávať gymnastiku;
 • odmietnuť alkoholické nápoje a cigarety;
 • ak je to možné, znížte stres a nervózny zážitok.

Iba včasné potvrdenie blokády pravej nohy jeho zväzku nám umožní vykonať potrebné vyšetrenie a predpísať primerané zaobchádzanie. Pri prvých príznakoch srdcových porúch by ste mali okamžite vyhľadať kvalifikovanú lekársku pomoc, často to môže zachrániť život človeka.

Blokáda pravého vetveného bloku zväzkov: príčiny, znaky na EKG, liečba

Stáva sa, že pacient po prijatí dekódovania kardiogramu od lekára zistí, že odhalil blokádu pravej nohy jeho zväzku. Diagnóza sa niekedy týka malých detí, ale častejšie - mužov starších ako 45 rokov. Čo znamená taká patológia, je to choroba a je vždy potrebné ju liečiť - najčastejšie otázky vyžadujúce podrobné zváženie.

Aký je jeho zväzok, jeho funkcie

Vodivý systém obsahuje:

 • sínusový uzol - umiestnený v hornej časti pravej predsiene;
 • atrioventrikulárny uzol - spojený so sínusom, založený na spodnej časti pravej predsiene;
 • Jeho zväzok - stredná časť srdca, pozostávajúca z atypických nervových vlákien, spojená s antrioventrikulárnym uzlom; má dve nohy - pravú (jednoduchú vetvu) a ľavú (vytvorenú z prednej a zadnej vetvy);
 • Vlákna Purkinje - vlákna vychádzajúce z nôh a komunikujúce s myokardom ľavej a pravej komory.

Úlohou systému je excitovať svalovú vrstvu komôr pomocou elektrických impulzov pochádzajúcich z pravej predsiene. Úplné zastavenie alebo čiastočné narušenie vodivosti nervových vlákien vedie k poruche srdca a nazýva sa blokáda vetvenia blokov (kód pre ICD-10 - I45.0)..

Vlastnosti neúplnej blokády pravého zväzku vetvenia

Pri tomto type blokovania excitačný vektor čiastočne prechádza pozdĺž pravej nohy a ľavá noha preberá hlavnú úlohu pri jej implementácii. NBPNPG je v skutočnosti fokálna (intraventrikulárna) blokáda, ktorá nevedie k vážnym zdravotným následkom..

Impulzy idú po kruhovej ceste bez toho, aby zasahovali do činnosti srdcovej pumpy. Vzhľadom na vyššie uvedené sa čiastočná (neúplná) blokáda pravej nohy zväzku jeho svalov považuje za prirodzený stav alebo za spoločníka jednej zo srdcových patológií..

Konečný záver a možná liečba závisí od príčin, príznakov a výsledkov diagnózy..

Čo spôsobuje porušenie

Faktory prispievajúce k zhoršeniu srdcového impulzného vedenia nervovými zväzkami sa delia do niekoľkých skupín.

 • vrodené patológie štruktúry srdca;
 • infarkt myokardu;
 • emfyzém, bronchiálna astma a iné pľúcne ochorenia, ktoré spôsobujú stagnáciu krvi na správnych oddeleniach s následnou hypertrofiou (jav nazývaný „pľúcne srdce“);
 • endokarditída, myokarditída - komplikácie po reumatizme alebo infekčných chorobách vo forme zápalových lézií stien srdca;
 • štrukturálna a objemová degenerácia myokardu na pozadí chronickej hypertenzie;
 • ložisková alebo difúzna kardioskleróza
 • ischemická choroba srdca;
 • upchatie jednej z pľúcnych tepien.

Dôležité: Sekundárne myokardiálne choroby (myokardiopatia, kardiodystrofia) spôsobené anémiou, obezitou, tyreotoxikózou, alkoholizmom, cukrovkou, syfilisom, neoplazmami sa môžu stať príčinou čiastočnej blokády pravej nohy PG.

 • predávkovanie srdcovými glykozidmi;
 • užívanie diuretík;
 • nekontrolované liečenie arytmie.
 1. Nerovnováha elektrolytov - zmeny v pomere prvkov, ktoré tvoria soli (sodík, draslík, horčík).
 2. Toxikóza - fajčenie, príjem alkoholu.
 3. Porušenie funkcií autonómneho nervového systému.
 4. Poruchy hormonálneho systému.
 5. Poranenia hrudníka.

známky

Kompletná blokáda pravého bloku vetvenia zväzku

Tento stav naznačuje prerušenie prenosu rytmického sebavedomia z pravej predsiene do komôr. Zvláštnosťou PBPNP je, že pravá komora sa kontraktuje nie kvôli impulzom prenášaným pravou nohou, ale kvôli skutočnosti, že vychádza z ľavej komory..

príčiny

Rovnako ako čiastočné porušenie vodivosti, jej absolútna strata môže byť spôsobená vrodenými a získanými kardiologickými patológiami. Tie obsahujú:

 • vrodené srdcové chyby;
 • srdcový infarkt, kardioskleróza, ischémia;
 • zápal stien srdcového svalu;
 • hypertrofia pravej komory alebo predsiene;
 • abnormálna anastomóza oddeľujúca ľavú a pravú predsieň;
 • myokardiálna dystrofia rôznych etiológií.

príznaky

Úplná blokáda PNPG sa vyznačuje týmito klinickými príznakmi:

 • arytmie;
 • dýchavičnosť aj pri miernej námahe;
 • pocit „pohybu“ v hlave;
 • pre-synkopy;
 • únava, únava, ospalosť.

Funkcie blokády u detí

Zvyčajne sa BPNPH detekuje u novorodenca spolu s vrodenými srdcovými vadami alebo malými srdcovými abnormalitami. Neúplná blokáda u dieťaťa sa navrhuje (a kontroluje sa na prítomnosť) s nasledujúcimi kardiopatológiami:

 • nedostatočné rozvinutie srdcového svalu - napríklad extra septa v ľavej komore;
 • defekty v priečkach medzi srdcovými komorami;
 • poruchy ventilov;
 • defekty spojené so zvýšeným zaťažením pravého srdca.

U detí a adolescentov sa neúplné BPNP s jedným lúčom niekedy považujú za normu - za predpokladu, že nie sú spojené s poškodením štruktúr hlavného orgánu..

diagnostika

Prítomnosť ochorenia sa dá predpokladať počúvaním srdca pomocou fonendoskopu (auskultácia). Pacient fyzicky nepociťuje príznaky patológie a lekár pri uchu určuje rozdelenie zvukov srdca. Ďalšie vyšetrenie na účely diagnostiky pozostáva z niekoľkých štádií.

 1. Elektrokardiogram. Grafický obrázok ukazuje, že postupnosť depolarizácie pravej komory je porušená - je to naznačené abnormálne vysokou vlnou R v pravých zvodoch a príliš hlbokou nádržou S vľavo..
 2. Holterov monitoring. Umožňuje vám rozpoznať funkčné (dočasné) poruchy elektrického budenia komôr. Tento jav môže byť spôsobený nadmernými dávkami určitých liekov..
 3. Intrakardiálne elektrofyziologické vyšetrenie. Jeho implementácia je ukázaná, ak sa blokáda objavila ako komplikácia iných kardiologických patológií. Hardvérová metóda pomáha určiť, či sa má implantovať permanentný kardiostimulátor..

Okrem hlavných typov výskumu môže lekár predpísať aj ďalšie:

 • všeobecné a biochemické krvné testy;
 • všeobecná klinická analýza moču;
 • transesofágové EKG - jedna z metód bez chýb na štúdium blokády pravej nohy.

Na objasnenie diagnózy je možné predpísať MRI (magnetická rezonancia) alebo multislice CT (počítačová tomografia) srdca..

Blokáda pravého vetveného bloku zväzkov na EKG

Pri dekódovaní elektrokardiogramu je možné blokádu určiť nasledujúcimi znakmi:

 • Trvanie QRS je 90 - 120 ms (s úplnou blokádou alebo viac);
 • v prípade NBPNPG má časť QRS na EKG vo zvodoch V1-V2 tvar RsR - zdá sa, že ide o uši zajacov (a ľavý je vyšší ako ten pravý);
 • stlačenie vlny S sa rozšíri a prehĺbi v ľavom vodiči - I, AVL, V5-V6.

Iné odchýlky od normy sú niekedy viditeľné:

 • prvá R vlna nie je pridelená - celý komplex QRS je rozšírená R vlna;
 • od zmeny smeru repolarizácie dochádza ku šikmej depresii ST, zatiaľ čo T získava záporné hodnoty vo V1-V2 (ako pri preťažení pravej komory)

Liečba úplnej a neúplnej blokády PNPG

Ak takáto patológia nie je kombinovaná s narušenými funkciami srdca alebo iných vnútorných orgánov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho stav, lekársky zásah sa nevyžaduje. V prípade provokatívnych chorôb sa odporúča komplexná liečba blokády PNP s použitím týchto liekov:

 • sedatíva prírodného pôvodu - „materská sladina“, ľubovník bodkovaný, „Novopassit“, „Herbion“, „Fitosedan“;
 • Vitamíny B, kyselina nikotínová (vitamín PP);
 • antitrombotické lieky (protidoštičkové látky) - Cardiomagnyl, Magnicor, Thrombo ACC, Curantyl, Pentoxifyllín;
 • lieky na zníženie krvného tlaku - "Atenolol", "Losartan", "Verapamil", "Lisinopril", "Valsartan";
 • lieky na zníženie hladiny tukov na zníženie cholesterolu v krvi - „Vazilip“, „Simvastol“, „Traicor“, „Atorvastatín“;
 • antioxidanty - „Ubichinón“, „Karnitín“, „Kratala“, „Mexidol“.

Nepriaznivé a nebezpečné účinky závažných chorôb by sa mali liečiť vhodnými skupinami liekov.

Ak na pozadí bronchopulmonálnych patologických stavov syndróm „pľúcneho srdca“ (rozšírili sa jeho pravé časti), lekár predpíše glukokortikosteroidy (Spiriva beclacone, Berotek), inhalačné adrenergné agonisty.

Pri zápalových procesoch sú antibiotiká a NSAID predpísané v srdcových membránach (Diclofenac, Nimesil). Vývoj srdcového zlyhania vyžaduje použitie diuretík (chlortalidón, indapamid) a srdcových glykozidov - Celanide, Strofantina, ditoxín..

Ak sú konzervatívne metódy neúčinné, používa sa kardiostimulátor alebo chirurgická liečba blokády..

Dôležité: K pacientom s nainštalovaným ECS sa nesmie priblížiť pracovnými elektrickými a vlnovými zariadeniami vo vzdialenosti menšej ako 20 cm. Platí to pre TV, notebook, mobilný telefón, sušič vlasov..

Často vyvstáva otázka: umožňuje nekompletná blokáda pravej časti GHG športový výcvik? Športovať môžete iba v neprítomnosti kardiologických alebo pľúcnych ochorení, ktoré vyvolali zhoršenie vodivosti.

Ak sú takéto patológie prítomné, fyzická aktivita by sa mala znížiť. Obmedzenia sa vzťahujú na typy energie: zdvíhanie kanvíc, vzpieranie, posilňovanie, zápasenie rúk, posilňovňa jogy.

Intenzitu záťaže a druhov cvičení by mal zvoliť odborník s lekárskym vzdelaním.

Dôsledky a predpoveď

Ak pacient náhodne odhalí blokádu pravej nohy jeho zväzku počas EKG, aké vážne je ohrozenie zdravia, je to nebezpečné? Ak je človek mladý, nemá príznaky organického poškodenia srdcového svalu, prognóza je priaznivá. Podľa súčasného výskumu v oblasti kardiológie sa izolovaný BPNP nevytvára v úplný atrioventrikulárny blok a nikdy nevedie k smrti..

Ak je srdcové vedenie zablokované kvôli rozvoju koronárnych srdcových chorôb alebo zhoršeniu hypertenzie, prognóza sa zhoršuje - riziko úmrtia sa zvyšuje takmer trojnásobne. Smrť je možná v dôsledku nasledujúcich závažných komplikácií:

 • komorová fibrilácia - kardinálne narušenie srdcového rytmu;
 • ventrikulárna tachykardia;
 • zástava srdca;
 • tromboembolizmus - zablokovanie tepien;
 • mŕtvica;
 • kardiomegália - patologická proliferácia srdcového svalu.

NBpnpg do ekg

Rôzne druhy patologických stavov kardiovaskulárneho systému niekedy pacienta stratia: v názve je veľa nejasných slov a lekár nevysvetľoval etiológiu choroby a neuviedol jej následky..

V záveroch po echokardiograme po frekvencii kontrakcií srdcového svalu, rytmických charakteristikách a lokalizácii EOS je čiara so záznamom o Nbpnpg na EKG.

Čo je to? Znie to hrozivo, takže sa o tom pokúsime povedať viac..

Čo to je?

Najčastejšie sa tento záznam nachádza u malých detí, u ktorých úplne chýbajú príznaky patológie. Najprv musíte pochopiť, čo spôsobuje vývoj tejto patológie, a tiež v ktorých prípadoch si tento stav vyžaduje zásah.

V chápaní odborníka je neúplná blokáda pravej nohy zväzku jeho patológia spojená s poruchami autonómnych funkcií centrálneho nervového systému. Za určitých podmienok nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta.

S rozvojom blokády to však môže v budúcnosti spôsobiť nebezpečné podmienky. Čo je to - nbpnpg na EKG?

Trochu o štruktúre kardiovaskulárneho systému

Zväzok Jeho poskytuje vedenie nervových impulzov do srdcových komôr. Inervačný systém zaisťuje hladkú činnosť kardiovaskulárneho systému. Ak dôjde k akejkoľvek poruche, nervový impulz prestane prechádza.

Zväzok His je malou oblasťou myokardu, v ktorej sa nachádzajú atypické formy myocytov. V lúči sa rozlišuje prítomnosť jedného kmeňa a troch nôh: zadná a dve predné (pravá a ľavá).

Sú zodpovedné za inerváciu predného a zadného srdcového svalu.

V hornej časti srdca môže byť kmeň jeho zväzku určený v intervale medzi komorami. Nohy kmeňa zostupujú do predsiení a nazývajú sa Purkinjské vlákna. Poskytujú inerváciu svalového tkaniva a sú tiež zodpovedné za stimuláciu kontraktility myocytov.

Tento orgán sa v zásade môže nazývať koordinátorom synchronizácie predsiení a komôr. V tomto okamihu, keď je predsieň znížená, je impulz prenášaný do komôr.

Ako sme už uviedli, prítomnosť neúplnej blokády PNP je charakteristická pre malé deti, ako aj pre starších ľudí..

Asymptomatický kurz

Patológia je zvyčajne asymptomatická, pacient nič neobťažuje a na nič si nesťažuje.

Terapia v tejto situácii môže byť potrebná iba vtedy, ak došlo k vážnemu poškodeniu vodivých vlákien a pretrvávajúcich foriem srdcových arytmií..

Blokáda sa nazýva neúplná, pretože v tomto stave sa zvyšuje čas potrebný na vykonanie impulzu po pravej nohe, napriek tomu na rozdiel od úplnej blokády uplynie..

Dôvody a druhy blokády

Druhy patológie možno rozdeliť podľa miesta, kde sú zmeny lokalizované. Blokáda môže byť jednoväzbová, dvojväzbová alebo trojväzbová. Pri prvej možnosti zostáva stav pacienta primeraný. V ďalších dvoch prípadoch sa môžu objaviť rôzne klinické príznaky. V závislosti od charakteru porušenia existujú:

 • úplná a neúplná blokáda nervového impulzu;
 • neustále postupujúce alebo remisie, prerušované poruchy s momentom zlepšenia a zhoršenia nervového systému vedenia;
 • prechodná forma, pri ktorej sa pri každom echograme nezaznamenávajú charakteristické prejavy patologických procesov;
 • striedavú blokádu zväzku Jeho zväzku, ktorého charakteristickou črtou sú patologické zmeny, ktoré sa postupne objavujú na ľavej a pravej nohe.

Príčiny neúplnej blokády PNPG môžu byť mnohé faktory vrátane patológií centrálneho nervového systému. Príčiny tohto stavu sú najčastejšie:

 • prítomnosť koronárnej choroby srdca u pacientov starších ako štyridsať rokov;
 • prítomnosť alkoholickej a toxickej kardiomyopatie;
 • poruchy metabolického systému a zníženie hladín určitých stopových prvkov v krvi (draslík, horčík);
 • prítomnosť jaziev v mieste, kde sa nachádza jeho zväzok (infarkt myokardu, reumatizmus, systémový lupus erythematosus, myokarditída);
 • prítomnosť získaného a vrodeného srdcového ochorenia vo forme stenózy a prolapsu, koarktácie a rôznych defektov;
 • prítomnosť hypertrofie srdcových tkanív s hypertenziou v neprítomnosti liečby jej liekmi;
 • prítomnosť tromboembólie koronárnych a pľúcnych krvných ciev;
 • prítomnosť bronchiálnej astmy;
 • prítomnosť chronickej bronchitídy a emfyzému;
 • pľúcna srdcová diagnostika.

Rozšírené vyšetrenie u dieťaťa

V detstve, keď sa uzatvára EKG s NBPNPG, by sa malo vykonať rozsiahle vyšetrenie s cieľom vylúčiť vnútromaternicové vývojové patológie..

V tomto prípade prítomnosť abnormálneho akordu v ľavej komore, prolapsu chlopne alebo prítomnosť oválneho defektu predsieňového septa.

Ak vyššie uvedené zmeny chýbajú, potom je detekcia neúplnej blokády jeho pravej nohy istým druhom normatívneho vývoja a je znakom autonómneho nervového systému..

V tomto prípade je potrebné neustále monitorovanie, aby sa zistil vývoj patologických zmien v čase, ak k nim dôjde. V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť skutočnosti, že diagnostika blokády ľavého ramena jeho zväzku predstavuje pre pacienta značné nebezpečenstvo a vyžaduje si primeranú liečbu. Táto patológia nie je nikdy normou. To ukazuje EKG.

Príznaky a symptómy

Nemusí to prísť vôbec a pacient sa bude cítiť úplne zdravý. Výrazná klinika sa môže vyskytnúť iba pri blokáde ľavej nohy, čo si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Príznaky neúplnej blokády možno vyjadriť ako:

 • dýchavičnosť počas fyzickej námahy a v pokoji;
 • pocity búšenia srdca a poruchy srdcového rytmu;
 • svalová slabosť a zvýšená únava;
 • časté mdloby a závraty;
 • bolesť, ťažkosť v hrudnej kosti.

Zvážte hlavné príznaky NBPNPG EKG.

Neúplná blokáda ľavého ramena jeho zväzku sa deteguje pomerne ťažko. Na elektrokardiograme sú viditeľné zuby, ktoré naznačujú pomalý stimulačný impulz z predsiene do komory.

Zároveň chýbajú zuby registrujúce komorové kontrakcie. Pri neúplnej blokáde pravej nohy na EKG sú na S vlne malé zárezy.

Vo vodidle je možné vidieť čiastočné zmeny na pravej strane hrudnej oblasti.

Hlavným nebezpečenstvom je, že to môže mať negatívny vplyv na EKG a pri infarkte myokardu bude diagnostika ťažšia. Taký stav môže stáť život človeka. Aj keď by na to mal prísť dobrý odborník.

V ťažkých prípadoch

Základom diagnózy je echokardiogram, v komplexných prípadoch je možné denné sledovanie Holterom. Diagnózu potvrďte ultrazvukom a počítačovou tomografiou.

Náhly výskyt vyššie uvedených príznakov je príležitosťou navštíviť lekára a ak sa príznaky zosilnia, mali by ste naliehavo zavolať sanitku, pretože to môže znamenať, že osoba má všetky príznaky srdcového infarktu.

Ale spravidla, s neúplnou blokádou pravej nohy jeho zväzku na EKG, nie je potrebná žiadna terapia, pacientovi sa odporučí podstúpiť štúdiu každých šesť mesiacov na sledovanie stavu kardiovaskulárneho systému..

diagnostika

Na potvrdenie diagnózy lekár predpíše komplexné vyšetrenie a niektoré laboratórne testy:

 • biochemický podrobný krvný test, ktorý vám umožní zistiť nedostatočný počet určitých stopových prvkov, ako aj vysoký cholesterol;
 • ultrazvuk skúmajúci rozšírenie srdca a poruchy vedenia;
 • denné monitorovanie, ktoré môže poskytnúť podrobné informácie o type blokády;
 • transezofágová kardiografia používaná v obzvlášť ťažkých prípadoch.

V niektorých situáciách môže lekár odporučiť počítačovú tomografiu, ktorá vám umožní správne vyhodnotiť funkciu srdca..

liečba

Zistili sme, že na EKG je Nbpnpg u dieťaťa. Čo robiť? Liečba s neúplnou blokádou pravej nohy zväzku jeho sa spravidla nevyžaduje, stav pacienta nevyvoláva obavy. Mali by ste monitorovať stav a robiť EKG podľa pokynov lekára. V tomto prípade je možné nezávisle obnoviť narušené vedenie nervových impulzov.

Na prevenciu môže kardiológ predpísať dospelému, ktorý užíva lieky obsahujúce draslík a horčík, komplexné vitamíny, ako aj lieky proti arytmii (pokiaľ to samozrejme nie sú indikácie). Je však potrebné liečiť chorobu, ktorá spôsobila vývoj Nbpnpg na EKG. Čo je teraz známe.

Neúplná blokáda pravej nohy zväzku His - liečba, príznaky, príčiny

Počas rutinného vyšetrenia môže osoba náhodne zistiť, že na EKG bola zistená neúplná blokáda pravej nohy jeho zväzku. Ďalej sa pokúsime podrobnejšie rozprávať o tom, či existuje nebezpečenstvo pre zdravie a či stojí za to liečiť.

Jeho zväzky sú dôležitou súčasťou systému vedenia srdca. Sú tvorené zo špeciálnych svalových vlákien srdca, ktoré majú jedinečnú schopnosť viesť impulzy. Vďaka týmto nervovým impulzom je srdce schopné sťahovať sa.

V srdci sú len dva také lúče - ľavý a pravý. Odchýlia sa od spoločného kmeňa, ktorý leží v medzikomorovom septe. Ďalej sú nohy každého z nich v ich komore..

Nohy prechádzajúce hlboko do stien komôr sa vetvia do mnohých malých vlákien Purkinje.

Každé z týchto vlákien prenáša nervové impulzy do srdcových buniek, výsledkom čoho je, že všetky sú schopné takmer synchrónne sťahovať..

Niekedy je impulzné vedenie pozdĺž jeho vetiev prerušené, môže spomaliť alebo dokonca úplne zmiznúť. Potom dôjde k úplnej alebo čiastočnej blokáde nôh. Takéto narušenie vodivosti sa spravidla nijako neprejavuje a je náhodným nálezom na plánovanom elektrokardiograme..

klasifikácia

Blokáda nôh jeho zväzku je niekedy úplná a neúplná. Rozlišuje sa aj prerušovaná blokáda - na páske EKG, častiach blokády a striedaní normálneho vedenia, striedavej blokáde - prítomnosť kombinovanej blokády pravých a ľavých nôh a konštanty na EKG..

príčiny

Vedenie nervových impulzov pozdĺž vedenia srdca môže byť narušené rôznymi chorobami a patologickými zmenami. Najčastejšie choroby, ktoré spôsobujú blokádu PNP, sú:

 1. Vrodené a získané srdcové abnormality a poruchy;
 2. Dystrofia myokardu;
 3. Kardiomyopatie spôsobené diabetes, alkoholizmus, obezita, tyreotoxikóza, anémia, akékoľvek systémové autoimunitné ochorenia;
 4. Infarkt myokardu;
 5. Otrava liekmi, často srdcovými glykozidmi;
 6. Zápalové choroby myokardu;
 7. Hypertrofia myokardu spôsobená akýmkoľvek dôvodom;
 8. Ochorenia srdca sprevádzané procesom kardiosklerózy V tomto prípade sú myokardiocyty postupne nahradené jazvovými bunkami;
 9. Výskyt trombózy v systéme vetiev pľúcnej tepny;
 10. Všetky choroby pľúc schopné chronickosti. Vedú k konštantnej stagnácii krvi v arteriálnom pľúcnom toku krvi a k ​​zväčšovaniu dutín pravého srdca. Najčastejšie sú to chronická bronchitída, astma a emfyzém;
 11. Koronárne srdcové choroby.

Je potrebné si uvedomiť, že blokáda pravej nohy jeho zväzku je charakteristická pre mladých mužov, môže sa vyskytnúť v zdravom srdci a nemá vplyv na prognózu života v budúcnosti..

U detí a adolescentov sa takéto blokovanie vyskytuje častejšie na pozadí menších vrodených srdcových abnormalít. Za normálne sa považuje, ak štúdie vylúčili akékoľvek poškodenie srdcového svalu a poruchy..

príznaky

Prevažná väčšina mladých ľudí, ktorí našli blokádu pravej nohy, nemá vôbec žiadne príznaky choroby. Sú to silní a zdraví ľudia. Prítomnosť takého neočakávaného nálezu nemá vplyv na zdravie a dĺžku života. Tento prípad je odlišný u starších pacientov..

U starších ľudí je prvá blokáda pravej nohy jeho zväzku niekedy spojená s mnohými chorobami. Sú to organické lézie srdcového svalu a všetky druhy chronických chorôb dýchacieho systému. V zriedkavých prípadoch dochádza k blokáde kvôli prítomnosti systémových autoimunitných ochorení.

V takých prípadoch by sa malo liečiť ochorenie, ktoré spôsobilo patológiu..

Symptómy takýchto chorôb sú typické. Je to dýchavičnosť, pocit zlyhania srdca, únava, bolesť a pocit nepohodlia v srdci. Takéto prejavy sú veľmi vážne, naznačujú nebezpečné chronické choroby, ktoré je potrebné liečiť.

Na druhej strane, neúplná blokáda pravej nohy jeho zväzku na pozadí úplného zdravia si absolútne nevyžaduje liečbu. Môže sa dokonca považovať za variant normy.

Ak popri blokáde pravého ramena jeho zväzku a tiež blokáde ľavého ramena odhaleného elektrokardiografickými metódami, stojí za to ďalšie vyšetrenie. U zdravých ľudí sa blokáda dvoch lúčov nevyskytuje, nemožno ju považovať za normálny stav.

Blokáda ľavej nohy sa vyskytuje na pozadí chorôb ovplyvňujúcich myokard. Na druhej strane u starších ľudí sa u myokardiálnych ochorení vyskytuje blokáda pravej nohy. Aby všetci lekári, ktorí dosiahli vek 55 rokov, museli byť podrobení ďalšiemu lekárskemu vyšetreniu v prípade zhoršeného srdcového vedenia..

Je ľahké diagnostikovať blokádu človeka na pravej nohe jeho zväzku. Stačí vykonať elektrokardiografickú štúdiu. Každý lekár, nie nevyhnutne kardiológ, môže na páske vidieť charakteristické znaky blokády. EKG ukazuje typ blokády - úplný alebo neúplný.

Metódy prieskumu

S cieľom identifikovať choroby, ktoré môžu spôsobiť poruchy srdcového vedenia, môže lekár predpísať ďalšie vyšetrovacie metódy:

 • všeobecné klinické testy krvi a moču;
 • krvná chémia;
 • na detekciu prechodných porúch je predpísané Holterove monitorovanie elektrokardiogramu srdca;
 • transesofageálna elektrokardiografia je veľmi presná metóda výskumu, a preto ju možno priradiť ako ďalšiu diagnostickú metódu;
 • echokardiografia - jedna z najpopulárnejších metód na vyšetrenie srdcového svalu, ukazuje organickú srdcovú patológiu, stupeň kontraktility myokardu, poskytuje presný odhad frakcie srdcovej produkcie;
 • s nejasnou diagnózou sa môže použiť multispirálna počítačová tomografia (CT) alebo, ak je k dispozícii vhodné vybavenie, zobrazenie magnetickej rezonancie (MRI) srdca.

liečba

Na potešenie pacientov, ktorí sa dozvedeli, že majú určitú čiastočnú alebo úplnú blokádu PNPH, nie je potrebná liečba týmto stavom. Títo pacienti by však mali úplne prestať fajčiť, ak je to možné, aby nespôsobili zvýšenie záťaže na pravom srdci.

Deti s takouto diagnózou by mali predpísať priebeh vitamínov, zabezpečiť výživnú stravu s celým radom základných aminokyselín a primeraný príjem potravy. Podobné prejavy EKG u detí a dospievajúcich sú často spojené s nesúladom v rýchlosti rastu tela a vývoji srdcového svalu..

U detí sa takéto porušenie často nemusí opakovať ani po určitom čase po opakovaní EKG.

Dievčatá s touto diagnózou by sa nemali báť komplikácií počas tehotenstva. Neúplná blokáda končatiny jeho zväzku nie je kontraindikáciou počas tehotenstva, nemôže spôsobiť nežiaduce príznaky. Mladí ľudia s blokádou pravého zväzku vetiev majú povolené slúžiť v armáde.

Športovci sa nemusia pýtať, či by mali pokračovať v športe. Taký stav nie je kontraindikáciou na vykonanie akejkoľvek fyzickej námahy. Prognóza v tomto stave je priaznivá, ak pacient nemá príznaky iných chorôb. Bez liečby touto diagnózou žijú pacienti rovnako kvalitne a ako ostatní.

Neúplná blokáda PNPG na EKG

Patologický stav, pri ktorom je narušené vedenie elektrického impulzu srdcovým systémom srdcového svalu, sa nazýva srdcový blok..

Dôvodom jeho výskytu je zmena v postupnosti, rýchlosti a kontrakcii určitej časti srdcového svalu..

Takéto patológie sa dajú zistiť pomocou elektrokardiogramu, ktorého výsledky odborníci používajú na vyhodnotenie srdcového rytmu, umiestnenia elektrickej osi srdca a charakteristík jeho rytmu..

Záver EKG obsahuje veľa nejasných pojmov pre pacienta, ktoré nevysvetľujú pôvod patologického stavu, ale skôr vyvolávajú mnoho otázok o riziku nežiaducich následkov..

Po tom, ako sa vo výsledkoch echokardiogramu objavila položka „neúplná blokáda pravej nohy jeho zväzku“, pacient je zmätený - táto veta vyzerá zastrašujúco, hoci klinický priebeh ochorenia je charakterizovaný absenciou špecifických symptómov..

Preto v tomto článku chceme našim čitateľom povedať, čo znamená NBPNPG na EKG, poskytnúť podrobné informácie o etiológii jeho výskytu, príznakoch a dôsledkoch tohto patologického stavu, odporúčaných metódach jeho liečby a prevencie.

Jeho charakteristika lúča

Ľudský srdcový sval sa skladá z oddelení, ktorých kontrakcie zabezpečujú krvný obeh v celom tele - predsieň, ktoré prijímajú krv zo žíl, a komôr, ktoré prijímajú krv z predsiení a pumpujú ju do tepien. Ich funkčná aktivita je výsledkom vystavenia elektrickým impulzom, ktoré vytvárajú srdcové štruktúry.

Hlavná úloha pri vytváraní kmitov, ktoré znižujú predsieň, je priradená sínusovému uzlu. Potom sa impulz oneskorí v atrioventrikulárnom (atrioventrikulárnom) uzle a prechádza akumuláciou svalových vlákien - zväzkom jeho. Spoločný kmeň kmeňa sa rozdeľuje na dve vetvy („nohy“) - pravú a ľavú, cez ktoré elektrický náboj prechádza do vlákien a komôr Purkenye..

Čiastočná zmena v pohybe elektrických impulzov pozdĺž vodivého systému srdca sa nazýva neúplná blokáda pravej nohy zväzku jeho srdca..

Tento patologický stav zaujíma „čestné“ druhé miesto medzi rôznymi dysfunkciami myokardu..

Praktizujúci kardiológovia to nepovažujú za nezávislé ochorenie, ale za elektrokardiografický znak patológie kardiovaskulárneho systému..

Neúplná blokáda PNPG sa zistila na EKG u 0,8% pacientov (najčastejšie u zástupcov silnej polovice ľudstva) a u ľudí, ktorí prekročili 60-ročný prah, sa jej frekvencia zvyšuje na 1,5%

Príčiny narušenia intraventrikulárneho vedenia

Čiastočná chyba pravého ramena zväzku Jeho spôsobuje rôzne nepriaznivé faktory. Vrodené alebo získané patológie, ktoré sú sprevádzané nadmerným zaťažením pravej komory a spôsobujú jej hypertrofiu - patria medzi ne:

 • stenóza (zúženie) mitrálnej chlopne;
 • defekt predsieňového septa;
 • tricuspidálna nedostatočnosť;
 • ischemická choroba srdca;
 • arteriálna hypertenzia;
 • hypertrofia a dilatácia pravej predsiene a srdcovej komory v dôsledku zvýšeného krvného tlaku v pľúcnom kruhu (pľúca) krvného obehu;
 • akútny infarkt myokardu.

Ďalšími dôvodmi sú:

 • alkoholická a toxická kardiomyopatia;
 • narušenie metabolických procesov;
 • zníženie koncentrácie draslíka a horčíka v krvi;
 • prítomnosť vetiev jeho zväzku jazvových zmien, ku ktorým došlo v dôsledku infarktu myokardu, reumatizmu, myokarditídy, systémového lupus erythematodes;
 • emfyzém;
 • bronchiálna astma;
 • koronárny tromboembólizmus.

Neúplná blokáda PNPG spomaľuje prenos elektrického impulzu pozdĺž kontraktilných svalových vlákien srdcového svalu. Niekedy sa to dá zistiť dešifrovaním výsledkov EKG zdravého mladého muža - bez prítomnosti špecifických symptómov kardiológovia považujú tento stav za variant fyziologickej normy..

Známky zmeny vedenia srdca

Zníženie rýchlosti prechodu sínusových a ektopických pulzov pozdĺž modifikovaných vlákien pravej nohy zväzku jeho vedie k prudkému porušeniu postupnosti excitácie komôr, ale nemá osobitný vplyv na rytmus a srdcový rytmus..

Klinické prejavy neúplnej blokády sú:

 • dušnosť, prejavujúca sa nedostatkom kyslíka v ľudskom tele;
 • búšenie srdca;
 • rýchla únava;
 • myasthenia gravis - znížená svalová sila;
 • závrat
 • bolesť v hrudnej kosti;
 • synkopa - útok krátkodobej straty vedomia, ktorý je spôsobený dočasným narušením toku krvi mozgu.

Znakmi blokády Jeho zväzku na EKG sú prehĺbenie zubov S a R, zvýšenie ich amplitúdy, rozšírenie komplexu QRS na 0,11 sekundy, odchýlka elektrickej osi srdca vľavo.

V prípade úplného zablokovania PNPH dochádza k excitácii svalovej vrstvy srdca a pravej polovice interventrikulárneho septa v dôsledku impulzu prechádzajúceho vodivým systémom z ľavej srdcovej komory. Výraznejšie príznaky srdcového zlyhania sa objavia, keď je zablokovaná ľavá vetva jeho zväzku - v tomto prípade pacient potrebuje okamžitú lekársku starostlivosť.

Dodatočná diagnostika

Na vykonanie kompetentnej diagnózy vymenuje kvalifikovaný kardiológ komplexné vyšetrenie pacienta vrátane:

 • biochemický krvný test - na stanovenie počtu životne dôležitých stopových prvkov a koncentrácie cholesterolu;
 • sonografia - štúdium štruktúry srdca pomocou ultrazvukových vĺn;
 • CPEKHOKG - druh sonografického vyšetrenia (cez dutinu pažeráka), ktorý sa používa pri obzvlášť závažných patológiách na posúdenie stavu srdca, ktorý je počas normálneho ultrazvuku neviditeľný;
 • počítačová tomografia, ktorá vám umožní správne vyhodnotiť funkčnú činnosť srdca.

Podrobnejšie informácie o type blokády zväzku His možno získať denným monitorovaním podľa Holtera - bežnej metódy funkčnej diagnostiky, ktorá umožňuje monitorovanie elektrokardiogramu po dobu 24 hodín..

Čo robiť?

Včasná liečba a preventívne opatrenia sú dôležité pri normalizácii elektrického impulzu cez srdcový sval. Starší pacienti by mali byť hospitalizovaní pre ústavnú liečbu pomocou stimulačných - elektrických impulzov danej sily a frekvencie.

Metódy liekovej terapie zahŕňajú použitie:

 • anticholinergiká, ktoré majú parasympatický účinok na srdcový sval - atropín, platifilín;
 • liečivé látky, ktoré ovplyvňujú sympatický nervový systém - efedrín, noradrenalín, alupent, izadrín;
 • kortikosteroidné hormóny - prednison, hydrokortizón, dexametazón;
 • lieky, ktoré znižujú koncentráciu draslíka v krvi - lasix, glukonát vápenatý;
 • srdcové glykozidy - digoxín;
 • blokátory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (vazodilatačné lieky) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • antiarytmiká - Difenin, Rytthodan, Giluritmal;
 • liečivé látky, ktoré viažu β-adrenergné receptory - Transicor, Blockard, Vazacor, Nebilan atď..

Racionálna liečba vám umožňuje eliminovať klinické prejavy hlavného patologického procesu, zlepšiť funkčnú činnosť srdcového svalu a zlepšiť kvalitu života chorého..

Prognóza neúplnej blokády pravej nohy jeho zväzku pri absencii výrazných klinických symptómov je priaznivá. V prípade organických zmien a zhoršenej funkčnej činnosti srdcového svalu sa zvyšuje riziko dlhodobých komplikácií a smrti.

Progresia patologického stavu - rozvoj atrioventrikulárnej (atrioventrikulárnej) blokády a zvýšenie srdcového svalu vedie k zastaveniu elektrického impulzu, zmene krvného obehu v cievach a rytmu srdcovej kontrakcie, zvýšenému krvnému tlaku, srdcovému zlyhaniu.

Mnoho pacientov, ktorí majú problémy s prenosom elektrických impulzov v hlavnom orgáne, zaujíma otázka: „Môže sa zdediť srdcový blok?“ Je ťažké dať jednoznačnú odpoveď - praktizujúci kardiológovia sa domnievajú, že existuje genetická predispozícia k dysfunkcii vodivého systému srdca..

Identifikácia parciálnych defektov pri prenose impulzov v pravej nohe jeho zväzku u detí nie je neobvyklá - avšak bez známok zmeny funkčnej aktivity srdcového, cievneho a dýchacieho systému také zmeny nespôsobujú vážne obavy.

Preventívne opatrenia pri poruchách vedenia impulzov zahŕňajú:

 • odmietnutie zlých návykov;
 • použitie vitamínových komplexov;
 • obmedzenie psychoemocionálneho stresu a fyzickej aktivity;
 • dobrý odpočinok a spánok;
 • vyvážená strava;
 • mierne cvičenie;
 • včasná liečba patologických procesov, ktoré môžu spôsobiť narušenie srdcového rytmu.

Ak má pacient neobvyklý vzhľad srdcovej akordu, prolaps mitrálnej chlopne, otvor v priehradke, ktorý delí predsieňové komory, je potrebné nepretržité monitorovanie kvalifikovanými odborníkmi, aby sa uskutočnila racionálna terapia a zabránilo patologickým zmenám..

Na záver vyššie uvedených informácií chcem ešte raz zdôrazniť dôležitosť periodického EKG.

Neignorujte objavujúcu sa bolesť v hrudnej kosti, závraty, pocity ťažkosti a slabosti - je nevyhnutné navštíviť kardiológa a dokončiť všetky jeho stretnutia!

Blokáda pravej nohy na ošetrenie srdca

Blokáda pravej časti zväzku jeho (BPNPG) u mladých ľudí sa vyskytuje v 0,1 - 0,2% prípadov. S vekom sa jej frekvencia zvyšuje a dosahuje u ľudí starších ako 40 rokov 0,3–0,24–4,5%. BPNP sa vyskytuje častejšie u mužov.

Pri akútnom infarkte myokardu sa BPNPG vyskytuje v 2 - 3,7% prípadov a hlavne s predným infarktom, častejšie s transmurálnou. Čiastočný BPNG sa vyskytuje pri zadnom infarkte myokardu..

Etiológie. U mladých ľudí je blokáda pravého zväzku vetiev často (21 - 50% prípadov) nezhubná, nesúvisí s patológiou srdca. V iných prípadoch, najmä u starších ľudí,

BPNPG je spôsobená hypertenziou (60% prípadov), ischemickou chorobou srdca (hoci často spôsobuje blokádu ľavého zväzku vetiev).

Zriedkavejšie môže byť vrodená anomálie príčinou BPNP - nedostatočné rozvinutie počiatočného segmentu pravého vetvového bloku zväzku; vrodené srdcové defekty (predsieň, menej často interventrikulárny defekt septa, stenóza úst pľúcnej tepny); distenzia pravej komory s pľúcnou embóliou alebo s obštrukčnými chronickými pľúcnymi chorobami (častejšie sa vyskytuje čiastočná blokáda pravého zväzku vetiev); Lev a Lenegreho choroby; akútny infarkt myokardu; kardiomyopatia; tupé poranenie hrudníka; hyperkalémia, progresívna svalová dystrofia; predávkovanie prokaínamidom, chinidínom, menej často srdcové glykozidy; novotvary srdca; srdcová chirurgia, ako je vertikálna ventriculotomia; syfilná guma.

Klinický obraz

Môžu byť zistené klinické príznaky organického ochorenia, ktoré spôsobilo BPNP. Okrem toho u 1/3 pacientov sa počas auskultácie určujú niektoré zmeny: rozdelenie II tónu, ktoré je častejšie, a rozdelenie tónu I, ktoré je menej časté (kvôli asynchrónnej kontrakcii komôr).

Diagnostické kritériá EKG. Úplný BPNPG: doba trvania komplexu # Я5> 0,12 s; zub s vysokým R alebo R 'vo vodidle Vi, niekedy vo V2, h (malé n je zvyčajne zaznamenané pred vlnou R. Vo vedení aVR je často hlboká vlna Q a široká vrúbkovaná vlna R.

Vo zvodoch I a na ľavej strane hrudníka sú obvykle detekované R vlny a široký, vrúbkovaný zub S) rôznych veľkostí; ST a T sa nesúhlasne odmietajú z hlavného smeru komplexu QRS. Keď sa elektrická os odchyľuje v elektróde Vj doľava, formy rR sú zúbkované R alebo qR.

Keď sa elektrická os odchyľuje doprava vo vodiči V1, tvar qR.

Čiastočná BPNPG: morfológia komplexu QRS je identická s úplnou BPNPG, ale jej trvanie je 0,11 s. So zvyšujúcim sa stupňom blokády sa predlžuje doba trvania komplexu QRS a odklon R 'vo vedení vedie k vyššiemu Vi. Častejšie (v 87% prípadov) je BPNPG konštantný, menej často - prerušovaný.

liečba

blokáda pravého vetvového bloku zväzku nevyžaduje zvláštne zaobchádzanie. Výskyt BPNPG v akútnom období preventívnej epdoardiálnej stimulácie infarktu myokardu nie je

vyžaduje. Ak je to potrebné, liečte základné ochorenie, ktoré spôsobilo BPNPG.

Prognóza: u mladých ľudí bez organických srdcových chorôb relatívne priaznivý.

Väčšina autorov sa domnieva, že izolovaný BPNPG nikdy neprejde do úplnej AV blokády a dokonca ani spoločné zistenie stupňa atrioventrikulárneho bloku I nemá prognostickú hodnotu, pretože pri EPI v takýchto prípadoch spravidla nachádzajú iba predĺženie intervalu A - H, čo naznačuje zhoršenie AV vodivosť v AV spojení. Niektorí autori však naznačujú zriedkavú (1,8 - 6%) progresiu BPNPG v AV bloku II alebo III stupňa.

Spojenie sa s BPNPG na pozadí hypertenzie alebo ischemickej choroby srdca zhoršuje prognózu a zvyšuje úmrtnosť takmer trikrát. Prognóza sa zhoršuje kardiomegáliou, zlyhaním srdca, predĺžením intervalu N - V. Prognóza pre BPNPG je vždy lepšia ako pre blokádu ľavého zväzku vetvenia..

Na základe akútneho infarktu myokardu sa podľa našich údajov [Reinharden D. 1975], ktorý sa objavil, úplný alebo čiastočný BPIPH neprejavil do úplného AV bloku a nezhoršil výsledok ochorenia. Niektorí autori [Doshchitsin B. L.

1979, atď.] S BPNPG, je zaznamenaná zvýšená úmrtnosť, ale iba pri rozsiahlom transmurálnom infarkte myokardu so srdcovým zlyhaním.

BPNPG neovplyvňuje dlhodobú prognózu srdcového infarktu, aj keď existuje opačný názor.

Príčiny blokády pravého bloku vetvenia zväzku

Blokáda sa spravidla vyvíja na pozadí srdcových chorôb. Poruchy vedenia vo vnútri srdcovej komory sú často spôsobené nekrotickými, sklerotickými, zápalovými procesmi.

Príčinou môžu byť tie patologické procesy, ktoré vedú k stavu preťaženia niektorých oddelení, najmä komory.

Medzi tieto choroby patria srdcové defekty (vrodené, pri ktorých je nadmerná záťaž na pravej komore, defekty septy medzi predsieňami, komory), mitrálna stenóza, srdcové choroby, koronárne srdcové choroby, akútne stavy (srdcový infarkt), arteriálna hypertenzia a kardioskleróza..

Príčinnými faktormi rozvoja neúplného typu blokády sú intoxikácia alebo predávkovanie liekmi (od skupiny digitalis, adrenergné blokátory) a poruchy metabolizmu elektrolytov. V dôsledku rozvoja blokády sa vedenie impulzov pozdĺž srdcového systému spomaľuje, čo vedie k tomu, že neexistuje fyziologická, plnohodnotná excitácia správnych oddelení..

Diagnózu blokády osobitne na úrovni pravej nohy možno stanoviť iba na základe elektrokardiografickej štúdie. Pri dekódovaní EKG sa zisťujú zmeny v komplexe QRS (rozširovanie a ozubenie jeho poslednej časti), zatiaľ čo doba trvania samotného komplexu sa zvyčajne predlžuje. Vo zvodoch hrudníka bude zub R zväčšený a zúbkovaný, segment ST je vynechaný.

Liečba blokády pravého zväzku vetvenia

Terapeutické opatrenia s neúplnou verziou blokády spočívajú v liečbe ochorenia, ktoré je príčinou vývoja blokády. To znamená, že neexistuje žiadna špecifická terapia pre samotnú blokádu, je potrebné liečiť základné ochorenie.

Napríklad vrodené malformácie v moderných podmienkach môžu byť operované na klinike srdcovej chirurgie (ak sú na to vhodné indikácie).

Ak pacient trpí srdcovým zlyhaním, angínou pektoris, hypertenziou, terapia sa uskutočňuje pomocou liekov srdcových glykozidov, antiarytmických antihypertenzív..

U niektorých mladých ľudí je táto možnosť blokády normou, preto nie je predpísaná terapia. Dynamické monitorovanie a vyšetrenie môžete odporučiť iba kardiológovi.

V závislosti od identifikovaného základného ochorenia musí byť pacient monitorovaný a liečený kardiológom alebo terapeutom. Pozorovanie poskytuje hodnotenie dynamiky zmien na EKG a korekciu predpísanej liečby na základe klinického a laboratórneho vyšetrenia.

Blokáda nôh jeho zväzku na EKG

V elektrokardiografickom závere sa často nachádza pojem „blokáda zväzku Jeho zväzku“. Blokáda môže byť úplná a neúplná, môže zachytiť pravé alebo ľavé nohy alebo vetvy ľavej nohy. Pozrime sa, čo to je.

Čo to je?

Pri rôznych fyziologických a patologických stavoch je vodivosť pozdĺž týchto dráh narušená. Blokáda nôh zväzku jeho a ich konárov.

Blokáda môže byť úplná a neúplná. Pri neúplnej blokáde sa vedenie pozdĺž nohy spomaľuje. S úplnou blokádou vzrušenie pokračuje neobvyklým spôsobom „obchádzaním“ blokády.

Niekedy sa blokády objavia naraz z dvoch alebo troch z uvedených vetiev. Nazývajú sa „dva lúče“ a „tri lúče“ a vyskytujú sa pri závažných ochoreniach srdca..

príčiny

Blokáda nôh jeho zväzku, úplná aj neúplná, môže byť príznakom srdcových chorôb, najmä myokardiálnej dystrofie, angíny pectoris.

infarkt myokardu a zmeny v jazde po ňom, difúzna kardioskleróza. hypertenzia, srdcové choroby a ďalšie.

Akýkoľvek patologický proces srdcového svalu môže ovplyvniť vodivý systém v dôsledku vývoja tohto elektrokardiografického znaku..

Úplná blokáda pravej nohy zväzku Jeho je najčastejšie príznakom zvýšenia pravej komory u niektorých srdcových defektov, ako aj pri tvorbe chronického pľúcneho srdca, takže sa často vyskytuje pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, emfyzéme, ťažkej bronchiálnej astme..

Úplná blokáda ľavej nohy zväzku Jeho najčastejšie sa objavuje na pozadí koronárnych srdcových chorôb (angina pectoris, jazvové zmeny po infarkte myokardu). V tomto prípade je u týchto pacientov spojená s horšou prognózou, pretože odráža výrazné poškodenie srdcového svalu..

príznaky

Tieto elektrokardiografické príznaky nie sú klinicky zjavné..

diagnostika

Hlavnou diagnostickou metódou je elektrokardiografia. Počas denného monitorovania elektrokardiogramu (Holter) je možné pozorovať známky prechodnej blokády.

liečba

Prognóza, schopnosť pracovať, schopnosť vykonávať fyzickú aktivitu je určená závažnosťou základného ochorenia.

Je Dôležité Mať Na Pamäti Dystónia

 • Ischémia
  Mildronate
  Lekárnik odpovie na všetky vaše otázky. Zistíte cenu zariadení Žiadna povinnosť! Môžete jednoducho zavolať a opýtať sa na liek, ktorý vás zaujíma. Zanechajte svoje telefónne číslo, zavoláme vám čoskoroMildronate je moderný liek z kategórie metabolických látok.
 • Aneuryzma
  Diagnóza sklerodermie
  Diagnóza systémovej sklerózy a sprievodných chorôb je založená predovšetkým na charakteristických klinických príznakoch. Kožné lézie sa vyznačujú rôznym stupňom zhrubnutia a zhutnenia.

O Nás

Hlavné charakteristiky prstencového erytému, jeho rozdiel od ostatných kožných ochorení. Metódy diagnostiky a liečby.